ADMITERE SEPTEMBRIE 2021


Lista finală a candidaților admiși/în așteptare - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021


Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși se va putea realiza prin achitarea taxei de confirmare (150 RON) și avans taxă școlarizare (1050 ROM) din platforma de admitere, până în data de 17.09.2021, ora 14.00.
Vă rugăm verificați adresa de mail pentru mai multe informații.

Lista candidaților ADMIȘI - sesiunea SEPTEMBRIE 2021
Lista candidaților ÎN AȘTEPTARE - sesiunea SEPTEMBRIE 2021
Lista candidaților Români de pretutindeni - sesiunea SEPTEMBRIE 2021
Lista candidaților Români de pretutindeni - sesiunea SEPTEMBRIE 2021 - AN PREGĂTITOR
Programul EURO 200, Ediția 2021

IMPACT Workshop ClassroomLab (18.05.2021 - 20.05.2021)

Concursuri pentru elevi în anul universitar 2020-2021

Depunere dosare voluntariat, sem. I, an univ. 2020-2021

Dragi studenți,

În contextul măsurilor publice anunțate de către autorități şi luate la nivel de Universitate privind răspândirea cazurilor de infecție cu COVID-19, pentru a depăși în siguranță perioada critică de prevenție a răspândirii acestui virus interacțiunea dintre secretariatul FSP și studenți se va realiza numai pe cale electronică.

Toate solicitările studenților (întrebări privind situația școlară, cereri pentru eliberare adeverințe etc) se vor transmite prin e-mail pe adresa de la care s-a primit solicitarea.

Odată cu începutul acestui an universitar, întreaga comunicare cu studenții UVT pentru probleme de ordin administrativ se va face exclusiv prin intermediul InfoCentrului studențesc, secretariatele facultăților nemaiavând atribuții în acest sens. InfoCentrul studențesc funcționează în regim online, la adresa de e-mail info@e-uvt.ro, și are câte un birou în fiecare sediu al UVT (sediul central UVT - sala 003 - temporar, sediul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, sediul Facultății de Drept, sediul Facultății de Arte și Design și sediul Facultății de Muzică și Teatru).

Va mulțumim pentru înțelegere!


Facultatea de Sociologie și Psihologie

Decanat Facultate
Etajul II, sala 242
tel.+40-256/592.320
Orar cu publicul: luni – joi 11-14
Email: secretariat.sociopsiho@e-uvt.ro


Universitatea de Vest din Timișoara

Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara,
Timiș, 300223,România
Tel: +40-(0)256-592111
Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro