Institution name: Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
Comments: Default comments

Table of contents

 

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
RU I Gr.1
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 --- RU I Gr.1, RU I Gr.2
Etică, integritate și scriere academică Seminar/Seminar
Balaci Mariana
302
RU&S I
Introducere în sociologie Curs amfiteatru
Matichescu Marius
A33
Informatică aplicată I Laborator
Varga Edward
314
RU I Gr.1, RU I Gr.2
Practică de specialitate I Practică
Matichescu Marius
301
-x-
09:40-11:10 Limbă străină I Seminar
Botoșan Diana
301
--- --- --- -x-
11:20-12:50 --- RU&S I
Politici sociale Curs amfiteatru
Dincă Melinda
A33
--- --- Introducere în sociologie Seminar
Negoiță Gabriela
302
-x-
13:00:14:30 --- RU I Gr.1, RU I Gr.2
Politici sociale Seminar/Seminar
Dincă Melinda
301
--- --- RU I Gr.1, RU I Gr.2
Consiliere profesională și orientare în carieră (UVT) Seminar/Seminar
CCOC
301
-x-
14:40-16:10 RU&S I , S III
Etică, integritate și scriere academică/Sociologia familiei Curs/Seminar
Balaci Mariana
A31
--- Antropologie socială Seminar
Nadolu Delia
302
RU&S I
Antropologie socială Curs amfiteatru
Nadolu Delia
A33
--- -x-
16:20-17:50 --- --- --- -x- -x-
18:00-19:30 --- --- RU I Gr.1, RU I Gr.2
Psihologie socială Seminar/Seminar
Iordache Marcel
302
RU&S I
Psihologie socială Curs amfiteatru
Iordache Marcel
A31
-x- -x-
19:40-21:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
RU I Gr.2
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 Limbă străină I Seminar
Botoșan Diana
302
RU I Gr.1, RU I Gr.2
Etică, integritate și scriere academică Seminar/Seminar
Balaci Mariana
302
RU&S I
Introducere în sociologie Curs amfiteatru
Matichescu Marius
A33
Introducere în sociologie Seminar
Negoiță Gabriela
301
RU I Gr.1, RU I Gr.2
Practică de specialitate I Practică
Matichescu Marius
301
-x-
09:40-11:10 --- Informatică aplicată I Laborator
Varga Edward
314
--- --- -x-
11:20-12:50 Antropologie socială Seminar
Nadolu Delia
302
RU&S I
Politici sociale Curs amfiteatru
Dincă Melinda
A33
--- --- --- -x-
13:00:14:30 --- RU I Gr.1, RU I Gr.2
Politici sociale Seminar/Seminar
Dincă Melinda
301
--- --- RU I Gr.1, RU I Gr.2
Consiliere profesională și orientare în carieră (UVT) Seminar/Seminar
CCOC
301
-x-
14:40-16:10 RU&S I , S III
Etică, integritate și scriere academică/Sociologia familiei Curs/Seminar
Balaci Mariana
A31
--- --- RU&S I
Antropologie socială Curs amfiteatru
Nadolu Delia
A33
--- -x-
16:20-17:50 --- --- --- -x- -x-
18:00-19:30 --- --- RU I Gr.1, RU I Gr.2
Psihologie socială Seminar/Seminar
Iordache Marcel
302
RU&S I
Psihologie socială Curs amfiteatru
Iordache Marcel
A31
-x- -x-
19:40-21:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
RU I Gr.3
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 --- Informatică aplicată I Laborator
Varga Edward
314
RU&S I
Introducere în sociologie Curs amfiteatru
Matichescu Marius
A33
--- RU I Gr.3, S I Gr.4
Practică de specialitate I Practică
Negoiță Gabriela
302
-x-
09:40-11:10 --- RU I Gr.3, S I Gr.4
Etică, integritate și scriere academică Seminar/Seminar
Balaci Mariana
302
--- --- -x-
11:20-12:50 --- RU&S I
Politici sociale Curs amfiteatru
Dincă Melinda
A33
RU I Gr.3, S I Gr.4
Politici sociale Seminar/Seminar
Dincă Melinda
301
--- --- -x-
13:00:14:30 --- --- Antropologie socială Seminar
Nadolu Delia
302
--- Introducere în sociologie Seminar
Negoiță Gabriela
302
-x-
14:40-16:10 RU&S I , S III
Etică, integritate și scriere academică/Sociologia familiei Curs/Seminar
Balaci Mariana
A31
RU I Gr.3, S I Gr.4
Psihologie socială Seminar/Seminar
Iordache Marcel
302
--- RU&S I
Antropologie socială Curs amfiteatru
Nadolu Delia
A33
RU I Gr.3, S I Gr.4
Consiliere profesională și orientare în carieră (UVT) Seminar/Seminar
CCOC
302
-x-
16:20-17:50 --- --- --- -x- -x-
18:00-19:30 Limbă străină I Seminar
Botoșan Diana
301
--- --- RU&S I
Psihologie socială Curs amfiteatru
Iordache Marcel
A31
-x- -x-
19:40-21:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
S I Gr.4
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 --- --- RU&S I
Introducere în sociologie Curs amfiteatru
Matichescu Marius
A33
--- RU I Gr.3, S I Gr.4
Practică de specialitate I Practică
Negoiță Gabriela
302
-x-
09:40-11:10 Antropologie socială Seminar
Nadolu Delia
302
RU I Gr.3, S I Gr.4
Etică, integritate și scriere academică Seminar/Seminar
Balaci Mariana
302
Informatică aplicată I Laborator
Varga Edward
314
Introducere în sociologie Seminar
Negoiță Gabriela
301
-x-
11:20-12:50 --- RU&S I
Politici sociale Curs amfiteatru
Dincă Melinda
A33
RU I Gr.3, S I Gr.4
Politici sociale Seminar/Seminar
Dincă Melinda
301
--- --- -x-
13:00:14:30 --- Limbă străină I Seminar
Botoșan Diana
302
--- --- --- -x-
14:40-16:10 RU&S I , S III
Etică, integritate și scriere academică/Sociologia familiei Curs/Seminar
Balaci Mariana
A31
RU I Gr.3, S I Gr.4
Psihologie socială Seminar/Seminar
Iordache Marcel
302
--- RU&S I
Antropologie socială Curs amfiteatru
Nadolu Delia
A33
RU I Gr.3, S I Gr.4
Consiliere profesională și orientare în carieră (UVT) Seminar/Seminar
CCOC
302
-x-
16:20-17:50 --- --- --- -x- -x-
18:00-19:30 --- --- --- RU&S I
Psihologie socială Curs amfiteatru
Iordache Marcel
A31
-x- -x-
19:40-21:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
RU II Gr.1
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 --- --- --- RU II Gr.1, RU II Gr.2
Practică de specialitate III Practică
Stoicov Ionela
315
--- -x-
09:40-11:10 --- --- --- RU II
Economie socială Curs
Vețan Mihaela
335
RU II Gr.1, RU II Gr.2
Economie socială Seminar/Seminar
Vețan Mihaela
302
-x-
11:20-12:50 --- --- --- RU II
Introducere în managementul resurselor umane Curs
Ielics Brigitta
335
RU II
Introducere în managementul resurselor umane Curs amfiteatru
Ielics Brigitta
A33
-x-
13:00:14:30 --- RU II
Marketing Curs
Iordache Marcel
335
--- --- --- -x-
14:40-16:10 Limba străină III Seminar
Botoșan Diana
302
RU II , S II
Metode și tehnici de cercetare socială Curs
Obrad Ciprian
335
--- RU II Gr.1, RU II Gr.2
Marketing Seminar/Seminar
Iordache Marcel
301
--- -x-
16:20-17:50 Introducere în managementul resurselor umane Seminar
Drinc Lucian
301
-x- -x- --- -x-
18:00-19:30 --- Metode și tehnici de cercetare socială Seminar
Obrad Ciprian
302
-x- -x- --- -x-
19:40-21:10 --- --- --- --- --- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
RU II Gr.2
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 --- --- --- RU II Gr.1, RU II Gr.2
Practică de specialitate III Practică
Stoicov Ionela
315
--- -x-
09:40-11:10 --- --- --- RU II
Economie socială Curs
Vețan Mihaela
335
RU II Gr.1, RU II Gr.2
Economie socială Seminar/Seminar
Vețan Mihaela
302
-x-
11:20-12:50 --- --- --- RU II
Introducere în managementul resurselor umane Curs
