Conducere facultate

Marius

CONF. UNIV. DR.
MARIUS-LUPȘA MATICHESCU

DECAN

Luiza Vlaicu

ASIST. UNIV. DR.
LUIZA VLAICU

PRODECAN

Relația cu studenții, relații internaționale
și probleme administrative

CoraliaSulea

CONF. UNIV. DR.
CORALIA SULEA

PRODECAN

Cercetare științifică și comunicare instituțională

Predescu

CONF. UNIV. DR.
MIHAI PREDESCU

PRODECAN

Programe academice și managementul calității