INFORMARE

În perioada 20-22 septembrie vor avea loc cazările efective în căminele UVT, după cum urmează:
22 septembrie – căminele care au fost deschise pe perioada verii, respectiv C12, C16 și Drept;
20-21 septembrie – căminele care au fost închise pe perioada verii, respectiv C3, C13, C15, C17 și Camelia.
Intervalul orar în care puteți veni la cămine pentru efectuarea cazării efective este 08:00-18:00, în zilele menționate pentru fiecare cămin.

Acte necesare pentru cazare:
cartea de identitate în original;
copie după cartea de identitate;
poză tip buletin.

În momentul prezentării la cămin, fiecare student va primi şi va completa Contractul de închiriere în 2 exemplare (unul rămâne la student, altul la administraţia căminului) şi va primi anexele aferente acestuia. Ulterior va primi cartela de acces în cămin şi cheia de la cameră și va verifica starea acesteia şi inventarul, conform Anexei nr. 1 la Contractul de închiriere.

Studenţii care au părinţi cadre didactice în activitate sunt scutiţi de taxa de cazare, conform articolului 277 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în baza unei adeverinţe semnate de către conducerea unităţii de învăţământ în care este încadrat părintele şi avizată de către Inspectoratul Şcolar al judeţului în care îşi desfăşoară activitatea. Această adeverinţă se depune la administraţia căminului în momentul cazării.

INFORMARE CAZARE CAMINELE UNIVERSITATEA POLITEHNICA
studentii primesc adeverinta de la facultate dupa care sunt trimisi la Serviciul Social al UVT pentru a fi informati cu privire la caminul la care trebuie sa mearga.

Rezultate cazare ETAPA II - Anul I Licență și Masterat

CAZARE 2019-2020


Pași de urmat pentru cazarea ONLINE
Regulament cazare

Etapa I - pentru anii 2 și 3 licență (și anul 4 de la programele de studii cu durata de 4 ani) și anul 2 master
• Depunerea cererilor pe platformă - 8 - 14 iulie
• Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare - 15 - 18 iulie
• Afișarea rezultatelor - 19 iulie
• Depunerea contestațiilor - 20 - 21 iulie (pe adresa de e-mail: secretariat.fsp@e-uvt.ro)
• Soluționarea contestațiilor - 22 - 23 iulie
• Afișarea rezultatelor finale - 24 iulie

Etapa II - anul I licență și master
Depunerea cererii de cazare se realizează prin bifarea acestei opțiuni pe fișa de înscriere, la admitere.
Persoanele care solicită cazare și se încadrează în caz social trebuie să depună, deodată cu dosarul de admitere, documentele justificative.
De asemenea, pentru ciclul de masterat, documentele justificative privind voluntariatul și activitățile academice extracurriculare se vor depune tot deodată cu dosarul de admitere.
În termen de 5 zile de la finalizarea perioadei de admitere se vor afișa rezultatele, care vor fi urmate de 2 zile în care se pot depune contestațiile, 2 zile de rezolvare a acestora, iar ulterior se vor afișa rezultatele finale.
• Depunerea cererilor - 11-27.07.2019
• Afișarea rezultatelor - 28.07.2019
• Depunerea contestațiilor - 29, 30.07.2019 (pe adresa de e-mail: secretariat.fsp@e-uvt.ro)
• Soluționarea contestațiilor - 31.07.2019
• Afișarea rezultatelor finale - 31.07.2019

Etapa III - anul I licență și master, admiși în luna septembrie
Depunerea cererii de cazare se realizeaza prin bifarea acestei opțiuni pe fișa de înscriere, la admitere.
Persoanele care solicita cazare și se încadrează în caz social trebuie să depună, deodata cu dosarul de admitere, documentele justificative.
De asemenea, pentru ciclul de masterat, documentele justificative privind voluntariatul și activitățile academice extracurriculare se vor depune tot deodată cu dosarul de admitere.

- Licență
• Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare - 16 - 17 septembrie
• Afișarea rezultatelor - 18 septembrie, pâna la ora 12:00
• Depunerea contestațiilor pe e-mail - 18 septembrie, după ora 12:00
• Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale - 19 iulie

- Master
• Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare - 21 - 23 septembrie
• Afișarea rezultatelor - 24 septembrie, pâna la ora 12:00
• Depunerea contestațiilor pe e-mail - 24 septembrie, dupa ora 12:00
• Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale - 25 iulie

Etapa IV - cazari efective
• Cazare efectiva (etapele I, II și III licență) - 20 - 22 septembrie (20 - 21 septembrie pentru caminele care nu au fost deschise le perioada verii și 22 septembrie pentru căminele care au fost deschise pe perioada verii - C12, C16, Drept)
• Redistribuirea locurilor neocupate și afișarea acestora - 23 septembrie
• Depunerea contestațiilor pe e-mail - 24 septembrie
• Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale - 25 septembrie
• Cazarea efectiva (etapa III master și locurile redistribuite) - 26-27 septembrie