Detalii burse an univ. 2023 - 2024

Metodologie burse FSP 2023-2024

Formular online depunere dosar bursă socială

LISTE BURSIERI FSP sem. I - după contestații

În atenția studenților care au aplicat pentru burse sociale:

Pentru a se asigura încadrarea în bugetul alocat pentru acordarea de burse sociale, au fost selectați beneficiarii cu un venit calculat mai mic decât 1.092,47 lei/lună, rezultând un număr de 1.130 de burse sociale acordate (față de 910 burse sociale acordate în anul universitar precedent).

Burse de performanță – durată 1 an

Burse de performanță – durată 1 semestru

Burse START UVT

Burse sociale-după contestații

Burse sociale suplimentate (venit 1150 lei/luna/membru)

Burse sociale ocazionale

Burse etnici

Burse etnici suplimentare

Burse STATE TERȚE

Burse UVT

LISTE BURSIERI FSP sem. II - după contestații

Celelalte tipuri de bursă și beneficiarii acestora rămân neschimbate, conform regulamentului de acordare a burselor.

Burse de performanță – durata 1 semestru

Burse sociale ocazionale

Burse etnici suplimentare