Educational psychology and psycho-pedagogical (interdisciplinary master) (PECP)

Programul masteral Psihologie Educațională și Consiliere Psihopedagogică are următoarele caracteristici:
 1. PEDCOP este un program masteral de profesionalizare în profesia de psiholog școlar. Cadrul legislativ pentru profesia de psiholog școlar este asigurat de legea psihologului nr. 214/2003 și de regulametul Colegiului Psihologilor din România, care stipulează că persoanele care dobândesc calificare în domeniul psihologiei educaționale,  consilierii școlare și vocaționale și psihopedagogiei speciale se intitulează psiholog școlar.  Absolvenții de studii masterale în domeniu dobândesc titlul de psiholog specialist, în condițiile în care demonstrează achiziționarea unui set de competențe de specialitate.
 2. PEDCOP este un program de specializare. Astfel, absolvenții de pedagogie, psihopedagogie specială, psihologie pot ocupa poziții de profesor de psihopedagogie specială, itinerant sau de sprijin în sistemul educațional național. Toți acești absolvenți, dar și cei ai specializărilor sociologie și asistență socială, pot ocupa posturi de consilieri școlari.
 3. PEDCOP este un program interdisciplinar. Prin însăși definirea lor, psihologia educației și psihopedagogia specială sunt discipline de graniță, la intersecția celor două mari domenii ale psihologiei și pedagogiei. Profilul de competențe demonstrează necesitatea unei abordări interdisciplinare, dacă nu chiar transdisciplinare, a formării în domeniu. Astfel, orice absolvent al programului masteral are nevoie de cunoștințe din domeniul psihologiei, pedagogiei, psihopedagogiei speciale, psihopatologiei și psihologiei clinice, psihologiei organizaționale, educației integrate ș.a.
 4. PEDCOP oferă formare de nivel 7 EQF. Acest nivel prevede ca rezultate ale învățării:
  1.  dobândirea de cunoștințe (în concepția EQF de cunoștințe teoretice și factuale) înalt specializate, de nivel de top  în domeniu, ce asigură baza pentru  o gândire originală și cercetare, precum și conștiința critică a problemelor din domeniu și a relațiilor acestora cu alte domenii;
  2. abilități cognitive, cum sunt gândirea intuitivă și creativă, și practice, cum sunt utilizarea eficientă a metodelor, materialelor și  instrumentelor necesare activității;
  3. competențe (în termeni de responsabilități și autonomie) de a transforma contexte complexe de studiu și lucru prin abordări strategice, cu asumarea responsabilităților și cu asumarea contribuției la cunoașterea din domeniu.
 5. PEDCOP este un program cu accent pe practică și aplicații. După cum se observă din planul de învățământ și din  fișele de disciplină, programul are caracter practic aplicativ, de formare a competențelor profesionale prin exersarea lor în contexte de muncă.