MANIFESTĂRI DȘE NAȚIONALE

ZIUA EDUCAȚIEI, sărbătorită în mod special: ASOCIAȚIA ÎNVĂȚĂTORILOR BĂNĂȚENI LA UN SFERT DE VEAC

  Miercuri, 10 octombrie 2018, ora 18.00, a avut loc, în sala festivă a Colegiului Național Bănățean, sărbătorirea Zilei Educației, cu întârziere anul acesta, din cauza Referendum-ului național, care a blocat școlile în care au fost secții de votare.

  Aniversarea a fost una dublă, având tematica deosebită a aniversării celor 25 de ani de când Asociația Învățătorilor Bănățeni (AIB) funcționează cu această denumire. În parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara (Departamentul de Științe ale Educației), Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, Colegiul Național Bănățean, Școala Gimnazială Take Ionescu și cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și a Centrului de Cultură și Artă, evenimentul a marcat mai multe premiere:

– Prezentarea istoricului AIB. Prima asociație a învățătorilor din această parte de țară a fost înființată în 1919 sub numele de Asociația Învățătorilor Timișeni. Apoi asociația s-a unit cu altele din zonă în 1924 luând numele actual Asociația Învățătorilor Bănățeni.

– S-a lansat numărul special al revistei Învățătorul, dar și volumul Învățătorul zilelor noastre, anuarul AIB cu nr. 4, coordonat de prof. dr. Dimitrie Gherorghe Radu și dna președintă a AIB, prof. Sorina Groza.

– S-au premiat membrii fondatori și s-a decernat premiul Constantin Guțu, de către prof. Vasile Miclăuș, profesoarei Denisa Roman de la Liceul Grigore Moisil Timișoara. Premiul a fost instituit din acest an școlar printr-o hotărâre a AIB și recompensează pe cel mai merituos debutant învățător/ profesor de învățămât primar. Prof. Denisa Roman (absolventă a specializării Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Departamentul de Științe ale Educației al UVT) a primit premiul pentru că a promovat examenul de definitivare în învățământ cu nota 10.

– Evenimentul s-a încheiat cu un concert coral susținut de Cantemus Banatum, corala AIB, dirijor fiind prof. Daniel Milencovici.

Remarcăm, cu deosebită bucurie, prezența la activitate a unui număr însemnat de studenți ai specializării Științe ale educației, aproximativ 30, în speranța că ceea ce se face acum la asociație ar putea să-i inspire pe viitor.

A IV-a Conferință Națională de Educație a Adulților: Stimularea participării adulților la educație. Perspective asupra implementării strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții, Timișoara, România, 20 – 21 noiembrie 2015

  A fost organizată de:
Institutul Român de Educație a Adulților (IREA),
Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Științe ale Educației,
Institutul de Științe ale Educației,
Primăria Municipiului Timișoara,
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale,
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara
Conferința s-a centrat pe analiza documentului Strategiei Naționale de Învățare pe tot Parcursul Vieții 2015 -2020, strategie care reprezintă un moment de reper în construirea sistemului de educație a adulților în România.

  In cadrul conferinței au fost dezbătute mai multe perspective asupra implementării strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții, evidențiindu-se atât aspecte nevralgice ale documentului analizat, cât și modalități concrete prin care factorii interesați pot contribui, pentru creșterea participării la educație a populației adulte și crearea culturii învățării pe parcursul întregii vieți.

   Evenimentul propus de IREA a adus laolaltă reprezentanți ai tuturor părților interesate (enumerați în cadrul strategiei ca fiind decidenți la nivel politic, instituții cu rol de implementare, respectiv monitorizare) în implementarea strategiei.
Totodată, o coincidență fericită face ca Institutul Român de Educație a Adulților să fi aniversat 15 ani de activitate cu acest prilej.

  Temele de dezbatere și reflecție din cadrul conferinței au fost concentrate în jurul celor trei piloni strategici și a măsurilor aferente descrise în documentul strategiei:
1. Acces și stimulente pentru participare
2. Calitate și relevanță
3. Parteneriate pentru o mai bună informare
Celelalte ediții ale conferințelor, pot fi accesate aici