• Metodologie susținere examene ONLINE 2020
 • Dragi studenți,


  Asociația ORIZONTURI UNIVERSITARE, împreună cu Consiliul Local al Municipiului Timișoara și cu Academia Română, Filiala Timișoara, realizează, în mod tradițional, evidențierea și stimularea anuală a studenților cu rezultate de excepție în activitatea profesională, acordând diploma și premiul "Student Eminent" câte unui student din fiecare facultate a universităților timișorene. Anul acesta va fi organizată ediția a 23-a.
  Dosarele (de tip șină - plastic) se pot depune pana pe data de 14 Noiembrie 2018 ora 15.00, la secretariatul FSP, sala 242, etajul 2. Fiecare document din dosar va fi inserat separat.
  Conținutul acestora este următorul:
  1. Scrisoare de intenție
  2. Curriculum Vitae
  3. Scrisoare de recomandare din partea departamentului
  4. Documente care să ateste activitatea științifică, profesională, artistică sau culturală pe întreaga perioadă a activității în UVT.
  Studenții care doresc să aplice pentru această competitie, trebuie să fie integraliști, cu media generală a anilor de studiu minim 8.
  Diplomele şi premiile vor fi înmânate cu prilejul întâlnirii membrilor Asociaţiei ORIZONTURI UNIVERSITARE cu studenţii eminenţi din întreg centrul universitar, care va avea loc în perioada 10-14 decembrie. Data, ora şi locul vor fi comunicate ulterior.  Invitație participare – Competiții Europene Junior Achievement de Antreprenoriat 2018

  DISCIPLINE TRANSVERSALE

  În atenția studenților FSP, în legătură cu parcurgerea disciplinelor complementare care formează îndesoebi competențe transversale:
  Disciplinele complementare sunt discipline obligatorii din planul de învățământ, nepromovarea acestora ducând în consecință la imposibilitatea participării la examenul de licență.
  1. Studenții care au constatat că disciplina aleasă anterior pentru a fi studiată în semestrul 2 trebuie schimbată (din diverse motive) vor proceda la realegerea disciplinei complementare pentru semestrul 2.
  2. Studenții din anul 2 care nu și-au ales încă disciplina complementară pentru semestrul 2 vor proceda la alegerea ei.
  3. Studenții din anul 3 care au restanțe la disciplinele complementare vor proceda în modul următor:
  a. dacă este restanță din anul 3, semestrul 1 – se prezintă la examen în sesiunile de restanțe;
  b. dacă studentul este din anul 3 și nu a participat în anul 3, semestrul 1 la nicio activitate aferentă unei discipline complementare (adică nu și-a ales) își va alege o disciplină de pe semestrul 2 și va face o cerere către secretariatul facultății sale prin care această disciplină să-i fie contabilizată pe anul 3, semestrul 1;
  c. dacă studentul din anul 3 are restanțe din anul 2 la disciplinele complementare datorită neparticipării la acestea, va alege alte discipline complementare pentru a le studia în acest semestru și face o cerere către secretariatul facultății sale prin care comunică disciplinele alese și semestrele anului 2 unde se contabilizează.
  Pentru situațiile descrise la punctele b și c se percep taxe în conformitate cu regulamentele UVT. Toate aceste cereri / solicitări se realizează până cel tărziu 12.02.2016.


  Decan,
  Conf.dr. Mariana Crașovan