Lect. Univ. Dr. Otilia BERSAN

• 2013 – octombrie – prezent – Lector Universitar Doctor - titular în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, UVT, susţinând cursuri şi seminarii: Teoria şi practica evaluării educaţionale, Fundamentele pedagogiei, Psihologia educaţiei etc.
• 2011, octombrie – septembrie, 2013 - asistent universitar doctor – titular în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, UVT, seminarii: teoria şi practica evaluării educaţionale, fundamentele pedagogiei, consiliere psihopedagogică etc.
• 2007 – octombrie - asistent universitar – titular în cadrul DPPD, Universitatea de Vest din Timişoara; susţinând seminarii de pedagogie şi management educaţional în cadrul modulului psihopedagogic ofertat diferitelor facultăţi.
• 2004 -2005 – profesor – educator - suplinitor la şcoala cu clasele I-VIII ,,Dumitru Ciumăgeanu” - Timişoara.
• 2004 - preparator universitar - titular în cadrul DPPD, Universitatea de Vest din Timişoara; susţinând seminarii de pedagogie şi consiliere psihopedagogică din cadrul modulului psihopedagogic ofertat diferitelor facultăţi.

Educație și formare:
- 2008 (octombrie) - 2011 (septembrie) – Doctorand bursier – Şcoala Doctorală Ştiinţe ale Educaţiei, în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. Manolescu Marin, (domeniul de cercetare: Evaluarea educaţională); tema tezei: Impactul metodelor alternative de evaluare educaţională asupra nivelului performanţelor şcolare ale elevilor din ciclul gimnazial. Susţinere publică a tezei de doctorat - 19 sept. 2011, calificativul – foarte bine.
- 2005 - 2007 absolvent al programului de Master ,,Consiliere psihopedagogică şi a organizaţiilor educaţionale” Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara, lucrarea de disertaţie pe tema: „Aspiraţiile profesionale şi consilierea privind construirea carierei” media examenului de disertaţie 10;
- 2000-2004 - Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara, specializarea Pedagogie, lucrare de licenţă pe tema: ,,Succesul şi reuşita, insuccesul şi nereuşita în activitatea educaţională” media de licenţă 9,87;
- 1995-2000 - Liceul Pedagogic ,,C. D. Loga”, Caransebeş, - specializarea învăţători – educatoare;
- aprilie 2021-aprilie 2022 -Manager de proiect IPA RORS 406 ,,e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market” cooperare transfrontalieră, România – Serbia

Cursurile predate
Cursuri: Teoria și metodologia evaluării, Pedagogie comparată; Dezvoltare și evaluare de competențe, Consiliere pentru carieră și orientare vocațională, Educație timpurie, Psihopedagogia jocului Seminarii: Teoria și metodologia evaluării, Pedagogie comparată; Dezvoltare și evaluare de competențe, Consiliere pentru carieră și orientare vocațională, Educație timpurie.

Domenii de interes ştiinţific
Tehnici, metode și instrumente de evaluare a rezultatelor elevilor;
Subiectivitate și obiectivitate în evaluarea educațională;
Profesorul ca practician reflexiv;
Consilierea carierei elevilor de liceu;
Modalități de prevenire a insuccesului școlar
Modalităţi de îmbunătăţire a relaţiei profesor - elev

Articole ISI
- Subjectivity Vs. Subjectivism In School Assessment, in The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, (2017) pp. 484-490, Published by the Future Academy, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.59 https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=1&SID=F3cbKOLeGanYinj3FcT&page=1&doc=1
- Teachers’ opinions and beliefs regarding the necessity, the usefulness and the impact of modern evaluation methods on the performance of pupils in secondary education. Procedia – Social and Behavioral Sciences vol. 55 (2012.09) pag. 1089-1097, ISSN: 1877-0428, Published by Elsevier Ltd. Selection and / or peer-review under responsibility of The Association of Science, Education and Technology
- Role of Modern Methods on Performance Assessment of Secondary Education Pupils Applied Social Sciences: Education Sciences, Edited by Georgeta Raţă, Patricia-Luciana Runcan and Hasan Arslan. This book first published 01.2013, Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK, ISBN (10): 1-4438-4246-X, ISBN (13): 978-1-4438-4246-4, Pag. 123-131
- Comparative study regarding firstly aggression and secondly, regarding the relationship between aggression and automatic, dysfunctional thoughts and the locus of control, applied on three categories of teenagers coming from: reeducation center, child protection center and non-institutionalized teenagers; împreună cu Craşovan D. I., Social Control and Vulnerable Groups, The Fourth International Conference Psycho-Social Perspectives in the Quasi-Coercive Treatment of Offenders, Bologna, Italy: Medimond International Proceedings, 2013, Coord. Mihaela Tomita, pag. 211-217, ISBN 978-88-7587-673-9
- Factors influencing of coping with, and mitigation of stress in adolescence, împreună cu prof. dr. Dumitru I, Social Control and Vulnerable Groups, The Fourth International Conference Psycho-Social Perspectives in the Quasi-Coercive Treatment of Offenders, Bologna, Italy: Medimond International Proceedings, 2013, Coord. Mihaela Tomita, pag. 253-257, ISBN 978-88-7587-673-9
- Bersan, O (2022) Feelings and Stress Perceived by Students Before and After an Oral Assessment, pp 23-32, în Education, Reflection, Development - ERD 2022, Proceedings of 10th International Conference Education, Reflection, Development (ERD 2022), 24 June 2022, Cluj-Napoca, Romania, https://www.europeanproceedings.com/book-series/EpES/books/volume-6-erd-2022/table-of-contents DOI: https://doi.org/10.15405/epes.23056.3

