Rezultate privind selecția pentru o mobilitate Erasmus, sem II, 2019-2020
Lista studenți selectați

Burse ERASMUS sem. II, an univ. 2017-2018
Erasmus Partner Countries
Erasmus Programme Countries
Erasmus Placement
Erasmus Placement absolvenți

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program, de a utiliza în mod eficient talentul și capitalul social al Europei, într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul îmbunătățește posibilitățile de cooperare și de mobilitate cu țările partenere, în special în domeniile învățământului superior și tineretului (Erasmus+ Ghidul programului 2016, pag. 11).

Programul Erasmus+ oferă granturi pentru mobilităţi de studiu pentru studenţi (SMS), mobilităţi de plasament pentru studenţi (SMP), mobilităţi ale personalului didactic cu scop de predare (STA) și mobilităţi ale personalului cu scop de formare (STT).

Pentru informatii detaliate privind programul Erasmus+, accesati http://ri.uvt.ro/