Departamentul de Științe ale Educației

Departamentul de Științe ale educației (DȘE) ofertează cele mai multe specializări, la nivel licență, dar și postuniversitar, între departamentele Facultății de Sociologie și Psihologie, acoperind integrat toate specializările aferente domeniului de științe ale educației: Pedagogie, Psihopedagogie specială (PPS) și Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP).

DȘE este și cea mai nouă structură academică a facultății, prima specializare, Pedagogia, fiind înființată în anul 1997. A urmat Psihopedagogia specială în 1999. În anul 2002 a fost înființată Catedra de Științe ale educației, reunind cele două specializări: Pedagogie și Psihopedagogie specială. În anul 2005, odată cu intrarea în lichidare a fostelor Colegii de institutori, respectiv cu restructurarea învățământului superior românesc potrivit Procesului Bologna, Catedra de Științele educației a preluat și specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP). Din anul 2012, Catedra de Științe ale educației se transformă în Departamentul de Științe ale educației (DȘE), potrivit dispozițiilor de restructurare la nivel național a structurilor academice din învățământul superior. Cu toate acestea, încă de la înființarea Universității de Vest, ca Institut Pedagogic, în 1944, întâlnim folosirea cuvântului pedagogie, ca expresie a faptului că educație și formare, la toate palierele educaționale, nu se poate face fără fundamentare pedagogică.

Absolvenții DȘE sunt specialiști în educație și formare, fie unii specializați pentru a lucra în educația timpurie, până la finalul ciclului primar (PIPP), fie pentru a realiza adaptări curriculare, terapii recuperatorii cu persoanele cu nevoi educaționale speciale (PPS), fie pentru intervenție calificată pentru conceperea şi derularea oricărui act didactic şi formativ, indiferent de vârstă, instituţie educaţională sau context educaţional, formal sau non-formal (Pedagogie). Specialiștii pedagogi formează și îndrumă toți profesioniștii din educație și formare pentru a asigura învățarea indivizilor de orice vârstă, fiind ”Profesori de profesori”.

Specialiștii în educație și formare au competențe de a concepe, proiecta, coordona și evalua programe educaționale adaptate nevoilor fiecărei vârste și grup social, de a forma formatorii, de a conceptualiza educația și formarea asigurate în sistemul național de învățământ, de a consilia indivizii, dar și organizațiile educaționale, de a asigura formarea și dezvoltarea de competențe, dezvoltarea resurselor umane, atât prin sistemul educațional, cât și în companii, intreprinderi, în timpul liber, în toate contextele de muncă și de viață.

A asigura educație și învățare de calitate presupune ca profesioniștii special pregătiți să o conceapă, să o expliciteze, să o implementeze, monitorizeze și evalueze să facă parte din orice echipă sau instituție care își propune să ofere educație și formare.

A învăța pe aproapele tău cum să învețe, a-l sprijini și îndruma spre cunoaștere, înțelegere, spre a ști să facă și să acționeze, să fie și să devină el însuși este cel mai fascinant lucru, este estența devenirii umane, specialiștii în științele educației fiind pregătiți în acest sens.

La finalul studiilor, absolvenţii primesc Diploma de licenţă în Ştiinţe ale educaţiei, însoţită de Suplimentul de diplomă care atestă specializarea obţinută.

Toate cele trei specializări, odată absolvite, asigură, prin diploma de licenţă, fie posibilitatea continuării ulterioare a studiilor în nivelul II de MASTERAT (cu durata de studii de doi ani), fie plasament direct pe piaţa muncii, în mod diferenţiat, în raport cu formarea iniţială dobândită.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:

  • PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ ŞI CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ
  • MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI DEZVOLTARE CURRICULARĂ
  • FORMA DE ŞCOLARIZARE: studii cu durata de 3 ani, învăţământ cu frecvenţă, pentru studiile de licenţă şi 2 ani, învăţământ cu frecvenţă, pentru studiile masterale.

În anul 2016 estimăm înființarea Școlii doctorale în Știinte ale educației, cu o importantă colaborare internațională.