Ielics Brigitta
335
RU II
Introducere în managementul resurselor umane Curs amfiteatru
Ielics Brigitta
A33
-x-
13:00:14:30 --- RU II
Marketing Curs
Iordache Marcel
335
--- Introducere în managementul resurselor umane Seminar
Drinc Lucian
302
--- -x-
14:40-16:10 --- RU II , S II
Metode și tehnici de cercetare socială Curs
Obrad Ciprian
335
--- RU II Gr.1, RU II Gr.2
Marketing Seminar/Seminar
Iordache Marcel
301
--- -x-
16:20-17:50 --- -x- -x- --- -x-
18:00-19:30 --- --- -x- -x- --- -x-
19:40-21:10 Limba străină III Seminar
Botoșan Diana
302
RU II Gr.2, S II
Metode și tehnici de cercetare socială Seminar
Obrad Ciprian
302
--- --- --- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
S II Gr.1
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 --- --- S II
Sociologia identității Seminar/
Dincă Melinda
302
--- --- -x-
09:40-11:10 --- --- S II
Sociologia identității Curs
Dincă Melinda
302
S II
Teorii sociologice contemporane Curs
Vasiluță Marius
301
--- -x-
11:20-12:50 --- --- S II
Teorii sociologice contemporane Seminar
Vasiluță Marius
302
--- -x-
13:00:14:30 S II
Sociologie politică Seminar/
Nadolu Bogdan
302
--- --- --- --- -x-
14:40-16:10 S II
Sociologie politică Curs
Nadolu Bogdan
301
RU II , S II
Metode și tehnici de cercetare socială Curs
Obrad Ciprian
335
--- --- S II
Practică de specialitate III Practică
Negoiță Gabriela
301
-x-
16:20-17:50 S II
Limba străină III Seminar
Botoșan Diana
302
-x- -x- --- -x-
18:00-19:30 --- --- -x- -x- --- -x-
19:40-21:10 --- RU II Gr.2, S II
Metode și tehnici de cercetare socială Seminar
Obrad Ciprian
302
--- --- --- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
RU III Gr.1
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 RU III
Protecția muncii Curs amfiteatru
Pribac Sorin
A33
RU III Gr.1, RU III Gr.2
Protecția muncii Seminar/Seminar
Pribac Sorin
301
--- --- --- -x-
09:40-11:10 RU III
Analiza posturilor și proiectarea fiselor de post* Curs amfiteatru
Dabu Simona
A33
--- RU III Gr.1, RU III Gr.2
Formarea profesională a resurselor umane* Seminar/Seminar
Dabu Simona
301
--- --- -x-
11:20-12:50 RU III Gr.1, RU III Gr.2
Analiza posturilor și proiectarea fiselor de post* Seminar/Seminar
Dabu Simona
301
RU III Gr.1, RU III Gr.2
Management și leadership Seminar/Seminar
Dabu Simona
301
RU III
Formarea profesională a resurselor umane* Curs
Dabu Simona
335
Lab. de soc. aplicată în vederea elab. lucrării de licență I Laborator
Țîru Laurențiu
005
--- -x-
13:00:14:30 --- RU III
Tehnici de negociere Curs amfiteatru
Preda Sînziana
A33
--- --- RU III
Management și leadership Curs amfiteatru
Ielics Brigitta
A33
-x-
14:40-16:10 --- RU III Gr.1, RU III Gr.2
Tehnici de negociere Seminar/Seminar
Preda Sînziana
301
--- --- --- -x-
16:20-17:50 --- --- -x- -x- --- -x-
18:00-19:30 --- --- -x- -x- --- -x-
19:40-21:10 RU III Gr.1, RU III Gr.2
Administrație publică Seminar/Seminar
Milutin Ionela
301
--- RU III
Administrație publică Curs amfiteatru
Milutin Ionela
A33
--- --- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
RU III Gr.2
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 RU III
Protecția muncii Curs amfiteatru
Pribac Sorin
A33
RU III Gr.1, RU III Gr.2
Protecția muncii Seminar/Seminar
Pribac Sorin
301
--- --- --- -x-
09:40-11:10 RU III
Analiza posturilor și proiectarea fiselor de post* Curs amfiteatru
Dabu Simona
A33
--- RU III Gr.1, RU III Gr.2
