Scurt istoric al DȘE:

Departamentul de Științe ale Educației este și cea mai nouă structură academică a facultății, prima specializare, Pedagogia, fiind înființată în anul 1997. A urmat Psihopedagogia specială în 1999. În anul 2002 a fost înființată Catedra de Științe ale educației, reunind cele două specializări: Pedagogie și Psihopedagogie specială. În anul 2005, odată cu intrarea în lichidare a fostelor Colegii de institutori, respectiv cu restructurarea învățământului superior românesc potrivit Procesului Bologna, Catedra de Științele educației a preluat și specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP). Din anul 2012, Catedra de Științe ale educației se transformă în Departamentul de Științe ale educației (DȘE), potrivit dispozițiilor de restructurare la nivel național a structurilor academice din învățământul superior. Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul resurselor educaționale pentru tineret” (2016) este singular în țară pentru profesionalizarea celor care lucrează cu tinerii, Universitatea de Vest Timișoara fiind premiată de Ministerul Tineretului și Sportului pentru această inițiativă. În 2022 vor fi celebrați 25 de ani de la înființarea specializării.

Oferta educațională a Departamentului de Științe ale educației (DȘE) este cea mai diversificată, în ansamblul departamentelor Facultății de Sociologie și Psihologie, reunind:
- Trei programe de studii de licență (învățământ cu frecvență – 3 ani): Pedagogie (PEDA) Psihopedagogie specială (PPS), Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP).
- Două programe de studii universitare de masterat (învățământ cu frecvență – 2 ani): Management educațional și dezvoltare curriculară (MEDC), Consiliere și integrare educațională (CIE)
- Studii doctorale în domeniul Științelor educației;
-O varietate de programe post-universitare.