Programul masteral PSIHOLOGIE EDUCAȚIONALĂ ȘI CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ (PECP) este un program interdisciplinar, ofertat prin colaborarea departamentelor de Științe ale Educației și Psihologie. Este un masterat științific, care oferă posibilitatea accesului la studii doctorale.
Oferta curriculară este este construită conform criteriilor Comisiei de Psihologie Educațională din cadrul Colegiului Psihologilor din România, respectiv concordantă cu reglemetările privind Nivelul II DPPD.
Absolvenții programului sunt pregătiți pentru a preda la nivel liceal și a acționa în calitate de consilieri școlari specializați în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și psihopedagogie specială. Cursanții vor dobândi competențe transversale și de specialitate în domenii complexe precum: evaluare și intervenție psihopedagogică, consiliere educațională și privind cariera sau adaptare curriculară. De asemenea, programul urmărește dezvoltarea de abilități practice prin aplicații în clinica universitară și organizațiile partenere.
INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII:
 În rețeaua școlară, în calitate de consilier școlar
 În rețeaua școlară, în cabinete psihopedagogice
 În rețeaua școlară, ca logoped sau terapeut
 În rețeaua școlară, ca profesor itinerant / de sprijin
 În cabinete psihologice particulare
 În departamente de resurse umane
 În rețeaua de protecție a copilului
 În organizații (non)guvernamentale de profil
 În centre sau institute de cercetare