Create imediat după cotitura istorică reprezentată de Revoluția din decembrie 1989, în mandatul rectorului vizionar Eugen Todoran, specializările socio-umane din Universitatea de Vest din Timișoara aveau să se regrupeze administrativ în 1994 în cadrul noii Facultăți de Sociologie și Psihologie, configurând profilul unei instituții de învățământ superior ce aspira spre statutul de universitate comprehensivă, întregită într-un ansamblu disciplinar care se străduia să recupereze întregul corp al cunoașterii esențiale, ce unește științele pozitive cu științele omului și ale societății. Dar de la intenția generoasă a inițiatorilor acestui proiect restaurator până la realizarea efectivă, cei angrenați în procesul construcției instituționale au fost confruntați cu câteva provocări ce păreau insurmontabile: pe de o parte, în aria științelor sociale (sociologie, psihologie), datorită interzicerii lor prin intervenția brutală a puterii comuniste, vreme de aproape două decenii nu se mai formaseră specialiști care să poată „crește” organic, într-o atmosferă academică stimulatoare. Pe de altă parte, trebuia început de pretutindeni și în același timp, sub presiunea unei clipe în care tulburarea socială, politică și culturală a primilor ani post-decembriști, dar și „moștenirile” ante-decembriste s-au răsfrânt adânc în metabolismul organizațional.Cu toate acestea, echipa care a pornit la drum a dovedit curaj, perseverență și determinare, izbutind să așeze curând facultatea într-o albie a decenței și onorabilității instituționale, investind consistent tocmai în generația absentă atunci, tinerii profesori. Anii care au urmat au probat pertinența acestei opțiuni, facultatea noastră devenind, prin specializările sale, una dintre cele mai dinamice din țară, cu rezultate semnificative atât în activitatea de cercetare științifică, cât și în cea didactică ori în deschiderea către comunitate. La acest moment de bilanț, gândul nostru se îndreaptă către cei care ne-au dat, în plan profesional, „viață”, și cărora le exprimăm recunoștința și gratitudinea noastră. Nimic din ceea ce „suntem”, atât cât suntem, nu s-ar fi putut dobândi fără generozitatea și încrederea pe care ne-au arătat-o în acei ani ai „începuturilor”, când mai presus de propria amenajare biografică, ei au preferat să renunțe la sine și creadă în noi și să ne dăruiască nu doar cunoaștere, ci și speranță și nădejde că ceea ce ei nu au putut construi – datorită unei istorii vitrege și absurde – noi vom putea împlini și în numele lor. Pentru tot acest exercițiu de generozitate, vă mulțumim!Istoric Facultatea de Sociologie și Psihologie

Facultatea de Sociologie și Psihologie este o facultate cu caracter inter şi trans-disciplinar, ce reuneşte specialişti din patru domenii principale ale ştiinţei: psihologie, sociologie, asistență socială și științe ale educației.

Prezenţa într-o singură facultate a celor patru domenii ale ştiinţei oferă studenţilor o educaţie de înaltă calitate, caracterizată prin flexibilitate şi interdisciplinaritate, cu finalităţi spre o temeinică pregătire didactică sau spre viitoare cariere de succes în domeniul ştiinţific.

În activităţile de formare sau de cercetare studenţii şi colaboratorii noştrii vor întâlni frecvent parteneri din străinătate care sprijină în mod constant programele noastre de predare şi cercetare prin numeroase burse pentru studenţi şi profesori. Aşteptăm colaborarea dumneavoastră în diverse ipostaze: student, profesor asociat sau partener în proiectele de cercetare.Facultatea de Sociologie și Psihologie (FSP) oferă o varietate de programe nivel licență și master în domeniile: Asistență Socială, Psihologie, Sociologie și Științe ale Educației și programe doctorale-domeniile Psihologie și Sociologie. Totodată, oferim o paletă diversă de programe postuniversitare.
Facultatea de Sociologie și Psihologie are aproximativ 1900 de studenți și 90 cadre didactice (titulari și asociați).
Suntem o facultate tânără, dinamică și conectată cu piața muncii. Suntem preocupați deopotrivă de predare și de cercetare și înțelegem predarea și învățarea într-un mod ce celebrează diversitatea, echitatea și inovarea.
Fie că ești student sau elev, alumni, partener din comunitate sau coleg, îți spunem Bun venit în comunitatea Facultății de Sociologie și Psihologie! Te invităm să ni te alături, ca și colaborator activ, în încercarea de a construi o societate în care fiecare om este respectat, educat, valorizat.

Decan,
Conf. univ. dr. Mariana Crașovan