Doctoral programs

În prezent Facultatea de Sociologie și Psihologie dispune de doua școli doctorale, în domeniile Sociologiei şi Psihologiei.

Durata normală a studiilor doctorale este de trei ani: primul an este rezervat unui stagiu comun de studii doctorale avansate, în cadrul căruia doctoranzilor le este oferit un program de cursuri şi seminarii de nivel superior; următorii doi ani sunt dedicaţi cercetării ştiintifice individuale a doctorandului, sub îndrumarea directă a conducătorului de doctorat şi a membrilor comisiilor de îndrumare, cuprinde activităţi de cercetare specifice (documentare, redactare de referate, participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.) şi se finalizează prin elaborarea, redactarea şi prezentarea tezei finale.

Aşteptăm colaborarea dumneavoastră în diverse ipostaze: student, profesor asociat sau partener în proiectele de cercetare.