Prof. Univ. Dr. Simona SAVA

SAVA LIDIA SIMONA, prof.univ.dr.habil. la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei. A fost directorul departamentului între dec. 2015- nov. 2019, respectiv a condus unitatea independentă de cercetare aferentă departamentului, Institutul Român de Educație a Adulților (IREA), din 2000, de la înființare, până în 2013 (www.irea.ro). Este cadru didactic al UVT din 1997.

Este absolventă a Facultăţii de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, specializarea Pedagogie, Universitatea din Bucureşti şi doctor în Ştiinţele educaţiei, la aceeași universitate. Teza de abilitare a susținut-o la Universitatea din București, acoperind tema profesionalizării în educația adulţilor.

Este expert național recunoscut pentru domeniul educației adulților și a colaborat cu autorități naționale și cu Comisia Europeană pentru consultanță în acest domeniu. Are contribuții la conturarea politicilor pentru educaţia şi formarea de-a lungul întregii vieţi (ex. coordonarea elaborării Strategiei integrate de dezvoltare a resurselor umane, din perspectiva învățării de-a lungul întregii vieți, 2009-2020).

A publicat peste 20 cărți, 80 studii și articole, în țară și străinătate (https://orcid.org/0000-0003-2398-1801). Publicațiile reflectă deopotrivă activitatea de cercetare întreprinsă în peste 20 de proiecte de CDI, în domenii precum educaţia adulţilor, învăţământul superior sau politicile educaţionale.

Din 2017 este membră a International Adult and Continuing Education Hall of Fame.

Cursurile predate
Licență: Educația adulților, Management educațional, Introducere în pedagogie socială
Masterat: Managementul organizațiilor educaționale, Managementul proiectelor educaționale, Legislație și politici educaționale 

Doctorat: Orientări și tendințe în cercetarea învățării de-a lungul întregii vieți

CV Limba Engleză
CV Limba Română

Publicații

Articole ISI:
1. Tellado I, Sava S. (2010). The role of nonexpert adult guidance in the dialogic construnction of knowledge.In „Revista de Psicodidáctica”. 15(2)/2010, 163-176,http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/822, ISSN 1136-1034. DOI: http://dx.doi.org/10.1387/RevPsicodidact.822
2. Sava, S., Shah, S.Y. (2015). Challenges in implementing national systems of competency validation with regard to adult learning profesionals: Perspectives from Romania and India. International Review of Education, 61:547-562, DOI: 10.1007/s11159-015-9501-1
3. Sava, S., D. Virga, R. Palos, (2020). The role of teacher support, students’ need satisfaction, and their psychological capital in enhancing students’ self-regulated learning. Studia Psychologica, 62(1):44-57. https://doi.org/10.31577/sp.2020.01.790.

ISI Procedeengs (more than 15 – some more relevant):
1. Nuissl, E., Sava, S.*, Malita, L., Crasovan, M., Danciu, L. (2017). International Studies: Added Value For Professionalization? Procedia Social and Behavioral Sciences. The Volume of the 7th International conference „Education facing contemporary world issues” EduWorld, Pitesti, nov. 2016. Vol. XXIII. p. 431-444. Elsevier, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.53
2. Sava S. (2018). Monitoring progress towards Europe 2020 – Solutions Implemented by the Member States to Reach the Agreed Targets. In L Soitu (coord.). Education for values – continuity and context. Proceedings of CIEA Iasi, 2018, 597-604, EdLearning: http://www.edlearning.it/ebook/B425.pdf
3.Sava, S., Malita, L. (2018). Learning Community Approaches for Special Target Groups. In Tomita, M. (ed). Groups with Special Needs in Community Measures. The 7th International Conference Multidisciplinary Perspectives in the Quasi-coercive Treatment of Offenders, SPECTO, p.186-192. Bologna: Filodiritto Publisher

BDIMai mult de 20 de articole publicate. Spicuiri:
1. Sava, S. (2008). Trends in Adult and Continuing Education in Romania, a Country in Transformation. Report (actualul Journal for Research on Adult Education). 2: 28-38.
2. Nuissl, E., Sava, S., Luştrea, A. (2016). Internationalization of research and studies in adult education. Andragogic studies - Journal for the Study of Adult Education and Learning, Vol.2.
3. Sava, S. (2020). De la formulare de politici educationale la practici reale – Tinerii NEETs din Romania. Revista de pedagogie. LXVIII(2), 105-124. https://doi.org/10.26755/RevPed/2020.2/105

CĂRŢI
1. Needs Analysis and Program Planning (2012), Barbara Budrich Pbsh, Leverkusen Opladen, ISBN 978-3-86649-481-7 2. Teorie şi practică în educaţia la distanţă (2003), Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Coordonare cărți: Mai mult de 15 cărți coordinate. Spicuiri:
1. Sava S., Paloş R (coord., 2019). Educaţia adulţilor, baze teoretice şi repere practice, Iasi: Ed. Polirom, ediția a II-a (Ediția I, în 2007, cu D.Ungureanu, ca al treilea coordonator). Prim autor.
2. Sava S., Novotny, P. (eds., 2016). Researches in Adult Learning and Education. The European Dimension. Florence: Florence University Press
3. Sava, S., Borca, C., Clitan, G. (Editors, 2020). Collective capacity building- Shaping Education and Communication in Knowledge Society. Leiden, Bristol: Brill-Sense. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004422209

CAPITOLE DE CARTE
1. Sava S. (2014). From “innovation” to “quality”: The topic of professionalization for adult learning staff in selected European policydocuments. In G. K. Zarifis & M. Gravani, (eds., 2014). Challenging the 'European Area of LifelongLearning’: a critical response, Dordrecht: Springer.Chapter 12.
2. Sava S. ., Luștrea, A. (2017). Improving participation rate of adults in lifelong learning – why Romania is not so successful?. In Koulaouzides G.A., Popovic, K (eds.). Adult Education and Lifelong Learning in Southeastern Europe. A Critical View of Policy and Practice. Rotterdam: Sense Publishing, p.101-114.
3. Sava S. (2012). Profesionalizare in educatia adultilor. In Sava S., Ulrich C., Iucu, R. (coord., 2012). Școala și educația în spațiul social, București: Ed. Universității din București, p.418-436.