Conf. Univ. Dr. Mihai PREDESCU

Conf. univ. dr. Mihai Predescu este licențiat în Psihologie și Pedagogie, master în Psihopedagogia Educației Integrate și doctor în Psihologie. Este psiholog principal și supervizor în specializarea Psihopedagogie Specială și Senior LSCI trainer.
Este membru fondator al Clinicii Universitare de Terapii și consiliere Psihopedagogică. În prezent este prodecan al Facultății de Sociologie și Psihologie.

Cursurile predate
Nivel licență
Fundamentele psihologiei
Dizabilități de intelect
Introducere în psihodiagnostic
Psihodiagnosticul persoanelor cu dizabilități
Studiul dizabilității
Consiliere psihopedagogică
Nivel master
Consiliere educațională
Metodologia cercetării psihopedagogice

Domenii de interes ştiinţific
Studiul dizabilității
Dizabilități intelectuale
Inteligența
Consiliere psihopedagogică
Delincvență juvenilă

Publicații

Articole ISI
ISI
Darjan, I., Predescu; M, Tomita, M (2017) Functions of Aggressive Behaviours – Implications for Intervention, Journal of Psychological and Educational Research, vol 25, No 1a, august 2017, 74-91

BDI
1. Dârjan, I. ;Predescu, M. (2011) Sistemul de management comportamental al elevilorSiMaCo - un program de formare profesională continuă a cadrelor didactice, in Patricia Runcan, Elena Zamfir (coord.) Riscuri și oportunități ale sistemului de asistență social în România, Timișoara, Editura Excelsior Art
2. Predescu M. (2006)Perspectivă constructivistă asupra inteligenţei, Sesiunea Aniversară „Strategii de învăţare şi standarde de competenţă profesională”, Universitateadin Bacău, Catedra de Psihologie şi ŞtiinţeleEducaţiei, octombrie 2006, SC EduSoft SRL
3. Predescu M. (2006) Strategii didactice centrate pe elev în şcolile speciale şi integrate, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Cultură, dezvoltare, identitate. Perspective actuale”,Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea, octombrie 2006
4. Predescu M. (2006) Rolul educaţie ispeciale în schimbarea educaţională, Simpozionul Naţional de Pedagogie, Galaţi
5. Predescu M. (2005) Cercetarea calitativă în psihologie, „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XV-a, „Psihologia şi aderarea europeană”,Universitatea Tibiscus din Timişoara, Editura Augusta, mai 2005
6. Predescu, M.; Dârjan I.; Tomiță, M. (2014) A case study of applying Q-methodology to investigate the meaning of resilience, p. 1055-1060, in Ionescu, Ș. (ed.) The Second World Congress on Resilience: From Person to Society, Bologna, Medimond International Proceedings
7. Predescu, M. (2012) The incidence of cases at risk of emotional behavioral disorder (ebd) in schools from Timisoara, in Tomita, M. (coord.) Violence amongst adolescences”, the Volume of the 3rd International Conference on Social Work, Bologna: Medimond International Proceedings, ISBN 978-88-7587-639-5, pg. 95-98, http://www.socio.uvt.ro/specto2012/specto2012.htm
8. Predescu, M. (2013) An analysis between IQ and crime in the European countries, in Tomita, M. (coord.) Social control and vulnerable groups”, the Volume of the 4th International Conference on Psycho-Social Perspective in the Quaci-Coercive Treatment of Offenders, Bologna: Medimond International Proceedings, pg. 479-482, ISBN 978-88-7587-673-9, http://www.socio.uvt.ro/specto2013/
9. PREDESCU Mihai, CRASOVAN Mariana, PREDESCU Sorin (2014) Comparative Study of Perceived Self Effectiveness of Novice Teachers in Special and Mainstream Schools, 2nd Congress of Resilience, Timisoara
10. Predescu, M.; Darjan, I. (2010) Embedding Key-Competences in Adult Trainers Teaching Practices – appropriate path to further specialization / professionalization, in Indian Journal of Adult Education, Vol. 71, No. 4, pp. 166-175
11. Dârjan, I.; Predescu, M. (2009) Developing embedded literacy teaching skills of the Vocational Education Training teachers as a pathway for professionalisation , Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, anul XI, nr. 1 (19), 2009, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, p. 111-118
12. Predescu, M.; Dârjan I.; Tomiță, M. (2014) A case study of applying Q-methodology to investigate the meaning of resilience, p. 1055-1060, in Ionescu, Ș. (ed.) The Second World Congress on Resilience: From Person to Society, Bologna, Medimond International Proceedings
13. Predescu, M. (2012) The incidence of cases at risk of emotional behavioral disorder (ebd) in schools from Timisoara, in Tomita, M. (coord.) Violence amongst adolescences”, the Volume of the 3rd International Conference on Social Work, Bologna: Medimond International Proceedings, ISBN 978-88-7587-639-5, pg. 95-98, http://www.socio.uvt.ro/specto2012/specto2012.htm
14. Predescu, M. (2013) An analysis between IQ and crime in the European countries, in Tomita, M. (coord.) Social control and vulnerable groups”, the Volume of the 4th International Conference on Psycho-Social Perspective in the Quaci-Coercive Treatment of Offenders, Bologna: Medimond International Proceedings, pg. 479-482, ISBN 978-88-7587-673-9, http://www.socio.uvt.ro/specto2013/
15. PREDESCU Mihai, CRASOVAN Mariana, PREDESCU Sorin (2014) Comparative Study of Perceived Self Effectiveness of Novice Teachers in Special and Mainstream Schools, 2nd Congress of Resilience, Timisoara
16. Predescu, M.; Darjan, I. (2010) Embedding Key-Competences in Adult Trainers Teaching Practices – appropriate path to further specialization / professionalization, in Indian Journal of Adult Education, Vol. 71, No. 4, pp. 166-175
17. Dârjan, I.; Predescu, M. (2009) Developing embedded literacy teaching skills of the Vocational Education Training teachers as a pathway for professionalisation , Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, anul XI, nr. 1 (19), 2009, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, p. 111-118

