Anunțuri

Urmare a repartizării gradațiilor de merit aferente personalului didactic și de cercetare la nivelul UVT pe anul 2021, Facultatea de Sociologie si Psihologie organizează concursul pentru acordarea gradației de merit repartizată Domeniului CNATDCU Științe ale educației, conform Hotărârii Consiliului Facultății de Sociologie și Psihologie nr. 23/20.01.2021

Anunț concurs gradații merit