10 PENTRU EDUCAȚIE

10 PENTRU EDUCAȚIE 2021 ediția a IX-a 18 – 22 ianuarie 2021

Program ateliere on-line

10 PENTRU EDUCAȚIE 2019

Vă anunțăm că serile evenimentelor bianuale ,,10 pentru educație”, 2019, vor fi organizate sub egida celor două conferințe internaționale: ”L’identité européenne en question”, PEREV (18 – 19 iulie 2019, UVT) https://perev.projects.uvt.ro/informatii-generale/

și  ”Innovative instruments for community development” CESC (17-19 octombrie, 2019, UVT) https://cesc.uvt.ro/

Vă invităm să participați la cele două evenimente!

100 PENTRU EDUCAȚIE EDIȚIA a VI-a (EDIȚIE CENTENARĂ) 10 -14 decembrie 2018

A VI-a ediție a „10 pentru educație” a fost una specială, derulată sub semnul Centenarului României. Într-o abordare interdisciplinară, am reflectat asupra educației, în încercarea de a construi o comunitate de învățare pregătită să ducă mai departe tradiția și valorile perene românești. În premieră, colegilor de la Departamentul de Științe ale educației (DȘE) li s-au alăturat filosofi, istorici, informaticieni, etc., de la alte departamente din Universitatea de Vest din Timișoara, respectiv din învățământul preuniversitar, colaboratori ai DȘE.

Atelierele oferite au acoperit tematici diverse:

Filozofie pentru copii (conf.univ.dr. Florin Lobonț), Educație pentru cetățenie democratică, românească și europeană (prof.univ.dr. Simona Sava), 100 de întrebări pentru stimularea gândirii critice (prof.univ.dr. Gheorghe Clitan), Valori și atitudini, între teoria și practica școlară (lect.univ.dr Nicolae Hurduzeu), Parteneriatul școală-familie-comunitate, de la teorie la practică (lect.univ.dr. Claudia Borca), Tradiții folclorice pe înțelesul preșcolarilor(lect.univ.dr.Otilia Bersan), #Edu100: Top 100 instrumente și aplicații digitale pentru educație(conf.univ.dr. Gabriela Grosseck), Educația nonformală în învățământul preuniversitar (prof.dr. Radu Dimitrie), Comunități de învățare profesională (conf.univ.dr. Mariana Crașovan, conf.univ.dr. Anca Luștrea), Învățământul bănățean, istorie, prezent și viitor (lect.univ.dr. Sorin Predescu), Procesul de învățământ- perspectivă istorică (asist.univ.dr. Ramona Tutunaru).
Peste 230 de profesori din învățământul preuniversitar au participat la ateliere, unele dintre ele oferite de mai multe ori, datorită numărului mare de solicitări. În premieră, au putut participa și studenți din anii terminali, pentru a face mai ușoară tranziția lor de la universitate în școli.

 

EVENIMENTUL „10 PENTRU EDUCAȚIE” 2018

Cea de-a șasea ediție a 10 PENTRU EDUCAȚIE, cuprinzând seria de ateliere-dezbatere gratuite dedicate profesorilor din mediul preuniversitar, se desfășoară într-un format diferit, în patru județe din regiune, pentru a permite accesul cât mai multor colegi la comunitatea profesională de dezbatere și schimb de experiențe și de reflecții. Atelierele se vor desfășura după următorul calendar:

Data

Partener

Locul de desfășurare

Nume atelier

Coordonator

Ora

8.06

ISJ Hunedoara, CJRAE Hunedoara

CJRAE Hunedoara

Consiliere pozitivă

Lector univ. dr. Loredana AlGhazi

 

14,00

8.06

ISJ Hunedoara, CJRAE Hunedoara

CJRAE Hunedoara

Managementul agresivității în mediul educațional

Lector univ. dr. Ioana Dârjan

 

17,00

11.06

ISJ ARAD, CSEI ARAD

CSEI ARAD

Modalități de intervenție comportamentală pentru copii cu deficiență mintală

Lector univ.dr.Claudia Borca

 

16,00

15.06

ISJ Mehedinți, CSEI C. Pufan Drobeta Turnu Severin

CSEI C. Pufan Drobeta Turnu Severin

Managementul agresivității în mediul educațional

Lector univ. dr. Ioana Dârjan

 

16,00

15.06

ISJ Mehedinți, CSEI C. Pufan Drobeta Turnu Severin

CSEI C. Pufan Drobeta Turnu Severin

Educația centrată pe elev în contextul educațional actual

Conf. univ. dr.

Mihai Predescu

 

18,00

20.06

CCD Caraș Severin

CCD Caraș Severin

Educația centrată pe elev în contextul educațional actual

Conf. univ.  dr.

Mihai Predescu

 

16,00

Pentru mai multe informații și înscrieri accesați secretariat.sted@e-uvt.rowww.fsp.uvt.ro

EVENIMENTUL „10 PENTRU EDUCAȚIE” 2017

Departamentul de Științe ale Educației a lansat un nou model de colaborare cu mediul educațional preuniversitar. Sub egida „10 pentru educație” s-au derulat 10 ateliere în perioada 24-31 mai, 2016, forumuri de dezbatere, pe 10 teme actuale, 10 întrebări și 10×10 soluții.
250 de cadre didactice din județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Mehedinți au participat la aceste forumuri de dezbateri, punând bazele unor comunități de învățare ale practicienilor reflexivi, care să genereze soluții inovative pentru ameliorarea actului didactic și a prestației didactice.
Temele atelierelor au vizat următoarele:
1. Provocări și soluții la formarea continuă a cadrelor didactice
2. Dificultăți de învățare și dificultăți de predare
3. Dezvoltarea clasei centrată pe elev
4. Leadership vs. Management – provocări actuale în conducerea unitătilor de învătământ preuniversitar
5. Dezvoltarea personală a cadrelor didactice
6. Predare pentru învățare
7. Evaluarea rezultatelor școlare ale elevilor – noi abordări
8. Managementul conflictului în școală
9. Didactică și transdisciplinaritate. Perspective în analiza textului literar pentru copii
10. Agresivitate și contraagresivitate în școală
Inițiativa voluntară a membrilor Departamentului de Științe ale Educației a fost foarte bine primită de colegii din mediul preuniversitar, fiind deja înscrieri reportate pentru luna octombrie, când este reluată această ofertă de dezbatere-formare pentru cadrele didactice. Oferta va putea fi replicată și pentru cadrele didactice din mediul universitar, fiind deja multe solicitări în acest sens.
S-au identificat interese de formare, perfecționare și dezvoltare profesională punctuale, s-a reflectat asupra modalităților de formare profesională relevantă pentru cadrele didactice, pentru beneficiul elevilor. Toate atelierele au fost interactive și centrate pe nevoile de formare ale participanților, cu un accent suplimentar pe formarea de abilități didactice și manageriale.
În acest fel, încercăm să ajungem la o înțelegere comună a problemelor din mediul educațional și la o abordare complementară din partea cadrelor didactice din mediul universitar și preuniversitar.