Formarea profesională a resurselor umane* Seminar/Seminar
Dabu Simona
301
Lab. de soc. aplicată în vederea elab. lucrării de licență I Laborator
Țîru Laurențiu
005
--- -x-
11:20-12:50 RU III Gr.1, RU III Gr.2
Analiza posturilor și proiectarea fiselor de post* Seminar/Seminar
Dabu Simona
301
RU III Gr.1, RU III Gr.2
Management și leadership Seminar/Seminar
Dabu Simona
301
RU III
Formarea profesională a resurselor umane* Curs
Dabu Simona
335
--- --- -x-
13:00:14:30 --- RU III
Tehnici de negociere Curs amfiteatru
Preda Sînziana
A33
--- --- RU III
Management și leadership Curs amfiteatru
Ielics Brigitta
A33
-x-
14:40-16:10 --- RU III Gr.1, RU III Gr.2
Tehnici de negociere Seminar/Seminar
Preda Sînziana
301
--- --- --- -x-
16:20-17:50 --- --- -x- -x- --- -x-
18:00-19:30 --- --- -x- -x- --- -x-
19:40-21:10 RU III Gr.1, RU III Gr.2
Administrație publică Seminar/Seminar
Milutin Ionela
301
--- RU III
Administrație publică Curs amfiteatru
Milutin Ionela
A33
--- --- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
RU III Gr.3
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 RU III
Protecția muncii Curs amfiteatru
Pribac Sorin
A33
--- Formarea profesională a resurselor umane* Seminar/
Dabu Simona
301
Lab. de soc. aplicată în vederea elab. lucrării de licență I Laborator
Țîru Laurențiu
005
--- -x-
09:40-11:10 RU III
Analiza posturilor și proiectarea fiselor de post* Curs amfiteatru
Dabu Simona
A33
Management și leadership/Analiza posturilor și proiectarea fiselor de post* Seminar/Seminar
Dabu Simona
301
--- --- --- -x-
11:20-12:50 --- S III , RU III Gr.3
Gândire sociologică românească/Protecția muncii Seminar/Seminar
Pribac Sorin
302
RU III
Formarea profesională a resurselor umane* Curs
Dabu Simona
335
--- --- -x-
13:00:14:30 --- RU III
Tehnici de negociere Curs amfiteatru
Preda Sînziana
A33
--- --- RU III
Management și leadership Curs amfiteatru
Ielics Brigitta
A33
-x-
14:40-16:10 --- --- --- --- --- -x-
16:20-17:50 --- Tehnici de negociere/Administrație publică Seminar/Seminar
Preda Sînziana, Milutin Ionela
301
-x- -x- --- -x-
18:00-19:30 --- --- -x- -x- --- -x-
19:40-21:10 --- --- RU III
Administrație publică Curs amfiteatru
Milutin Ionela
A33
--- --- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
S III Gr.1
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 S III
Stratificare și mobilitate socială Curs
Pânzaru Ciprian
301
--- --- --- --- -x-
09:40-11:10 --- S III
Gândire sociologică românească Curs
Pribac Sorin
SALĂ
S III
Lab. de soc. aplicată în vederea elab. lucrării de licență I Laborator
Vasiluță Marius
002
S III
Sociologia genului/Sociologia opiniei publice Seminar/Seminar
Onițiu Atalia, Nadolu Bogdan
302
--- -x-
11:20-12:50 S III
Sociologie rural-urbană* Seminar/
Nadolu Bogdan
331
S III , RU III Gr.3
Gândire sociologică românească/Protecția muncii Seminar/Seminar
Pribac Sorin
302
--- S III
Sociologia genului Curs
Onițiu Atalia
302
--- -x-
13:00:14:30 S III
Sociologia familiei* Curs
Balaci Mariana
301
--- S III
Sociologia opiniei publice Curs
Nadolu Bogdan
301
S III
Stratificare și mobilitate socială Seminar/
Negoiță Gabriela
301
--- -x-
14:40-16:10 RU&S I , S III
Etică, integritate și scriere academică/Sociologia familiei Curs/Seminar
Balaci Mariana
A31
--- S III
Sociologie rural-urbană* Curs
Nadolu Bogdan
301
--- --- -x-
16:20-17:50 --- --- -x- -x- --- -x-
18:00-19:30 --- --- -x- -x- --- -x-
19:40-21:10 --- --- --- --- --- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
MRUAO I Gr.1
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
09:40-11:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
11:20-12:50 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13:00:14:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14:40-16:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
16:20-17:50 MRUAO&ASDC I
Etica cercetării/Comunicare interpersonală și de grup Curs/Curs
Balaci Mariana, Nadolu Bogdan
A31
--- MRUAO&ASDC I
Analiza muncii și planificarea resurselor umane Curs
Iordache Marcel
335
Recrutare și selecție Seminar
Vasiluță Marius
301
--- -x-
18:00-19:30 ASDC I Gr.3, MRUAO I Gr.1
Etica cercetării/Comunicare interpersonală și de grup Seminar/Seminar
Balaci Mariana, Nadolu Bogdan
302
MRUAO&ASDC I
Recrutare și selecție/Brandul de angajator Curs/Curs ONLINE
Vasiluță Marius, Bărbulescu Florentina
online
--- MRUAO I Gr.1, MRUAO I Gr.2
Etica cercetării Seminar/Seminar
Balaci Mariana
301
MRUAO&ASDC I
Managementul previzional de resurse umane Curs ONLINE
Corici Mironică
online
-x-
19:40-21:10 --- MRUAO I Gr.1, MRUAO I Gr.2
Brandul de angajator Seminar/Seminar ONLINE
Bărbulescu Florentina
online
MRUAO I Gr.1, MRUAO I Gr.2
Analiza muncii și planificarea resurselor umane Seminar/Seminar
Iordache Marcel
301
--- MRUAO I Gr.1, MRUAO I Gr.2
Managementul previzional de resurse umane Seminar/Seminar ONLINE
Corici Mironică
online
-x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
MRUAO I Gr.2
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
09:40-11:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
11:20-12:50 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13:00:14:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14:40-16:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
16:20-17:50 MRUAO&ASDC I
Etica cercetării/Comunicare interpersonală și de grup Curs/Curs
Balaci Mariana, Nadolu Bogdan
A31
--- MRUAO&ASDC I
Analiza muncii și planificarea resurselor umane Curs
Iordache Marcel
335
ASDC I Gr.3, MRUAO I Gr.2
Comunicare interpersonală și de grup Seminar/Seminar
Nadolu Bogdan
302
--- -x-
18:00-19:30 --- MRUAO&ASDC I
Recrutare și selecție/Brandul de angajator Curs/Curs ONLINE
Vasiluță Marius, Bărbulescu Florentina
online
Recrutare și selecție Seminar
Vasiluță Marius
301
MRUAO I Gr.1, MRUAO I Gr.2
Etica cercetării Seminar/Seminar
Balaci Mariana
301
MRUAO&ASDC I
Managementul previzional de resurse umane Curs ONLINE
Corici Mironică
online
-x-
19:40-21:10 --- MRUAO I Gr.1, MRUAO I Gr.2
Brandul de angajator Seminar/Seminar ONLINE
Bărbulescu Florentina
online
MRUAO I Gr.1, MRUAO I Gr.2
Analiza muncii și planificarea resurselor umane Seminar/Seminar
Iordache Marcel
301
--- MRUAO I Gr.1, MRUAO I Gr.2
Managementul previzional de resurse umane Seminar/Seminar ONLINE
Corici Mironică
online
-x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
ASDC I Gr.3
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
09:40-11:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
11:20-12:50 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13:00:14:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14:40-16:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
16:20-17:50 MRUAO&ASDC I
Etica cercetării/Comunicare interpersonală și de grup Curs/Curs
Balaci Mariana, Nadolu Bogdan
A31
--- MRUAO&ASDC I
