Metodologie tabere studențești 2017-2018
OM 290
Anexe distribuire tabere
Cerere tabără 2018

Calendarul distribuirii locurilor de tabără, în conformitate cu metodologia:
24 aprilie-22 mai: Depunerea cererilor împreună cu o copie a cărții de identitate se face la sediul OSUT (Cladire UVT, et. 2, cam. 247, L-V: 09:00-17:00) sau la adresa tabere@osut.ro;
23 mai-28 mai: Afișarea listelor cu candidații care au depus cerere de tabără;
28 mai-10 iunie: Procesul de selecție a beneficiarilor;
11 iunie: Afișarea rezultatelor selecției;
11 iunie-13 iunie: Depunerea contestațiilor la sediul OSUT sau pe adresa de e-mail tabere@osut.ro;
13 iunie-15 iunie: Soluționarea contestațiilor;
15 iunie: Afișarea listelor finale;
21 iunie-22 iunie: Consultări cu studenții pentru alegerea seriilor.