CĂRŢI
1. Predescu M.(2008) Abordări contemporane ale inteligenţei, Timişoara, Editura Universităţii de Vest
2. Predescu M. (coautor) 2009, Literaţia inclusă în conţinut la locul de muncă Timisoara, Editura Universităţii de Vest
3. Predescu M. (coautor) 2009, Content Embedded Literacy at the Workplace, Florence, Firenze University Press
4. Predescu M. (2006) (coautor) Strategii educaţionale centrate pe elev, Bucureşti, Alpha
5. Szekely, R, Predescu M (ed.) (2010) Politica poate fi și plăcută, Timițoara; Eurostampa, ISBN 978-606-569-162-9

CAPITOLE CARTE
1. Darjan, I.; Luștrea, A.; Al Ghazi, L.; Predescu, M.; Crașovan, M. (2020). Nurturing the well-being of university students for improved capacity building, in Simona Sava, Claudia Borca, Gheorghe Clitan (Editors.). Collective capacity building - Shaping education and communication in knowledge society. Brill Publishers .
2. Dârjan, I.; Predescu, M. (2019). Adulții cu analfabetism funcțional, în Paloș, R.; Sava, S. (2020). Educația Adulților, Iași: Polirom
3. Dârjan, I.; Predescu, M. (2019). Teorii ale învățării în educația adulților, în Paloș, R.; Sava, S. (2020). Educația Adulților, Iași: Polirom
4. Predescu, M.; Dârjan, I. (2019). Adulții cu dizabilități, în Paloș, R.; Sava, S. (2020). Educația Adulților, Iași: Polirom
5. Predescu, M; Dârjan, I. (2019). The social construction of autism as disability, în Al Ghazi, L. Zapattera, T.coord.) (2019). Perspectives on Autism Spectrum Disorders, Pisa: Edizioni ETS
6. Dârjan, I.; Predescu, M. (2019). Communication and language in ASD, în Al Ghazi, L.; Zapattera, T. (coord.) 2019). Perspectives on Autism Spectrum Disorders, Pisa: Edizioni ETS, pp. 87-95.(contribuții)
7. Dârjan, I.; Luștrea, A.; Predescu, M. (2016) Rolul școlii în promovarea rezilienței copiilor cu dificultăți de învățare, în Crașovan, M. (coord) (2016) Educatie-evaluare-integrare, Timisoara, Ed. Universității de Vest
8. Dârjan, I.; Predescu, M. (2009) Literacy on the workplace and in VET training processes, in Federighi, P.; Boffo, V.; Darjan, I. (editor,coautor) 2009, Content Embedded Literacy at the Workplace, Florence, Firenze University
9. Dârjan, I.; Predescu, M. (2009). Teaching literacy: literacy courses and content embedded literacy education, pp. 87-96, in Federighi, P.; Boffo, V.; Darjan, I. (editor,coautor) 2009, Content Embedded Literacy at the Workplace, Florence, Firenze University
10. Dârjan, I.; Predescu, M. (2009). Predarea literației: cursurile de literație și educația literației inclusă în conținut, pp. 70-77, in Federighi, P.; Boffo, V.; Darjan, I. (editor, coautor) 2009, Literaţia inclusă în conţinut la locul de muncă Timisoara, Editura Universităţii de Vest
11. Dârjan, I.; Predescu, M. (2009) Literația la locul de muncă și în cadrul proceselor de formare profesională, pp. 37-41, in Federighi, P.; Boffo, V.; Darjan, I. (editor, coautor) 2009, Literaţia inclusă în conţinut la locul de muncă Timisoara, Editura Universităţii de Vest
12. Lazăr, I.; Predescu, M. (2009): Testarea practicii educației literației inclusă în conținut în România, pp. 78-87, in Federighi, P.; Boffo, V.; Darjan, I. (editor, coautor) 2009, Literaţia inclusă în conţinut la locul de muncă Timisoara, Editura Universităţii de Vest
13. Dârjan, I. ; Predescu, M. (2011) Sistemul de management comportamental al elevilor SiMaCo - un program de formare profesională continuă a cadrelor didactice, in Patricia Runcan, Elena Zamfir (coord.) Riscuri și oportunități ale sistemului de asistență socială în România, Timișoara, Editura Excelsior Art
14. Predescu M. (2006). Opțiuni strategice în proiectarea și realizarea activităților centrate pe elev. în Șoitu, L; Cherciu, R. (coord.). (2006). Strategii educaţionale centrate pe elev, Bucureşti, Alpha
15. Predescu M.; Cojocaru, V.; Seghedin, E.; Domunco, F. (2006). Strategii educaţionale centrate pe elev/Subiectul învățării. Delimitări conceptuale. în Șoitu, L; Cherciu, R. (coord.). (2006). Strategii educaţionale centrate pe elev, Bucureşti, Alpha

Premii

Contact

Birou:242 (UVT)
E-mail: mihai.predescu@e-uvt.ro