CONSILIERE ȘI INTEGRARE EDUCAȚIONALĂ (master interdisciplinar) (CIE)

Prezentarea specializării

Masteratul Consiliere și integrare educațională (CIE)
Durata studiilor – 2 ani, 120 de credite.
Acreditat ARACIS
Avizat profesional Colegiul Psihologilor din România (CPR) pentru specializarea Psihopedagogie specială (credite recunoscute de CPR).
Director de program: Conf. univ dr. Anca Luștrea

De ce este atractiv masteratul Consiliere și integrare educațională?
Intervențiile psihoeducaționale în școală sunt o necesitate tot mai prezentă în realitatea educațională a zilelor noastre. Studiile arată că aproximativ 30% dintre elevi au nevoie de o formă de sprijin educațional pe parcursul școlarității. În contextul în care schimbările societale sunt un factor stresor tot mai prezent elevii, profesorii și părinții au tot mai multă nevoie de sprijin din partea specialiștilor – consilieri școlari. Clasele sunt sunt din ce în ce mai diverse, iar fenomenul incluziunii școlare este o realitate devenită obișnuință (aproximativ 90% dintre profesorii din România au avut în clasă un elev cu CES).
Dacă dorești să îți aprofundezi cunoștințele în a lucra calitativ și eficient cu elevii care au nevoie de sprijin, de a colabora cu cadrele didactice în echipe multidisciplinare sau a consilia părinții opțiunea CIE este cea mai potrivită!

Ce vei învăța?
CIE este un program masteral de specializare, care te va ajuta să îți consolidezi, dezvolți și diversifici competențele de consiliere și intervenție psihoeducațională. La terminarea masterului vei ști să:
• Faci evaluări educaționale și psihopedagogice necesare în cunoașterea elevilor și monitorizarea progresului acestora.
• Planifici, implementezi și analizezi critic programe de consiliere individuală și de grup.
• Consiliezi educațional elevi, profesori și părinți.
• Consiliezi vocațional elevii, să îi sprijini în a realiza planuri de carieră.
• Planifici, implementezi și analizezi critic programe de intervenție psihopedagogică individualizată și terapii psihopedagogice specifice.
• Realizezi adaptări curriculare prin colaborări în echipa interdisciplinară.

Cui se adresează CIE?
Pentru a putea profesa ca și consilier școlar este necesară formarea inițială cu diploma de licență în Psihopedagogie specială, Pedagogie, Psihologie sau alte științe sociale, iar pentru a profesa ca profesor psihopedagog este necesară formarea inițială cu diploma de licență în Psihopedagogie specială, Pedagogie, Psihologie. Programul masteral CIE asigură specializarea și aprofundarea competențelor pe aceste formări inițiale. De asemenea, orice absolvent de nivel licență, profesor, indiferent de specializarea inițială, poate urma programul CIE dacă dorește să se specializeze în domeniul integrării educaționale sau al consilierii ca manager al clasei de elevi, pentru a se dezvolta profesional și a găsi soluții la situațiile practice din clasă.

Ce vă propune CIE?
• Expertiză calitativă în domeniile consilierii și integrării, susținută de formatori competenți și practicieni cu experiență.
• Un plan de studiu atractiv care atinge toate aspectele importante ale celor două domenii.
• Un mediu de învățare colaborativ, un parteneriat centrat pe nevoile studenților de formare.
• Posibilitatea de practică de specialitate în cadrul Clinicii Universitare de Terapii și Consiliere Psihopedagogică sau în rețeaua școlară din județ.
• Posibilitatea de a participa în echipe de cercetare pe domeniul educațional.
• Posibilitea de a participa la implementarea de proiecte de cercetare sau instituționale.
• După absolvirea programului CIE, posibilitatea de înscriere la studii doctorale în domeniul Științele Educației.

Fișele disciplinelor

An universitar 2023-2024

An universitar 2022-2023

An universitar 2021-2022

An universitar 2020-2021

An universitar 2019-2020