Conf. Univ. Dr. Carmen BĂRBAT

Conferențiar universitar doctor Aurora Carmen Bărbat este cadru didactic din 2003 în cadrul Departamentului de Asistență Socială a Facultății de Sociologie și Psihologie de la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). Coordonează forma de învățământ la distanță (ID) din cadrul departamentului mai sus amintit precum și programul de dublă diplomă în asistența socială (româno-germană) în parteneriat cu Universitatea Tehnică Brandenburg Cottbus-Senftenberg (BTU-Cottbus), Germania. A studiat medicina la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara (U.M.F.T.), precum și asistența socială-teologie la Universitatea Albert-Ludwig din Freiburg i. Br., Germania. Este doctor în medicină a U.M.F.T. din anul 2009 cu o temă referitoare la trăsăturile de personalitate ale consumatorilor de droguri ilicite. Autoare și coautoare de cărți și articole științifice, participă la proiecte de cercetare și intervenții comunitare, organizează manifestări științifice (inter)naționale, predând studenților de la programele de licență și masterat (PASCV) discipline precum:

 1. Prevenirea consumului și recuperarea persoanelor dependente de substanțe;
 2. Asistența socială a persoanelor cu boli cronice și terminale;
 3. Asistența socială în spitale;
 4. Practica de specialitate.

CV complet

Domenii de interes ştiinţific
Abordări integrative în terapiile comunitare, bioetica, asistența socio-medicală, teoria adicțiilor, asistența paliativă.

Publicații

 1. Articole ISI
  1. Garban, Z., Velciov, P.R., Garban, G., Ghibu, G.D., Mitroi, E., Barbat, C. (2012). Homeostasis of the materno-fetal compex of experimental animals after ethanol administration. Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, 57, Issue 3, 237-240. http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/755.pdf
  2. Bărbat, C., Rodino S., Petrache P., Butu, M., Butnariu M. (2013). Microencapsulation of the allelochemical compounds and study of their release from different products. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 8., Nr. 3, July-September, 945-953. http://www.chalcogen.infim.ro/digest.html.

 2. Articole BDI
  1. Barbat C. (2004). Stresul şi societatea contemporană. Implicaţii pentru practica de asistenţă socială. Revista de Asistenţă Socială, Nr. 4, Bucureşti: Polirom, 67-71.
  2. Barbat C. (2007). Calitatea vietii şi importanţa perspectivelor inter- şi pluridisciplinare în sprijinul persoanelor bolnave (abstract), in: Drăgulescu Stefan I., (ed.) Timişoara Medical Journal, Vol. 56, Supplements 2, Timişoara.
  3. Barbat, C., Caraion-Buzdea ,C., Runcan, P.L., Vlaicu, B. (2010). Aggressivness within the high school students sector: comparison between two measurement instruments. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal Volume 2, Issue 2, 4781-4786. (http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/718288/description#description)
  4. Caraion-Buzdea,C., Barbat C., Runcan P.L., Vlaicu B. (2010). Personality features and school performance within the Romanian high school students sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal Volume 2, Issue 2, 4810-4814. : (http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/718288/description#description)
  5. Runcan, P.L., Bărbat, C., Predescu ,S.V., Alexiu, T.M. (2010). Scheduled child. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal Volume 2, Issue 2, 4728-4731. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810007986)
  6. Runcan, P. 4728-4731 L., Hategan M., Barbat C., Alexiu T.M. (2010). The emergence of depression in the elderly. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal Volume 2, Issue 2, 2, 4966-4971.
  7. Caraion-Buzdea, C., Barbat, C., Popovici, A., Ilin, C. (2010). Satisfaction with Family’s Financial Situation and its Implication, in: Marilen Pirtea, Mazilu Mirela, Jiri Strauhal (Eds.): Selected topics in economy and management transformation - Proceedings of The 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation, Vol. II, 440-445. ISSN 1792-5983, ISBN 978-960-474-241.(http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:AYYSwXXvroYJ:www.wseas.us/books/2010/Timisoara/EMT1.pdf+carmen+barbat&hl=ro)
  8. Bărbat, C., Caraion-Buzdea, C., M., Corici, C., Gotia, Corneanu, M. (2012). Residents’ perceptions of coal industry long-term pollution in the Jiu Middle Valley (Romania): premise for environmental education. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal Vol. 46, 870-874, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812013444
  9. Caraion-Buzdea, C., Barbat, C., Corici, M., Ielics, B., Gamaneci, G. (2012). Environmental education strategies in the context of coal based industry: starting from a regional study on Jiu Middle Valley Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal Vol. 46,1247-1252.
  10. Barbat, A. C. (2013). Assessment some on challenges dynamics of Knowledge Management. GRA-Global Research Analysis, Vol. 2, Issue 7, July 2013, 184-185 (ISSN No 2277 – 8160). http://theglobaljournals.com/gra/file.php?val=OTk2
  11. Barbat, A. C. (2013). Knowledge management–competitive prerogative in Higher Education. GRA-Global Research Analysis, Vol. 2, Issue 7, July 2013, 186-187 (ISSN No 2277 – 8160). http://theglobaljournals.com/gra/file.php?val=OTk3
  12. Barbat, C. (2013). Using illicit drugs and suicidal manifestation in youth: a cross sectional study. In: Runcan. P., Rata, G., Gavreliuc A. (ed.). Applied Social Sciences: Psychology, Physical Education and Social Medicine. Cambridge Scholar Publishing, 267-272. http://www.c-s-p.org/flyers/978-1-4438-4524-3-sample.pdf
  13. Barbat, A.C. (2015).Psychosocial Issues in Palliative Care Tasks for Social Workers . Revista de Asistenta Sociala, anul XIV, 1/2015, 1-7, http://www.swreview.ro/index.pl/numar_curent_ro / www.swreview.ro
  14. Barbat, A.C. (2014). Bodily discontent in living with cancer: an age related perspective. In: Muntean A. (ed.). Today’s children Tomorrow’s parents, Issue Nr. 39, www.tctp.cicop.ro
  15. Bărbat, A. C. (2015). A Catholic View of the Ethic Principle of Solidarity. Consequences at the Ethic-Social Level. In Jadaneant, A., Tursie, C., Nitu C., Mesaros, C. (ed.). Procedia - Social and Behavioral SciencesVolume 183, 1-140 (14 May 2015), Proceedings of the International Symposium on Ideologies, Values and Political Behaviors in Central and Eastern Europe, 12th edition, 6 December 2013, Timisoara, Romania, http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/183.