BDI
- „Towards the Integration of Medical Informatics Education for Clinicians into the Medical Curriculum” Lungeanu D, Tractenberg R.E, Bersan O. S, Mihalas G. I. (09.2009). Medical Informatics in a United and Healthy Europe, K.-P. Adlassnig et al. (Eds.) IOS Press, 2009© European Federation for Medical Informatics. All rights reserved. 10.3233/978-1-60750-044-5-936, pag. 936-940
- „Evaluarea şcolară centrată pe competenţe / School evaluation centred by skills” – lucrare bilingvă apărută în volumele Conferinţei Internaţionale „Real şi virtual în evoluţia educabilului”, martie 2010, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Editura Risoprint ISBN: 978-973-53-0267-2, pag. 224-229;
- „Opiniile cadrelor didactice din învăţământul primar privind evaluarea şcolară prin calificative” în volumul Conferinţei Internaţionale „Educaţia din perspectiva valorilor”, Ediţia a IV-a, oct. 2012, Editura Pontos, Chişinău, Republica Moldova, ISBN: 978-9975-51-406-4, pag. 239-299;
- „Constructivismul pedagogic” în volumul Conferinţei Internaţionale „Educaţie şi schimbare socială”. Strategii de cunoaştere şi intervenţie psihopedagogică, Editura Universităţii din Oradea, 2010; ISBN: 978-606-10-0038-8, pag. 32-35
- „Conduitele de tip agresiv din şcoală” în volumul Conferinţei Internaţionale „Didactica Ediţia a XIX-a”, vol. 1: A învăţa împreună, coord. Loredana Drobot, Tudor Diaconu, Editura Mirton, Timişoara, 2010; ISBN: 978-973-52-0826-3, pag. 323-331
- „European teacher’s profile of competences focusing on social competence” în volumul Conferinţei Internaţionale „Competences of preschool teachers in knowledge society – Methodical Days” a treia ediţie, Kikinda, Serbia, octombrie, 2014, Proceedings book ISBN 978-86-85625-17-6, pag. 43-50.
- ”Consilierea psihopedagogică a elevilor în vederea autocunoaşterii şi a pregătirii eficiente pentru examenul de bacalaureat”, 2015, în Octavian Moşin, Ioan Scheau, Dorin Opriş (coord.) Implicaţii ale religiei, educaţiei religioase, în plan social şi educaţional, București, Eikon, ISBN 978-973-757-730-6
- „Opinions of teachers about the importance of career counseling for high school students” pe CD-ul Conferinţei internaţionale The Gifted and Didactic Culture from Vršac, Serbia, June 5th 2015, ISBN 978-86-7372-215-3, pag 26
- ,,Rolul cadrului didactic în prevenirea rămânerii în urmă la învăţătură” în: Revista de ştiinţe ale educaţiei, nr. 2/2004, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2005;
- ,,Studentul român la graniţa dintre libertate şi constrângere” în: Revista de ştiinţe ale educaţiei, nr. 1/2005, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2005;
- „Aspecte privind nereuşita la învăţătură a elevilor din ciclul primar (clasa a IV - a)” în Revista de ştiinţe ale educaţiei, nr. 1/2006, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2006;
- „Influenţa anxietăţii asupra performanţelor şcolare ale elevilor” în Revista de ştiinţe ale educaţiei, nr. 2/2006, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2007;
- „Ce înseamnă a fi un bun profesor? Aspecte ale relaţiei educaţionale” în Educaţia azi, nr. 1/2008, Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2008; ISSN: 1844-8488, pag. 39-47
- „The educational relationship and the generation gap” („Relaţia educaţională şi conflictul între generaţii”) în Educaţia azi, nr. 2 / 2009, Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2009; ISSN: 1844-8488, pag. 213-219
- “Imaginea de Sine, stima de Sine şi succesul şcolar” în Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, (JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES) nr. 2/2013, Universitatea de Vest din Timişoara
- Evaluarea educațională între teroarea creionului roșu și realitate în Crașovan, M. (coord) (2015) Educație – evaluare - integrare, Timișoara, Editura Universității de Vest.
- Innovative Practices for Higher Education Assessment and Measurement, (Book review: Editors: Elena Cano and Georgeta Ion), Revista de Științe ale educației, nr. 1/2016
- Bersan, O. Dumitru, I. (2017). The Relation Between Fundamental Emotions And Occupational Stress In Educational Settings, in The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, 924-931, Published by the Future Academy, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.113 https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=11&SID=F3cbKOLeGanYinj3FcT&page=1&doc=2
- Aspects Regarding Adolescent’s Indecision On Career Choice, (2016), Bersan, O, Dumitru, I.; in The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, Vol. VIII, pp. 131-139, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2016.12 https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=15&SID=F3cbKOLeGanYinj3FcT&page=1&doc=3
- Formative Assessment And Feedback – “Ingredients” For An Effective And Durable Learning, Pages:448-462, Author(s): O. S. Bersan*, C. M. Țîru , I. Al. Dumitru, Volume ERD, LXIII, Pages 1-613 (25 June 2019), The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, e-ISSN: 2357-1330 ©2019 Published by the Future Academy Edited by: Prof. PhD. Vasile Chis & Prof. PhD. Ion Albulescu, Conference: ERD 2018 - Education, Reflection, Development, Sixth Edition. doi:10.15405/epsbs.2019.06.54
-„The Kindergarten-Family Partnership, a Basis for Early Childhood Education” Bersan, O (2021), pp 103-112, (capitolul VII) în volumul: Innovative instruments for community development, The Proceedings of the CESC 2017 4rd International Conference on Communication and Education in Knowledge Society, 17-19 Octomber, Timisoara, Romania, Trivent Publisher, Budapest, Hungary, 2021. Maria Micle and Gheorghe Clitan (eds.), https://trivent-publishing.eu/home/127-innovative-instruments-for-community-development-in-communication-and-education.html; https://we.tl/t-fPK3Nxahx9 ; ISBN 978-615-81689-4-6; eISBN 978-615-81793-6-2; DOI: 10.22618/TP.PCMS.20216, Volume 6 (February 2021); https://trivent-publishing.eu/img/cms/8-%20Otilia%20Bersan_DOI.pdf
-,,Valențe formative ale metodelor alternative de evaluarea rezultatelor învățării la elevii din ciclul gimnazial”, pp. 229-256, în volumul: ,,Practica cercetării în științele educației: probleme critice, diagnoză, acțiune” coordonator: prof univ. dr. Marin Manolescu, Editura Universitară, București, 05.2020, DOI: 10.5682/9786062811167, ISBN: 978-606-28-1116-7 https://www.editurauniversitara.ro/utility/file/download?file=download_files/practica-cercetarii-p-1-205948.pdf&hash=014fd133de41374220fb1a7e18f6c07b

