Burse

Regulament acordare burse la ciclul de licență și master 2016-2017

CALENDAR acordare burse

 • Toți studenții care beneficiază de burse de merit sunt rugați să se prezinte pană VINERI, 07.04.2017, în intervalul orar 9.00-14.00, la secretariatele departamentelor de care aparțin pentru a completa declarația de mai jos.

 • Studenții care au depus dosare pentru BURSĂ SOCIALĂ sunt rugați să se prezinte la Decanatul Facultății, sala 242, în intervalul orar 9.00-14.00, pană VINERI, 07.04.2017, pentru a completa declarația de mai jos

  Declarație (obligatoriu de completat de către toți studenții bursieri)

  LISTA BURSIERILOR FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE, sem II, an univ. 2016-2017
  Asistență Socială
  Psihologie
  Sociologie
  Științe ale educației
  Masterat - toate programele
  Burse sociale

  Contestațiile se depun în data de 4 și 5.04.2017, sala 242, în intervalul orar 9.00-14.00