Practica asistenței sociale centrate pe valori, sala 605F, ora 14.00
Științe ale educației (MEDC și CIE), sala 306, ora 14.00
Psihologie clinică și psihoterapie, sala A33, ora 14.00
Psihologia muncii, psihologie organizațională și a transporturilor, sala 334, ora 14.00

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 • Diploma de bacalaureat + foaia matricolă și diploma de licență + suplimentul la diplomă (sau adeverință pentru cei din promoția 2018) în original . Candidații care s-au înscris și la o altă facultate vor aduce adeverință din care să rezulte că au depus Diplomele în original;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu mențiunea ”apt pentru studii universitare”;
 • Certificat de naştere - copie xerox + original;
 • Carte de identitate/buletin - copie xerox;
 • 2 fotografii (mărimea 3/4 cm);
 • Dosar plic;
 • Documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (vezi scutiri taxă din regulament);
 • Pentru cei care urmează al II-lea masterat se adaugă:
  - dacă este masterand, adeverință de la facultatea pe care o urmează din care să rezulte regimul financiar (BUGET/TAXĂ), numărul anilor subvenționați și perioada în care a beneficiat de orice tip de bursă;
  -dacă este absolvent, diploma de masterat (sau adeverință pentru absolvenții din promoția 2018)+supliment diplomă - copie xerox și adeverință din care să rezulte regimul financiar (BUGET/TAXĂ), numărul anilor subvenționați și perioada în care a beneficiat de orice tip de bursă.

Lista candidaților admiși, sesiunea SEPTEMBRIE 2019 - MASTERAT


Confirmarea locului se face în data de 19.09.2019 orele 9.00 - 14.00 la casieria UVT, prin plata taxei de confirmare (150 lei) și 30% avans taxă școlarizare (1050 lei). Neplata celor două taxe duce la pierderea locului obținut.

Practica asistenței sociale centrate pe valori
Consiliere și integrare educațională
Management educațional și dezvoltare curriculară
Psihologie clinică și psihoterapie
Psihologia muncii, psihologie organizațională și a transporturilor
Managementul resurselor umane în administrarea organizațiilor
Economie socială
Români de pretutindeni

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timisoara
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Adresa: Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, Timisoara, Timis, 300223,România
Telefon: +4 0256.592.320
Email: elena.voaides[at]e-uvt.ro