Important: Se echivalează cu 60 de credite profesionale transferabile absolvirea unui curs postuniversitar didactic (conform OM nr. 5562/2011, Art.9(1) )

Acte necesare:
- Fișă de înscriere (descarcă)
- Diploma de licență (original și copie xerox);
- Foaie matricolă (original și copie xerox);
- Certificatul de naştere (original și copie xerox);
- Buletin de identitate (original și copie xerox);
- Certificat de căsătorie (copie xerox), dacă este cazul.
Toate documentele se vor depune într-un dosar plic.
Taxa de înscriere (100 lei) se achită după depunerea dosarului.