License noticeboard

DISCIPLINE TRANSVERSALE

În atenția studenților FSP, în legătură cu parcurgerea disciplinelor complementare care formează îndesoebi competențe transversale:
Disciplinele complementare sunt discipline obligatorii din planul de învățământ, nepromovarea acestora ducând în consecință la imposibilitatea participării la examenul de licență.
1. Studenții care au constatat că disciplina aleasă anterior pentru a fi studiată în semestrul 2 trebuie schimbată (din diverse motive) vor proceda la realegerea disciplinei complementare pentru semestrul 2.
2. Studenții din anul 2 care nu și-au ales încă disciplina complementară pentru semestrul 2 vor proceda la alegerea ei.
3. Studenții din anul 3 care au restanțe la disciplinele complementare vor proceda în modul următor:
a. dacă este restanță din anul 3, semestrul 1 – se prezintă la examen în sesiunile de restanțe;
b. dacă studentul este din anul 3 și nu a participat în anul 3, semestrul 1 la nicio activitate aferentă unei discipline complementare (adică nu și-a ales) își va alege o disciplină de pe semestrul 2 și va face o cerere către secretariatul facultății sale prin care această disciplină să-i fie contabilizată pe anul 3, semestrul 1;
c. dacă studentul din anul 3 are restanțe din anul 2 la disciplinele complementare datorită neparticipării la acestea, va alege alte discipline complementare pentru a le studia în acest semestru și face o cerere către secretariatul facultății sale prin care comunică disciplinele alese și semestrele anului 2 unde se contabilizează.
Pentru situațiile descrise la punctele b și c se percep taxe în conformitate cu regulamentele UVT. Toate aceste cereri / solicitări se realizează până cel tărziu 12.02.2016.


Decan,
Prof.dr. Alin Gavreliuc

Structura anului universitar 2015-2016
Taxe an universitar 2015-2016