Programarea probelor pe săli


Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 • Diploma de bacalaureat în original (sau adeverință numai în cazul absolvenților de liceu din promoția 2020 cărora nu le-a fost eliberată Diploma de bacalaureat - vezi art. 14). Candidații care s-au înscris și la o altă facultate vor aduce adeverință din care să rezulte că au depus Diploma de bacalaureat în original;
 • foaia matricolă – în original;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu mențiunea ”apt pentru studii universitare”;
 • Certificat de naştere - copie xerox + original;
 • Carte de identitate/buletin - copie xerox;
 • 2 fotografii (mărimea 3/4 cm);
 • Dosar plic;
 • Documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (vezi scutiri taxă din regulament);
 • Documente doveditoare pentru cei care au obținut premii la Olimpiadele Naționale și Internaționale;
 • Pentru cei care urmează a II-a facultate se adaugă:
  - dacă este student, adeverință de la facultatea pe care o urmează din care să rezulte regimul financiar (BUGET/TAXĂ), numărul anilor subvenționați și perioada în care a beneficiat de orice tip de bursă;
  -dacă este absolvent, diploma de licență (sau adeverință pentru absolvenții din promoția 2020)+supliment diplomă - copie xerox și adeverință din care să rezulte regimul financiar (BUGET/TAXĂ), numărul anilor subvenționați și perioada în care a beneficiat de orice tip de bursă.

LISTA FINALĂ A CANDIDAȚILOR ADMIȘI SESIUNEA IULIE 2020DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Candidaţii care optează pentru specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR vor susţine o probă de aptitudini eliminatorii:
  • Abilităţi muzicale: (auz muzical, ritm, interpretarea unui cântec la alegerea candidaţilor);
Fiecare candidat va primi un calificativ admis sau respins şi acestea nu pot fi contestate.
NOTĂ Absolvenţii Liceului Pedagogic care au susţinut aceasta proba la admiterea în liceu nu vor mai susţine proba respective, cu condiţia aducerii unei adeverinţe de la instituţia de învăţământ respectivă, care să confirme acest lucru.
Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini, pot opta pentru un alt program de studii universitare de licenţă din domeniul Ştiinţe ale Educaţiei (Pedagogie sau Psihopedagogie Specială).

Probă de dictare
SPECIALIZAREA PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

  -o probă de dictare prin care se va evalua cunoaşterea principalelor norme de ortografie si de punctuaţie din limba română.

Pedagogie şi Psihopedagogie specială
Interviul motivaţional

Va fi structurat în jurul următoarelor aspecte:
  - motivarea alegerii specializării (Ce v-a determinat să alegeţi respectiva specializare?)
  - informaţii despre respectiva specializare (Ce ştii despre specializarea...?)
  - aşteptări faţă de programul de formare (Ce aşteptări aveţi de la programul de formare vizat?)
  - ce abilităţi personale crezi că te-ar recomanda pentru a urma respectiva specializare?
  - perspective după absolvire
  - posibila implicare în activităţi de voluntariat.
Interviul va dura aproximativ 15 minute. Notele obţinute în urma interviului nu se contestă. Un candidat care a optat atât pentru specializarea Pedagogie, cât şi Psihopedagogie specială, va trebui să susţină proba de admitere o singură dată. Pentru cealaltă specializare, i se recunoaşte nota obţinută.

Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale (în domenii conexe științelor socio-umane, inclusiv la Competiţiile naţionale şi internaţionale de dezbateri/debate), beneficiază de dreptul de a fi admişi şi de a urma studiile universitare, pe locurile finanţate de la buget.

Înscrierea și admiterea candidaților care au participat la concursul Olimpiada de altruism. De ce și cum ne ajutăm semenii?
Departamentul de Asistență socială alocă 2 locuri bugetate pentru câștigătorii concursului Olimpiada de Altruism. De ce și cum ne ajutăm semenii? – ediția 2018.

Asistenta sociala/Asistenta sociala ZI

 • notă eseu motivaţional (vezi Anexa 8)-50% şi media examenului de bacalaureat-50%
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de la bacalaureat, la o disciplină la alegerea candidatului, în funcţie de profil/specializare.

Asistenta sociala/Asistenţă socială IDD

 • notă eseu motivaţional (vezi Anexa 8)-50% şi media examenului de bacalaureat-50% În cazuri excepţionale, din motive obiective, pe baza unei cereri candidaţii la acest program pot susţine interviul și via Skype.
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de la bacalaureat la o disciplină la alegerea candidatului, în funcţie de profil/specializare.

Psihologie/Psihologie

 • Test de evaluare a competenţelor lingvistice şi de raţionament (vezi anexa 7) -33% şi media examenului de bacalaureat-67%
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de la disciplina la alegere, în funcţie de profilul/specializarea liceului, din cadrul examenului de bacalaureat.

Sociologie/Sociologie

 • Scrisoare de intenţie elaborată de candidat în prealabil şi depusă în dosarul de înscriere (admis/respins);
 • Nota cea mai mare la una din disciplinele la care a susţinut examenul de bacalaureat – 75% şi media examenului de bacalaureat 25%.
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota probei scrise la Limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la alegere a profilului şi specializării din cadrul examenului de bacalaureat.

Sociologie/Resurse Umane

 • Scrisoare de intenţie elaborată de candidat în prealabil şi depusă în dosarul de înscriere (admis/respins);
 • Nota cea mai mare la una din disciplinele la care a susţinut examenul de bacalaureat – 75% şi media examenului de bacalaureat 25%.
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota probei scrise la Limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la alegere a profilului şi specializării din cadrul examenului de bacalaureat.

Stiinte ale educatiei/Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

 • probă de aptitudini: abilităţi muzicale (admis-respins) (vezi Anexa 6.1)
 • NOTA dicţie şi comunicare-50% (vezi Anexa 6.2) şi media examenului de bacalaureat-50%
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota cea mai mare obţinută la o disciplină din cadrul examenului de bacalaureat, alta decât Limba şi literatura română.

Stiinte ale educatiei/Pedagogie

 • interviu motivaţional 50% şi media examenului de bacalaureat 50%(vezi Anexa 6.3)
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota cea mai mare obţinută la o disciplină din cadul examenului de bacalaureat, alta decât Limba şi literatura română.

Stiinte ale educatiei/Psihopedagogie Specială

 • interviu motivaţional 50% şi media examenului de bacalaureat 50%(vezi Anexa 6.3)
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota cea mai mare obţinută la o disciplină din cadul examenului de bacalaureat, alta decât Limba şi literatura română/li>

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timisoara
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Adresa: Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, Timisoara, Timis, 300223,România
Telefon: +4 0256.592.320
Email: elena.voaides[at]e-uvt.ro