MANIFESTĂRI DȘE INTERNAȚIONALE

Conferința internațională ”L’identité européenne en question” 18-19 iulie 2019

     Școala, ca vector de identitate, are menirea de a crește gradul de conștientizare și de a dezvolta sentimentul de apartenență la comunitatea locală, națională și europeană deopotrivă, într-o manieră firească, coarticulată. Sentimentul de apartenență la o comunitate, constuirea identității se cimentează încă de la vârstele mici. Este motivul pentru care vă invităm să reflectăm împreună, să împărtășim bune practici, abordări didactice inovatoare și rezultate ale cercetărilor referitoare la maniera în care putem pregăti cadrele didactice din învățământul primar pentru a adresa valorile și identitatea europeană. Acesta a fost scopul principal al proiectului Jean Monnet „Penser, raconter, vivre L’Europe à l’école” – PEREV (587757-EPP-1-2017-1-ROEPPJMO-PROJECT), derulat de Departamentul de Științe ale Educației, din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara, între 2017-2019.

     Rezultatele proiectului, împreună cu Cadrul European de Referință al Competențelor pentru Cultură Democratică (CERCCD), elaborat de Consiliul Europei, cadru adaptat pentru copiii din învățământul primar, vor fi referențiale pentru dezbateri de-a lungul conferinței.
CERCCD se dorește a fi un instrument util pentru proiectarea, implementarea și evaluarea de activități educative pentru elevii din învățământul primar, în contexte formale, nonformale și informale, întru dezvoltarea competențelor pentru cultură democratică și a competențelor interculturale, în spiritul valorilor europene și al construirii identității europene.

    Identitatea nu poate fi impusă, ci poate fi construită prin acțiuni educaționale și culturale. Identitatea (europeană) coagulează coeziunea socială și contribuie la realizarea echilibrului comunitar. Dincolo de existența unui proiect politic, Europa este o „familie a națiunilor” și o „comunitate de destin”, un spațiu în care legăturile nu pot fi decât rezultatul unui sentiment de a trăi împreună. Echilibrul european, conform principiului unității în diversitate, este determinat de promovarea valorilor culturale, sociale și politice cu o vocație universală: respectarea demnității umane și a drepturilor omului.
În acest context, chestionarea identității europene face parte din (re) construirea unității prin diversitate. Ne întrebăm: „Ce vrem să facem împreună? și „Cum?” pentru a (re) crea un etos european tot mai conștient și mai comun (Comisia Europeană, 10 priorități pentru Europa, 2015).
Sunt posibile întrebări la care vă invităm să găsim răspuns împreună. Lucrările conferinței se vor desfășura în limbile engleză, franceză, română. Comunicările acceptate pentru a fi prezentate la conferință vor fi reunite apoi într-un volum ce se va publica la o editură internațională de prestigiu, recunoscută CNADTCU, în limba engleză, sau în limba română (ebook), sau în Revista de Științe ale educației (https://rse.uvt.ro/), după caz. Programul conferinței și detalii despre conferința internațională găsiți la adresa https://perev.projects.uvt.ro. Nu se percepe taxă de participare. Înscrierea se face până în 31 mai 2019, completând formularul on-line https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLmhFD100SsdwS-bnEr4q4dNIbLvsBZIZaDvw234qzwlaG-A/viewform.

   Cu speranța că ne veți onora cu prezența, vă așteptăm,

   În cadrul Conferinţei Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învățământul Superior din România, „Diaspora și prietenii săi, 2016”, (25 -28 aprilie 2016), Eveniment aflat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Departamentul de Științe ale Educației (FSP, UVT) a organizat workshopul exploratoriu în științele educației ”Educație pentru inovație – cum răspund sistemele de educație noilor generații”

Instituţia gazdă: Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Științe ale Educației
Coordonatori :
• Prof.univ.dr. Romiță Iucu – Universitatea din București
• Assoc.prof.dr. Alis Oancea – University of Oxford
• Prof.univ.dr. Simona Sava – Universitatea de Vest din Timișoara

Descriere:
Deși a fost a patra ediție a conferinței, a fost pentru prima data când s-a organizat un workshop în Științele Educației, fiind și cel mai solicitat workshop al conferinței.
Inovația în cercetare, în educație și cultură, în științe și în toate domeniile vieții sociale nu poate fi realizată fără a asigura prin sistemele și procesele de învățământ aceste premise, fără a forma copiii pentru a fi creativi, având încredere în potențialul lor inovativ, cultivându-l și stimulându-l.
Aceasta a presupus schimbări profunde în sistemul de învățământ, atât în plan curricular, cât și în formarea cadrelor didactice, pentru a interacționa diferit cu copiii, încurajând și stimulând, atrăgând și cultivând curiozitatea, plăcerea și bucuria de a descoperi, încrederea în potențialul lor. De aceea, prin workshop-ul exploratoriu ne-am propus să identificăm tipurile de cercetări și de acțiuni de întreprins, pentru a delimita bune practici, a diagnostica activitățile care stimulează inovația, a le promova și implementa, a identifica pârghiile și modalitățile prin care putem introduce această schimbare paradigmatică pe scară largă în educație și formare, la toate nivelurile de școlaritate și în afara lor, în educația nonformală și informală.

Al 8-lea Congres Internațional EFeCT LSCI- Ascultând ce nu e rostit, privind dincolo de mască Construirea unui spațiu de viață pozitiv și responsabil pentru copii 18-19 Mai 2016, Timișoara, Romania.

 Organizatori:
The European Federation of Conflict Management and Treatment in Education and Care (EFeCT)
Life Space Crises Intervention Institute
Universitatea de Vest din Timișoara
Departamentul de Științe ale Educației și Departamentul de Asistență Socială

  Congresul s-a centrat pe metoda LSCI (Life Space Crisis Intervention / Intervenția în Criză în Spațiul de Viață), ca o metodă destinată dezvoltării unor cunoștințe și abilități de management al conflictului, de clădire a unor relații relevante, de diagnostic și abordare terapeutică a copiilor cu pattern-uri comportamentale de auto-înfrângere. Life Space Crisis Intervention este o metodă recunoscută de lucru cu copii și adolescenți cu tulburări emoționale și comportamentale în contexte educaționale sau custodial/remediale. Se bazează pe intervenția în medii ecologice (spațiul de viață) și oferă un model valid de evaluare și intervenție.