Studiile universitare de doctorat reprezintă o alegere inspirată pentru cei care doresc să parcurgă încă o etapă în procesul de dobândire a unui nivel ridicat de expertiză în domeniul sociologiei. Ca tematică de cercetare, școala noastră doctorală propune o serie de subiecte de maximă actualitate și importanță, rămânând totodată deschisă și față de noi posibile oportunități de cercetare.