Managementul calității

Membri ai Comisiei de asigurare și evaluare a calității - mandatul 2012-2016

Manualul calității


Ierarhizarea programelor de studii
Raport de audit intern - asigurarea calității - FSP 2014
Raport de audit intern - asigurarea calității - FSP 2013
Raport de audit intern - asigurarea calității - FSP 2012
CHESTIONAR de audit intern facultate-2012
ANEXA activitate de cercetare facultate-2012
RAPORT privind ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII pe anul 2011
Listă de verificare 2011
Plan operațional pe anul 2011
RAPORT privind ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII pe anul 2010
Listă de verificare 2010
RAPORT privind ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII pe anul 2009
Plan de activitate al Comisiei de asigurarea și evaluarea calității și audit intern pe anul 2009
RAPORT privind ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII pe anul 2008

Rapoarte sintetice cu privire la rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți




Instrumente formale necesare evaluării performanței academice a cadrelor didactice


Procedură evaluare
Grila A - autoevaluare - indicatorii agregați
Grila B - Chestionarul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți
Grila C - Evaluare colegială
Fișa de evaluare a performanțelor - Departamentul de Psihologie
Fișa colectare - contribuții - Departamentul de Psihologie
Procedură gradații de merit