Conf. Univ. Dr. Ramona Paloș

Conf. univ. dr. Ramona Paloș este cadru didactic din 2004 în cadrul Departamentului de Psihologie al Facultății de Sociologie și Psihologie din Universitatea de Vest din Timișoara. A obținut doctoratul în Științele Educației la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, sub coordonarea prof. univ. dr. George Văideanu, cu o temă în domeniul Educației adulților, iar din 2018 este coordonator de doctorat în domeniul Științele Educației, în cadrul Școlii doctorale de Psihologie. Este membru în Asociația Română de Cercetare în Educație (ARCE).

Cursuri predate:

Psihologie educațională (licență)

Psihologia învățării (licență)

Consiliere în învățarea și adaptarea școlară (licență)

Formare și perfecționare profesională (master PMOT)

CV complet

Psihologia educației și cea a învățării: factori ce influențează performanța academică și proiectarea experiențelor de învățare în scopul facilitării acesteia. Training & Dezvoltare: variabile cu impact în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

 

Articole ISI

1.     Paloș,R. (2023). Students’ core self-evaluations and academic burnout: the mediating role of personal resources. Journal of Applied Research in Higher Education, ahead of print. doi: 10.1108/JARHE-04-2023-0152.

2.     Paloș,R., Samfira,E.M., Vîrgă,D., & Purić,D. (2023). The core self-evaluations, psychological capital, and academic engagement: a cross-national mediation model. Frontiers in Psychology (Educational Psychology). 14:1189665. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1189665.

3.     Paloș,R, Vîrgă,D., & Crașovan,M. (2022). Resistance to Change as a Mediator Between
Conscientiousness and Teachers’ Job Satisfaction. The Moderating Role of Learning Goals Orientation. Frontiers in Psychology (Educational Psychology). 12:757681. doi: 10.3389/fpsyg.2021.757681.

4.     Samfira,E.M. & Paloș,R*. (2021). Teachers’ personality, perfectionism, and self-efficacy as predictors for coping strategies based on personal resources. Frontiers in Psychology (Educational Psychology). 12:751930. doi: 10.3389/fpsyg.2021.751930

5.     Sava,S.L., Vîrgă,D., & Paloș,R*. (2020). The role of teacher support, students’ need satisfaction, and their psychological capital in enhancing students’ self-regulated learning. Studia Psychologica. International Journal for Research and Theory in Psychological Sciences, 62(1), 44-57. doi.org/10.31577/sp.2020.01.790

6.     Paloș,R. (2020). Exploring the impact of achievement goals orientation and study engagement on nursing students’ approaches to learning. Educational Studies, 46(2), 205-220; doi:10.1080/03055698.2018.1555454

7.     Paloș,R., Măgurean,S., Petrovici,M.C. (2019). Self-Regulated Learning and Academic Performance – The Mediating Role of Students’ Achievement Goals. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 67, 234-249. DOI: 10.33788/rcis.67.15.

8.     Paloș,R., Maricuțoiu,L., & Costea,I. (2019). Relations between academic performance, student engagement and student burnout: a cross-lagged analysis of a two-wave study. Studies in Educational Evaluation, 60, 199-204. doi.org/10.1016/j.stueduc.2019.01.005

9.     Paloș,R., Gunaru,S.A. (2017). The relationship between resistance to change and Romanian teachers’ attitude towards continuing education: the moderating role of conscientiousness. Journal of Education for Teaching: international research and pedagogy, 43(4), 458-473. doi/full/10.1080/02607476.2017.1297043

10.  Paloș,R., Vereș-Stancovici,V. (2016). Learning in organization. The Learning Organization, 23(1), 2-22. doi/full/10.1108/TLO-01-2015-0001

11.  Paloș,R., Petrovici,M.C. (2014). Perceived Importance of Communication Skills and their Predictive Value for Academic Performance. Revista de Intervenție și Cercetare Socială/Review of Research and Social Intervention, 46, 85-98.

12.  Munteanu,A., Costea,I., Paloş,R. (2011). Relationships between academic achievement and personality dynamics during adolescence. South African Journal of Psychology, 41(4), 552-561. doi:10.1177/008124631104100413

 

Cărți

1.     Paloş,R. (2007, 2012). Teorii ale învăţării şi implicaţiile lor educaţionale – ediţia II-a revăzută şi adăugită. Editura Universităţii de Vest, Timişoara, ISBN 978-973-125-363-3.  

2.     Paloş,R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. Editura Didactică și Pedagogică – Colecția Idei Pedagogice Contemporane, București, ISBN 978-973-30-3492-6.  

3. Paloş,R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. Culegere de aplicații și exerciții. Editura Didactică și Pedagogică – Colecția Idei Pedagogice Contemporane, București. ISBN 978-606-31-0282-0.  

 

Capitole de carte

1.         Paloș,R. (2004). Pregătirea profesională: formare şi dezvoltare. În Z. Bogathy. Manual de psihologia muncii şi organizaţională. Editura Polirom, Iaşi, ISBN 973-681-536-6, (pp. 113-134);

2.         Paloș,R. (2004). Diversitatea în organizaţii: tineri, vârstnici, femei, persoane cu nevoi speciale. În Z. Bogathy. Manual de psihologia muncii şi organizaţională. Editura Polirom, Iaşi, ISBN 973-681-536-6, (pag. 301-316);

3.         Paloș,R. (2007). Activitatea de mentoring şi coaching. În  Z.Bogathy. Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţionale. Editura Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-0428-9, (pp. 143-155).

4.         Paloș,R. (2007). Contextul desfăşurării învăţării. În Paloş,R., Sava,S., Ungureanu,D. Educaţia adulţilor – baze teoretice şi repere practice. Editura Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-0673-3, (pp. 129-140);

5.         Paloș,R. (2007). Evaluarea nevoilor de învăţare-formare. În Paloş,R., Sava,S., Ungureanu,D. Educaţia adulţilor – baze teoretice şi repere practice. Editura Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-0673-3, (pp. 267-282);

6.         Paloș,R. (2007). Învăţare la locul de muncă şi învăţare organizaţională. În Paloş,R., Sava,S., Ungureanu,D. Educaţia adulţilor – baze teoretice şi repere practice. Editura Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-0673-3, (pp. 311-320).

7.         Paloș,R. (2008). Rolul mentoring-ului în dezvoltarea carierei. În Avram,E., Cooper,C.L. Psihologia Organizaţional-Managerială. Tendinţe actuale. Editura Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-0808-9, (pp. 787-810).

8.         Paloș,R. (2019). Învățarea în toate contextele de viață. În Sava,S., & Paloş,R. Educaţia adulţilor – baze teoretice şi repere practice. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Editura Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-3330-2, (pp. 143-152);

9.         Paloș,R. (2019). Evaluarea nevoilor de formare. În Sava,S., & Paloş,R. Educaţia adulţilor – baze teoretice şi repere practice. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Editura Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-3330-2, (pp. 312-325);

10.      Paloș,R. (2019). Învățarea la locul de muncă și învățarea organizațională. În Sava,S., & Paloş,R. Educaţia adulţilor – baze teoretice şi repere practice. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Editura Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-3330-2, (pp. 388-400).

 

(2017). The Outstanding Paper in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence, pentru articolul: Paloș,R., Vereș-Stancovici,V. (2016). Learning in organization. The Learning Organization. The International Journal of Critical Studies in Organizational Learning, 23(1), 2-22. http://dx.doi.org/10.1108/TLO-01-2015-0001.