RESURSE PENTRU CERCETARE

Activitatea de cercetare în Facultatea de Sociologie și Psihologie

Rezultate finale ale competițiilor realizate la nivel FSP
An universitar 2022-2023
1. Proiect de cercetare științifică
1. Validitatea predictivă a EssenCES pentru evaluarea climatului din penitenciare și unități psihiatrice de detenție în România. Coordonator proiect: Lect. univ. Dr. Roxana Toma, Punctaj obținut: 4,73, Acceptat.

2. Proiect de cercetare acțiune
1. Viața de student la FSP. Perspectiva studenților – Coordonator proiect : Conf. univ. dr. Elena-Loreni Baciu, Punctaj obținut: 4,91, Acceptat.

3. Proiect de cercetare dedicat tinerilor cercetători
1. iJobs: o intervenție online pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. coordonator proiect : coordonator proiect: Drd. Alexandra Bodnaru, Punctaj obținut : 4,41, Acceptat.
2. Incluziunea şcolară în România – de la evidenţe bazate pe practici educaţionale la evidenţe bazate pe cercetare – Coordonator proiect: Masterand Andra Jurca Punctaj obținut : 4,21, Acceptat.
3. Orice monedă are două fețe: Contează genul victimei atunci când vorbim de violența domestică în cuplu?- – Coordonator proiect: Masterand Raluca Maria Raducanu, Punctaj obținut : 4,14, Acceptat.

An universitar 2021-2022
Proiecte de cercetare dedicate tinerilor cercetători
Masterand Baciu (Pungila) Damaris, cu proiectul : Măsurarea atitudinilor cadrelor didactice din România privind educația incluzivă

Proiecte de cercetare științifică
1. Îmbunătățirea modelului internalizării stigmei asociate tulburărilor mintale și testarea acestuia pe populație clinică – drd. Luana Alexa

Proiecte de cercetare-actiune
1. Participarea Academică a studentelor și studenților cu Dizabilități: Participarea la procesul educațional academic în perioada pandemiei de Covid-19 prin ochii studentelor și studenților cu dizabilități de la o universitate din România, – asistent cercetare dr. Leyla Safta-Zecheria

Link-uri utile:
Departamentul pentru Cercetare Științifică și Creație Universitară

Informații utile

Ce este indicele Hirsch și de ce este important?
Informații utile pentru raportarea cercetării
Reviste de cercetare de top din domeniul științelor sociale

Instrumente gratuite pentru cercetare
Reviste Open Access