Conducere facultate

Macsinga

PROF. UNIV. DR.
IRINA MACSINGA

DECAN

Lazar

CONF. UNIV. DR.
THEOFILD LAZĂR

PRODECAN

Relația cu studenții, relații internaționale
și probleme administrative

Luspa

CONF. UNIV. DR.
MARIUS LUPȘA-MATICHESCU

PRODECAN

Cercetare științifică și comunicare instituțională

Predescu

CONF. UNIV. DR.
MIHAI PREDESCU

PRODECAN

Programe academice și managementul calității

LECT. DR.
MIHAILO IOSIF

DIRECTOR DEPARTAMENT - DESIGN SI ARTE APLICATE