Domenii

Programe de studii

Locuri bugetate

Locuri cu taxa

Asistenţă socială
Înscrieri - sala 306

Practica asistenţei sociale centrate pe valori

24

126Psihologie
Înscrieri - sala 306

Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor

19

41

Organizational and Occupational Health Psychology

0

30

Psihologie clinică şi psihoterapie

14

46


Sociologie
Înscrieri - sala 306

Sociologia dezvoltării și securității europene

13

62

Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor

14

61


Ştiinţe ale Educaţiei
Înscrieri - sala 306

Management educațional și dezvoltare curriculară

12

63

Psihologie clinică și consiliere psihopedagogică

12

63


Cifra de scolarizare propusa* se definitiveaza in momentul aprobarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a repartizarii cifrei de scolarizare la nivelul universitatilor.

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe https://fsp.uvt.ro/educatie/programe-de-master/

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 • Fișa de înscriere
 • Anexa 1 (Download)
 • Diploma de bacalaureat + foaia matricolă și diploma de licență + suplimentul la diplomă (sau adeverință pentru cei din promoția 2017) în original . Candidații care s-au înscris și la o altă facultate vor aduce adeverință din care să rezulte că au depus Diplomele în original;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu mențiunea ”apt pentru studii universitare”;
 • Certificat de naştere - copie xerox + original;
 • Carte de identitate/buletin - copie xerox;
 • 2 fotografii (mărimea 3/4 cm);
 • Dosar plic;
 • Documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (vezi scutiri taxă din regulament);
 • Pentru cei care urmează al II-lea masterat se adaugă:
  - dacă este masterand, adeverință de la facultatea pe care o urmează din care să rezulte regimul financiar (BUGET/TAXĂ), numărul anilor subvenționați și perioada în care a beneficiat de orice tip de bursă;
  -dacă este absolvent, diploma de masterat (sau adeverință pentru absolvenții din promoția 2017)+supliment diplomă - copie xerox și adeverință din care să rezulte regimul financiar (BUGET/TAXĂ), numărul anilor subvenționați și perioada în care a beneficiat de orice tip de bursă.

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timisoara
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Adresa: Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, Timisoara, Timis, 300223,România
Telefon: +4 0256.592.320
Email: elena.voaides[at]e-uvt.ro