Calendar:
01.03-15.05.2021 (anunț trimis către grupul țintă 01.03.2021, termen limită de trimitere a lucrării 30.04.2021, anunțarea rezultatelor 15.05.2021)

Înscriere:
Email la adresa psihologie@e-uvt.ro

Condiții de participare:
Elevi din clasele XI-XII

Probe concurs:
Scrie un eseu în care povestești o întâmplare ieșită din comun/neobișnuită în care a fost implicat un supererou. Descrie evenimentul și evidențiază trăsăturile de personalitate extraordinare ale eroului. (250-300 de cuvinte)
Norme de redactare - Lucrările vor fi redactate în limba română, cu font TNR, 12, aliniere Justified, margini standard, spațiere 1.5

Premii:
Elevii clasați pe primele 3 locuri vor primi premii și diplome. Elevii clasați pe următoarele 5 locuri vor primi diplome de participare.

Regulamentul concursului PORTRET DE SUPEREROU
Calendar:
i. Înscrierea online a participanților: 04.03 - 07.04.2021 se va realiza prin completarea google forms
ii. Etapa I de concurs: Depunerea proiectelor de creație digitală educațională și eseurilor înscrise în concurs: 08.04.2021 - 14.05.2021 se va realiza prin completarea următoarelor formulare:
- Formular secțiune individuală
- Formular secțiune colaborativă
Informații suplimentare pot fi obținute prin transmiterea unui email la concurs.stiintele.educatiei@e-uvt.ro
Prezentarea proiectelor și eseurilor invitate în urma selecției: 20 - 21.05.2021
Premierea 22.05.2021

Condiții de participare:
Elev de liceu (clasele IX - XII)

Probe concurs:
Concursul este compus din două secțiuni independente:
a. Secțiunea individuală constând într-un concurs de eseuri reflexive
b. Secțiunea colaborativă constând într-un concurs de creație digitală, de inovație pedagogică - proiecte de echipă (max. 3 participanți), în care un conținut educațional este creativ prezentat folosind tehnologii digitale (d.e. video educațional, poster digital etc.)

Premii:
a. Secțiunea 1 - locul întâi și, în funcție de calitatea contribuțiilor, locurile al doilea și al treilea vor fi răsplătite cu garantarea unui loc bugetat la oricare din specializările la nivel de licență ale Departamentului de Științele Educației (Pedagogie, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Psihopedagogie Specială). De asemenea, se vor acorda premii materiale.
b. Secțiunea 2 - locul întâi și, în funcție de calitatea contribuțiilor, locurile al doilea și al treilea vor fi răsplătite cu garantarea unui loc bugetat la oricare din specializările la nivel de licență ale Departamentului de Științele Educației (Pedagogie, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Psihopedagogie Specială). De asemenea, se vor acorda premii materiale.
c. Toți participanții la cele două secțiuni ale concursului vor primi diplome de participare.
Toate contribuțiile premiate vor fi distribuite prin canalele de comunicare ale Departamentului de Științele Educației (pg. de Facebook, siteul Facultății de Sociologie și Psihologie etc.) și vor putea fi folosite pentru promovarea evenimentului.

Regulamentul concursului EDUCAȚIE pentru secolul XXI
Calendar:
• Lansarea concursului: 15 martie 2021.
• Termenul limită pentru transmiterea candidaturilor: 20 mai 2021.
• Rezultatele vor fi anunţate până la data de 27 mai 2021.
• Premierea câștigătorilor va fi realizată în data 1 iunie 2021.

Înscriere:
Pentru a intra în competiție, tinerii liceeni trebuie să transmită compoziția lor, în oricare din cele trei forme acceptate, împreună cu formularul de înscriere în concurs (Anexa 1), până la data 20 mai 2021, la adresa de e-mail elena.baciu@e-uvt.ro.

Condiții de participare:
- elevilor înmatriculați în clasa a XII-a, la oricare din unitățile de învățământ din România, acreditate de către Ministerului Educaţiei și Cercetării;
- abolvenților de clasa a XII-a, ai oricăror unități de învățământ din România, acreditate de către Ministerului Educaţiei și Cercetării, care nu sunt înscriși în învățământul superior, pe locuri bugetate.

Probe concurs:
Participanții la concurs vor transmite o compoziție proprie, în care să prezinte viziunea lor cu privire la cel puțin două aspecte:
(1) modul în care ar trebui să arate o societate mai bună, mai dreaptă, mai coezivă și mai incluzivă, care acordă șanse egale tuturor, în care oamenii trăiesc în pace și în armonie unul cu celălalt (exemplu: cum ar arăta viața oamenilor din această societate; ce fel de probleme sociale ar trebui eliminate; ce fel de valori sociale ar trebui promovate; ce fel de reguli de funcționare ar avea o astfel de societate etc.);
(2) cum își pot aduce ei contribuția la dezvoltarea acestei societăți (exemplu: prin participarea la popularizarea anumitor valori, prin implicarea în anumite acțiuni, prin crearea anumitor modele, prin promovarea anumitor comportamente etc.). Dacă participanții au exemple concrete de activități pe care deja le-au desfășurat în această direcție (exemplu: acțiuni de voluntariat, de donare ajutoare materiale, de plantare copaci etc.), în această secțiune se poate face referire directă la acestea, cu furnizarea detaliilor relevante.

Premii:
 Premiul I: media 10 la examenul de admitere din sesiunea iulie 2021 la Specializarea Asistență Socială din cadrul Universității de Vest din Timișoara + un pachet de cărți de specialitate cu autograful autorilor + o vizită la o organizație umanitară din Timișoara
 Premiul al II-lea: media 10 la examenul de admitere din sesiunea iulie 2021 la Specializarea Asistență Socială din cadrul Universității de Vest din Timișoara + un pachet de cărți de specialitate cu autograful autorilor.
 Premiul al III-lea: un pachet de cărți de specialitate cu autograful autorilor

Regulamentul concursului Să facem o lume mai bună! Împreună!
Formular de înscriere (format word)
Calendar:
Etapa I: Înscrierea între: 12.04-30.04
Etapa a II-a: Jurizarea: 03.05-21.05
Etapa a III-a: Anunțarea rezultatelor: 24.05

Înscriere:
Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere și trimiterea fotografiilor cu care participanții își declară intenția de a participa la concurs. Formularul de înscriere și fotografiile se vor transmite pe e-mail la adresa: sociologie@e-uvt.ro

Condiții de participare:
Participanții trebuie să fie într-unul dintre ultimii ani de liceu (adeverință elev)

Probe concurs:
Participanții trebuie să trimită fotografii prin care să suprindă specificul comunităților sociale din care fac parte. Pot fi fotografii prin care să documenteze anumite interacțiuni sociale, pot fi portrete ale unor oameni care au profesii/meserii reprezentative pentru zona în care locuiesc. Competiția încurajează exprimarea creativă, diversă și și liberă asupra tematicii enunțate.

Premii:
Primii 3 clasați vor primi diplome și pachete promoționale din partea FSP

Regulamentul concursului COMUNITATEA MEA ÎN IMAGINI
Formular de înscriere (format word)