CĂRŢI
- Fenomenul educaţional – ediţia a II a; Editura Universităţii de Vest 2008; ISBN 978-973-125-146-2
- Evaluarea educaţională. Metode alternative aplicabile în ciclul gimnazial, Editura de Vest, Timişoara, 2012; ISBN 978-973-36-0543-0
- Ghid de practică pedagogică. Învăţământ preşcolar şi primar (coordonator), Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2013, ISBN 978-973-125-398-5
- Professional Aspirations and Career Building Counseling, Editura Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2013, ISBN 978-3-659-48038-6,
- Studiul satisfacţiei privind nivelul de pregătire al absolvenţilor de grădiniţă (coordonator) Editura Waldpress, Timişoara, 2015, ISBN 978-606-614-103-1
- Atitudinea copiilor faţă de lectură. Cercetare în domeniul pedagogic, (coordonator) Editura Waldpress, Timişoara, 2015, ISBN 978-606-614-111-6
- Consilierea privind cariera. Aspecte teoretice si practice, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2016, ISBN 978-973-125-483-8
- Tehnici, instrumente și metode de evaluare a rezultatelor preșcolarilor și școlarilor mici, (coordonator), Editura Universității de Vest, Timișoara, 2016, ISBN 978-973-125-488-3
- Teoria si metodologia evaluării, Editura Eikon, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, ISBN 978-606-711-391-4
- Consiliere şi orientare şcolară. : sugestii teoretice şi practice / coord., Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2017, ISBN 978-973-125-578-1
- Consilierea privind cariera. Maximizarea potențialului individual pentru o carieră de succes, Otilia Sanda Bersan; Ion Dumitru, Polirom, Iași, 2023, colecția Științele educației, ISBN 978-973-46-9444-0, link https://polirom.ro/structuri-continuturi-tehnici/8136-consilierea-privind-cariera.html

