Asistență Socială
Anul I -
Anul II -
Anul III -

Psihologie
Anul I -
Anul II -
Anul III -

Sociologie
Anul I -
Anul II -
Anul III -

Științe ale Educației - Pedagogie
Anul I - Lect. univ. dr. Claudia Borca
Anul II - Lector univ. dr. Sorin Predescu
Anul III - Lect. univ. dr. Ioana Dârjan

Științe ale Educației - Psihopedagogie Specială
Anul I - Lect. univ. dr. Loredana Al Ghazi
Anul II - Conf. univ. dr. Anca Luștrea
Anul III - Conf. univ. dr. Mihai Predescu

Științe ale Educației - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul I - Asist. univ. dr. Ramona Tutunaru
Anul II - Conf. univ.dr. Ionel Moș
Anul III - Lect. univ. dr. Otilia Bersan