Acte necesare:
- Fișă de înscriere (descarcă)
- Diploma de licență (original și copie xerox);
- Foaie matricolă (original și copie xerox);
- Certificatul de naştere (original și copie xerox);
- Buletin de identitate (original și copie xerox);
- Certificat de căsătorie (copie xerox), dacă este cazul.
Toate documentele se vor depune într-un dosar plic.
Taxa de înscriere (100 lei) se achită după depunerea dosarului.