CONFERINȚELE CESC

CESC 2022
5th International Conference on Communication and Education in Knowledge Society
CHANGING LANDSCAPES IN EUROPEAN HIGHER EDUCATION
May 5 – 6, 2022
Timisoara, Romania

CESC 2017

3rd International Conference on Communication and Education in Knowledge Society
9 – 10 November 2017
Timisoara, Romania
Faculty of Sociology and Psychology,
Department of Educational Sciences
and
Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication,
Department of Philosophy and Communication
organizes
3rd International Conference on Communication and Education in Knowledge Society.

 
  Lucrările Conferinţei Internaţionale „Comunicare şi educaţie în societatea cunoaşterii”, ediţia a II-a, s-au desfăşurat la Timişoara în perioada 5 – 7 noiembrie 2015. Organizatorii principali ai conferinţei au fost Universitatea de Vest din Timişoara, prin Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul de Filosofie şi Comunicare în parteneriat cu Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Institutul de Cercetări Politice şi Sociale, Centrul de Cercetare în Istoriografie Filosofică şi Filosofia Imaginarului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Casa Corpului Didactic Timiş.
 
  Organizatorii conferinţei şi-au propus să reunească academicieni, profesioniști și studenți pentru a pune în discuție provocările și inovațiile, comunicarea și educația în secolul XXI. Tematica a surprins aspecte specifice, în cadrul celor cinci direcţii principale: comunicare, educație, relații internaționale, științe politice şi filosofie aplicată. Direcţiile principale de explorare au fost vaste, cu scopul de a încuraja participanții să aducă propriile cercetări de specialitate în cadrul acestora, bazate pe interesele participanților.
Comunicare: comunicarea strategică; știința informării; PR; publicitate; probleme de alfabetizare; jurnalism de specialitate; studii de bibliotecă.
Educație: învățarea formală și învățarea non-formală; incluziunea socială prin educație,
cetățenie și identitate în lumea globală; predare și învățare în societatea cunoașterii; E-learnig.
Relații internaționale: Analiza conflictelor internaționale; drept internațional; geopolitică; management strategic; inteligența; istoria relațiilor internaționale.
Științe Politice: Democratizarea și globalizarea; cetățenia și participarea politică; comercializarea alegerilor politice; comercializarea de institute și a politicilor publice.
Filosofie aplicată: filosofie practică; consiliere filosofică; gândire critică; metodologia de studii filosofice; filosofia comunicării; filosofia imaginarului.
 
  Mai multe informații se pot accesa aici.