CONFERINȚELE CERED

   În perioada 17-18 iulie, 2019, va avea loc a VI-a ediție a Conferinței Naționale de Cercetare în Educație (CERED VI), la Universitatea de Vest din Timișoara.

   Tema conferinței este “Cercetarea în spațiul educațional european”, fiind explorată cu prioritate modalitatea în care cercetarea educațională din România poate deveni mai vizibilă și mai ancorată în cercetarea educațională care se realizează la nivel european, pentru a deveni membri ai consorțiilor, parteneriatelor și rețelelor europene și internaționale de cercetare.

  Organizatori: Asociația Română de Cercetare Educațională (ARCE) și Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), Facultatea de Sociologie și Psihologie (FSP), Departamentul de Științe ale Educației (DȘE), Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD), Centrul de Dezvoltare Academică (CDA), în colaborare cu: Universitatea din Bucureşti, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi, Institutul de Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Institutul Român de Educație a Adulților din Timișoara și Institutul Intercultural din Timișoara.

  CERED este un eveniment anual ce reunește teoreticieni și practicieni în domeniul cercetării educaționale, reprezentând un cadru de reflecție, de împărtășire de preocupări de cercetare și de rezultate ale cercetării educaționale, pentru promovarea cercetării științifice în domeniul științelor educației.

  Programul preliminar al conferinței disponibil pe http://www.cered.ro/. Pentru detalii suplimentare, ne puteți contacta la +0256592-249/162/151 sau pe email cered@euvt.ro.

  Pentru înscriere, vă rugăm să completați formularul disponibil la adresa http://bit.do/eQp7isau să intrați pe website-ul http://www.cered.ro/, secțiunea Înscriere.

  Totodată, conferința națională din acest an este urmată de Conferința internațională L’identité européenne en question, organizată la Universitatea de Vest din Timișoara, între 18-19 iulie, în parteneriat cu Consiliul Europei și Institutul Intercultural din Timișoara.

  Sunteți invitați să participați deopotrivă și la această conferință, fără taxă de participare. Lucrările conferinței se vor desfășura în limbile română, engleză sau franceză, fiind axate pe identificarea celor mai eficiente și inovative modalități de a pregăti cadrele didactice, pentru a forma elevii încă de la ciclul primar, în spiritul valorilor europene, întru cimentarea identității europene. Se va dezbate, totodată, Cadrul de Referință al Competențelor pentru Cultură Democratică, elaborat de Consiliul Europei, ca referențial pentru proiectarea, implementarea și evaluarea activităților educative menite să formeze competențe și o cultură democratică micilor cetățeni.

  Programul conferinței și detalii despre conferința internațională găsiți la adresa https://perev.projects.uvt.ro. Pentru participare, vă rugăm completați formularul disponibil la adresa http://bit.do/eQqj9 sau pe website-ul conferinței.

   Aflată la a V-a ediție, Conferința Națională de Cercetare în Educație, CERED 2018, a avut ca principali organizatori: Institutul de Științe ale Educației și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității din București, în colaborare cu Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Facultatea de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara.

Obiectivele CERED 2018:

• Schimb de practici și experiențe relevante în cercetarea în educație la nivel național și european;

• Configurarea ARCEd ca platformă de internaționalizare, de expertiză educațională și de asigurarea unei cât mai bune vizibilități a rezultatelor cercetării din educație;

• Creșterea implicării tinerilor cercetători în comunitatea de profil prin sprijinirea formării și dezvoltării lor profesionale.

  CERED 2018 și-a propus să continue tradiția celorlalte patru ediții, aducând contribuție la înțelegerea stării actuale și promovarea cercetării științifice din domeniul științelor educației. Evenimentul din acest an a avut drept scop consolidarea și dezvoltarea comunității de cercetare în educație din România și întărirea vizibilității activităților și produselor de cercetare în context internațional. Evenimentul s-a desfășurat sub egida Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE, www.arced.ro), asociație profesional-științifică membră a European Educational Research Association (EERA).

Mai multe detalii pot fi urmărite pe site-ul: http://www.cered.ro/

A IV-a Conferință Națională de Cercetare în Educație – CERED 2017: Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar Cluj-Napoca, 22 septembrie 2017

    Va fi organizată de: UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației, în colaborare cu: Universitatea din Bucureşti, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi, Institutul de Științe ale Educației, Universitatea de Vest din Timişoara.

 

 Conferința națională de cercetare în educație se constituie ca un cadru de reflecţie, dezbateri, schimburi de opinii și de bune practici, ca forum de manifestare a expertizei științifice a specialiștilor din științele educației, reunind teoreticieni din învăţământul universitar, cercetători, precum şi factori de decizie implicaţi în elaborarea unor politici educaţionale, cu scopul identificării unor soluţii de eficientizare a activității educaționale. Evenimentul urmărește îmbunătățirea managementului cercetării, a diseminării rezultatelor cercetării și a creșterii impactului cercetărilor educaționale.

 

    Mai multe detalii, volumele conferințelor anterioare organizate la Timișoara (prima ediție), Iași (a doua ediție) și București (a treia ediție), se găsesc la http://cered.conference.ubbcluj.ro/index.htm

 

 

      Organizatori: Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației în colaborare cu Facultățile de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul de Științe ale Educației din București.

Data de desfășurare: 20 octombrie 2016, Locație: Universitatea din București.

Temele de dezbatere în cadrul celei de-a III-a Conferințe CERED se centrează pe:
1. Proiecte comune de cercetare în educație la nivel național: idei, inițiative.
2. Vizibilitatea cercetării educaționale și internaționalizarea
3. Sprijin pentru tinerii cercetători în educație: formare, dezvoltare, participare la comunitatea profesională
4. Cercetarea și formarea profesorilor

   Cea de-a treia conferință CERED este sub egida Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE), în curs de afiliere la European Educational Research Association (EERA).
Comunicatul Conferinței Naționale de Cercetare în Educație – CERED 2016 se poate găsi aici

   A II-a conferință CERED, organizată în 19-20 iunie 2015, s-a desfășurat la Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iași. Tema conferinței a vizat „Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățământul superior”
Volumul conferinței CERED 2015 poate fi parcurs aici
Prima ediție a CERED a fost organizată la Universitatea de Vest din Timișoara în octombrie 2014 și s-a focalizat în jurul unor teme precum:
• Priorități ale cercetării educaționale: strategii de transfer către practicile profesionale din domeniu
• Politici și managementul cercetării educaționale în România
• Școlile doctorale în științele educației
• Practici, dezvoltări și inovări curriculare
• Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Probleme. Soluții. Optimizare
• Învățarea de lungul întregii vieți și capitalul de competențe
• Participarea la educație a copiilor și tinerilor cu posibilități reduse etc.

   Conferințele anuale de cercetare educațională sunt organizate de Departamentele de Științe ale educației de la universitățile din Consorțiul Universitaria, împreună cu Institutul de științe ale educației din București. Aceste conferințe își propun să reunească comunitatea academică națională din Științele Educației, cu scopul de a consolida cercetarea educațională, de a o face mai vizibilă și mai relevantă, de a extinde cercetările educaționale, de a le realiza mai calitativ, cu un impact mai mare.

   La prima conferință CERED s-a adoptat Comunicatul privind cercetarea in domeniul Științele Educației în România.
Lucrările prezentate la conferință au fost reunite în volumul Perspective pentru cercetarea în educație , volum apărut la Editura Universitară, București (2015), sub coordonarea Prof. univ. dr. Simona Sava.
Volumul conferintei poate fi descarcat aici