Papers license

Metodologie finalizare studii universitare de licență

Programarea examenului de licență:
Domeniul Psihologie:
Sesiunea IULIE:
4 iulie, ora 9.00 (susținerea probei 1, proba scrisă – testul grilă)
4 iulie, începând cu ora 14.00 afișarea rezultatelor, depunerea și soluționarea contestațiilor
5-6 iulie, 9.00 – 18.00 (susținerea probei 2, prezentarea orală a lucrării de licență)
6 iulie, ora 20.00 (estimativ), afișarea rezultatelor finale

Sesiunea SEPTEMBRIE:
12 septembrie, ora 9.00 (susținerea probei 1, proba scrisă – testul grilă)
13 septembrie, începând cu ora 14.00, afișarea rezultatelor, depunerea și soluționarea contestațiilor
14 septembrie, 9.00-18.00 (susținerea probei 2, prezentarea orală a lucrării de licență)
14 septembrie, ora 20.00 (estimativ), afișarea rezultatelor finale

Domeniul Asistență Socială:
Sesiunea IULIE:
12.07.2016 – proba scrisă
14.07.2016 – susţinerea lucrării de licenţă

Sesiunea SEPTEMBRIE:
12.09.2016 – proba scrisă
14.09.2016 – susţinerea lucrării de licenţă

Domeniul Științe ale Educației:
Sesiunea IULIE:
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 11 iulie 2016;
Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă – 12 iulie 2016

Sesiunea SEPTEMBRIE:
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 14 septembrie 2016;
Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă – 15 septembrie 2016

Domeniul Sociologie:
Sesiunea IULIE:
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 11 iulie 2016;
Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă –13 iulie 2016

Sesiunea SEPTEMBRIE:
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 12 septembrie 2016;
Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă – 14 septembrie 2016