Programul masteral Psihologie Educațională și Consiliere Psihopedagogică este un program interdisciplinar, ofertat prin colaborarea departamentelor de Științe ale Educației și Psihologie, cu scopul de a pregăti consilieri școlari specializați în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și psihopedagogie specială. Cursanții vor dobândi competențe transversale și de specialitate în domenii complexe precum evaluare si intervenție psihopedagogică, consiliere sau adaptare curriculară. De asemenea, programul urmărește dezvoltarea de abilități practice prin aplicații în clinica universitară și organizațiile partenere.
INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII:
 În rețeaua școlară, în calitate de consilier școlar;
 În rețeaua școlară, în cabinete psihopedagogice
 În rețeaua școlară, ca logoped sau terapeut;
 În rețeaua școlară, ca profesor itinerant / de sprijin
 În cabinete psihologice particulare
 În departamente de resurse umane
 În rețeaua de protecție a copilului
 În organizații (non)guvernamentale de profil
 În centre sau institute de cercetare
Oferta curriculară a acestui program masteral este construită pe trei direcții de specializare (psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială) conforme celor aferente Comisiei de Psihologie Educațională din cadrul Colegiului Psihologilor din România.