Înscrierea candidaților la Facultatea de Sociologie și Psihologie, studii universitare de licență, se poate face până în data de ____________, ora ________. După această oră, platforma se va închide.


ÎNSCRIE-TE ONLINE !

Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale (în domenii conexe științelor socio-umane, inclusiv la Competiţiile naţionale şi internaţionale de dezbateri/debate), beneficiază de dreptul de a fi admişi şi de a urma studiile universitare, pe locurile finanţate de la buget.

Înscrierea și admiterea candidaților care au participat la concursul Olimpiada de altruism. De ce și cum ne ajutăm semenii?
Departamentul de Asistență socială alocă 2 locuri bugetate pentru câștigătorii concursului Olimpiada de Altruism. De ce și cum ne ajutăm semenii? – ediția 2018.

Asistenta sociala/Asistenta sociala ZI

 • notă eseu motivaţional (vezi Anexa 8)-50% şi media examenului de bacalaureat-50%
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de la bacalaureat, la o disciplină la alegerea candidatului, în funcţie de profil/specializare.

Asistenta sociala/Asistenţă socială IDD

 • notă eseu motivaţional (vezi Anexa 8)-50% şi media examenului de bacalaureat-50% În cazuri excepţionale, din motive obiective, pe baza unei cereri candidaţii la acest program pot susţine interviul și via Skype.
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de la bacalaureat la o disciplină la alegerea candidatului, în funcţie de profil/specializare.

Psihologie/Psihologie

 • Test de evaluare a competenţelor lingvistice şi de raţionament (vezi anexa 7) -33% şi media examenului de bacalaureat-67%
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de la disciplina la alegere, în funcţie de profilul/specializarea liceului, din cadrul examenului de bacalaureat.

Sociologie/Sociologie

 • Scrisoare de intenţie elaborată de candidat în prealabil şi depusă în dosarul de înscriere (admis/respins);
 • Nota cea mai mare la una din disciplinele la care a susţinut examenul de bacalaureat – 75% şi media examenului de bacalaureat 25%.
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota probei scrise la Limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la alegere a profilului şi specializării din cadrul examenului de bacalaureat.

Sociologie/Resurse Umane

 • Scrisoare de intenţie elaborată de candidat în prealabil şi depusă în dosarul de înscriere (admis/respins);
 • Nota cea mai mare la una din disciplinele la care a susţinut examenul de bacalaureat – 75% şi media examenului de bacalaureat 25%.
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota probei scrise la Limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la alegere a profilului şi specializării din cadrul examenului de bacalaureat.

Stiinte ale educatiei/Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

 • probă de aptitudini: abilităţi muzicale (admis-respins) (vezi Anexa 6.1)
 • NOTA dicţie şi comunicare-50% (vezi Anexa 6.2) şi media examenului de bacalaureat-50%
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota cea mai mare obţinută la o disciplină din cadrul examenului de bacalaureat, alta decât Limba şi literatura română.

Stiinte ale educatiei/Pedagogie

 • interviu motivaţional 50% şi media examenului de bacalaureat 50%(vezi Anexa 6.3)
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota cea mai mare obţinută la o disciplină din cadul examenului de bacalaureat, alta decât Limba şi literatura română.

Stiinte ale educatiei/Psihopedagogie Specială

 • interviu motivaţional 50% şi media examenului de bacalaureat 50%(vezi Anexa 6.3)
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota cea mai mare obţinută la o disciplină din cadul examenului de bacalaureat, alta decât Limba şi literatura română/li>

PREZENTARE AS

Prezentare Psihologie

Prezentare DȘE

PREZENTARE SOCIOLOGIE

CLIP EVALUARE CADRE DIDACTICE

PREZENTARE FACULTATE

CONTACT
Universitatea de Vest din Timisoara
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Adresa: Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, Timisoara, Timis, 300223,România
Telefon: +4 0256.592.320
Email: elena.voaides[at]e-uvt.ro