TERAPII SPECIFICE ALE LIMBAJULUI ȘI COMUNICĂRII (TSLC)

Prezentarea specializării

Misiunea programului de studii universitare de masterat Terapii specifice ale limbajului și comunicării, în concordanță cu misiunea Universității de Vest din Timișoara, este aceea de a specializa profesioniști, psihologi în specializările psihopedagogie specială și psihologie educațională, capabili să identifice și să evalueze tulburări specifice ale limbajului și comunicării la grupuri diverse, să dezvolte și să implementeze intervenții specifice, bazate pe principii științifice și validate empiric.
Programul masteral este acreditat de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare educațional, oferind criterii de formare necesare accederii la treapta de psiholog specialist.
Ocupațiile care pot fi practicate pe piața muncii sunt: Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – cod COR 263408, Psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională – cod COR 263407, Psihopedagog- Cod COR 263412, Asistent de cercetare în psihopedagogie specială – cod COR 263417.

Planuri de învățământ
Fișele disciplinelor

Fișele disciplinelor an univ. 2023-2024