Analiza muncii și planificarea resurselor umane Curs
Iordache Marcel
335
ASDC I Gr.3, MRUAO I Gr.2
Comunicare interpersonală și de grup Seminar/Seminar
Nadolu Bogdan
302
Managementul previzional de resurse umane/Brandul de angajator Seminar/Seminar ONLINE
Corici Mironică, Bărbulescu Florentina
online
-x-
18:00-19:30 ASDC I Gr.3, MRUAO I Gr.1
Etica cercetării/Comunicare interpersonală și de grup Seminar/Seminar
Balaci Mariana, Nadolu Bogdan
302
MRUAO&ASDC I
Recrutare și selecție/Brandul de angajator Curs/Curs ONLINE
Vasiluță Marius, Bărbulescu Florentina
online
--- Recrutare și selecție Seminar
Vasiluță Marius
302
MRUAO&ASDC I
Managementul previzional de resurse umane Curs ONLINE
Corici Mironică
online
-x-
19:40-21:10 --- --- --- Analiza muncii și planificarea resurselor umane Seminar/
Iordache Marcel
302
--- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
MRUAO II Gr.1
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
09:40-11:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
11:20-12:50 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13:00:14:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14:40-16:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
16:20-17:50 MRUAO II, ASDC II
Managementul stresului/Echitate și discriminare socială Curs/Curs
Pribac Sorin
335
MRUAO II
Managementul stresului/Echitate și discriminare socială Seminar/Seminar
Pribac Sorin
302
MRUAO II
Analiza și prelucrarea datelor Curs/Seminar ONLINE
Lucheș Daniel
Online
MRUAO II
Evaluarea performanțelor profesionale Curs
Iordache Marcel
335
MRUAO II
Elemente de dreptul muncii Curs/Seminar
Milutin Ionela
302
-x-
18:00-19:30 MRUAO II
Managementul securității și sănătății în muncă Curs/Seminar
Pribac Sorin
335
--- MRUAO II
Etică și responsabilitate socială corporativă Curs ONLINE
Obrad Ciprian
online
--- --- -x-
19:40-21:10 --- MRUAO II
Evaluarea performanțelor profesionale Seminar
Iordache Marcel
301
MRUAO II
Etică și responsabilitate socială corporativă Seminar/ ONLINE
Obrad Ciprian
online
--- --- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top

Facultatea de Sociologie și Psihologie/Departamentul Sociologie
ASDC II Gr.1
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
08:00-09:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
09:40-11:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
11:20-12:50 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13:00:14:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14:40-16:10 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
16:20-17:50 MRUAO II, ASDC II
Managementul stresului/Echitate și discriminare socială Curs/Curs
Pribac Sorin
335
--- ASDC II
Etică în afaceri și responsabilitate socială Curs/Seminar
Obrad Ciprian
315
ASDC II
Antreprenoriat social Curs ONLINE
Deac Vasile
online
--- -x-
18:00-19:30 --- ASDC II
Managementul stresului/Echitate și discriminare socială Seminar/Seminar
Pribac Sorin
301
--- ASDC II
Antreprenoriat social/Introducere în economia socială Seminar/Seminar ONLINE
Deac Vasile, Parno Marius
online
ASDC II
Dezvoltare comunitară și economie socială Curs/Seminar
Deac Vasile
302
-x-
19:40-21:10 --- --- ASDC II
Organizațiile economiei sociale Curs/Seminar
Lisețchi Mihail
302
ASDC II
Introducere în economia socială Curs ONLINE
Parno Marius
online
--- -x-
Timetable generated with FET 6.9.5 on 10/3/23 12:15 PM

back to the top