• Metodologia de admitere poate fi consultată - aici
  • Prof.univ.dr.habil. Simona Sava - domenii de expertiză: educația adulților, învățare de-a lungul întregii vieți, politici educaționale, management educațional, pedagogie universitară, pedagogie socială, dezvoltarea personalului didactic. (lidia.sava@e-uvt.ro)
  • Prof.univ.dr.habil. Daniel Mara - domenii de expertiză: formarea personalului didactic, didactică, psihopedagogie specială (danielmara11@yahoo.com)
  • Conf.univ.dr.habil. Marian Ilie - domenii de expertiză: curriculum, didactică, formarea personalului didactic, pedagogie universitară. (ilie.marian@e-uvt.ro)
  • Conf.univ.dr.habil. Ramona Paloș - domenii de expertiză: psihologia educației, cogniție și motivație în învățare, consiliere psihopedagogică. (ramona.palos@e-uvt.ro)