CAPITOLE DE CARTE
- Capitolul: Evaluarea în educația adulților, (pp. 244-253) în vol. Educația adulților, coord. Simona Sava, Ramona Paloș, Editura Polirom 2019.
-Evaluarea rezultatelor preșcolarilor – oportunități, limite și tendințe (capitol de carte) în Tehnici, instrumente și metode de evaluare a rezultatelor preșcolarilor și școlarilor mici – coord. Otilia Sanda Bersan, editura Universității de Vest, Timișoara 2016, ISBN 978-973-125-488-3
-Evaluarea educațională între teroarea creionului roșu și realitate în Crașovan, M. (coord) (2016) în vol. Educație – evaluare - integrare, Timișoara, Editura Universității de Vest.
-Aspecte privind evaluarea educațională a cadrelor didactice din Romania, în Sava et al. (2017) Stimularea participării adulților la educație. Perspective asupra implementării strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții, Timișoara: Editura Universității de Vest, pp. 212-226
- Capitolul I: „Practica pedagogică în învăţământul preşcolar şi primar” în Ghid de practică pedagogică. Învăţământ preşcolar şi primar, Otilia Sanda Bersan (coordonator), alţi autori: prof. Ana Ghenciu, prof. Diana Narcisa Adumitrăcesei, prof. Elena Orian, prof. Iustina Magda, prof. Zlatinca Neamţ, prof. Nicoleta Neculiţă, prof. Dragana, Kovacs, prof. Claudia Galea, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2013
- Capitolul I: Pregătirea copiilor din grădiniţă în vederea integrării în învăţământul primar în: Studiul satisfacţiei privind nivelul de pregătire al absolvenţilor de grădiniţă (coordonator) Editura Waldpress, Timişoara, 2015
- Capitolul I / Partea I: Lectura la vârsta preşcolarilor şi şcolarilor mici, în Atitudinea copiilor faţă de lectură. Cercetare în domeniul pedagogic, (coordonator) Editura Waldpress, Timişoara, 2015
- C1: Piața muncii în secolul XXI; (pp. 11-36), C3: Construirea și managementul carierei (pp 83-104), C4: Cum construim o carieră de succes? (pp. 105-156) și C5: Aplicații practice în consilierea privind cariera (pp. 157-195) https://polirom.ro/structuri-continuturi-tehnici/8136-consilierea-privind-cariera.html
- Capitolul ,,Praznicul casei sau sfântul protector al casei” în Hoinar în vestul României, coord. Cosmina Lungoci, 2023, editura Universității de Vest din Timișoara, ISBN 978-973-125-986-4, pp 19-23 Capitolul ,,Jocuri populare specifice județului Caraș-Severin” în Hoinar în vestul României, coord. Cosmina Lungoci, 2023, editura Universității de Vest din Timișoara, ISBN 978-973-125-986-4, pp 79-82
- Capitolul ,,Văruichitul” co-autor, Manuela Raluca Seracin, în Hoinar în vestul României, coord. Cosmina Lungoci, 2023, editura Universității de Vest din Timișoara, ISBN 978-973-125-986-4, pp 153-156
- Capitolul ,,Calea ferată Oravița-Anina” în Hoinar în vestul României, coord. Cosmina Lungoci, 2023, editura Universității de Vest din Timișoara, ISBN 978-973-125-986-4, pp 289-292
- Capitolul: ,,Evaluarea orientată spre învățare și asigurarea unui climat pozitiv în clasa de elevi” pp 92-95, capitolul XV, în vol. Educația din perspectiva valorilor, coordonatori: D. Opriș, I. Scheau, A. Aleksandrov, O. Moșin, Editura Eikon, București, octombrie 2022, ISBN 978-606-49-0414-0

Premii

Contact

Birou: 336 (UVT)
E-mail: otilia.bersan@e-uvt.ro