 3. CĂRŢI
  1. Prelici, V., Barbat, C. (ed.) (2007). Asistenta sociala in perspectiva integrarii europene: identitate si procesualitate. Timisoara: Editura Universitatii de Vest.
  2. Barbat, A.C. (2010). Adolescentii si drogurile – repere socio-psihologice. Timisoara: Editura Universitatii “Victor Babes”.
  3. Barbat, C. (2011). Spiritualitat als Copingmechanismen bei Krebspatienten. Timisoara: Editura Universitatii de Vest.
  4. Barbat C. (2015), Asistenta sociala in bolile terminale. Timisoara: Editura de Vest.

 4. CAPITOLE DE CARTE
  1. Barbat C. (2003). Raportul religiozitate empirie, o provocare mereu actuală. In: Carebia A. (redactor). Altarul Banatului, Nr. 10-12 (pp. 14-28. Timişoara: Editura Mitropoliei Banatului.
  2. Barbat C. (2004). Interdisciplinaritate în cadrul serviciilor socio-medicale. In: Silaşi G. (editor), Europa între cei 15 si cei 25 (pp. 179-187). Timişoara: Editura Universitatii de Vest.
  3. Barbat C. (2006). Aspects to be taught about diaconia. In Moree P.C.A., Neagoe A. (ed.). Faces of diaconia – Towards a Christian Understanding of Social Services (pp. 94-102). Kerkinactie –Utrecht / Mirton-Timişoara.
  4. Barbat C. (2007). Corelatii ;i analogii psiho-spirituale in practica terapeutici. In: Prelici V., Birbat C. (editori). Asistenta sociala in perspectiva integrarii europene: identitate si procesualitate (pp. 31-37). Timişoara: Editura Universitatii de Vest.
  5. Barbat C. (2007). Printul Monsenior Vladimir Ghika si managementul voluntariatului in asistenta socio-medicala. In: Dabu R., Corici M., Gotia C. (ed.). Eficientizarea institutionala a schimburilor cultural-stiintifice transfrontaliere (pp. 133-142).Timişoara: Editura Universitatii de Vest.
  6. Barbat C. (2007). Adicţiile exogene: terminologie generala, criterii de diagnostic si relatia cu sanatatea mentala. In: Popovici E.D., Nadiţi M., Miloş I.P. (ed.). Oportunitati si provocari in sanatatea publica in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana (pp. 39-48). Timişoara: Editura Brumar.
  7. Barbat, C. (2008). A catholic view of the ethic principle of solidarity. Consequences at the ethic social level. In: Păşcuţa I., Corici M. et al.. Promovarea valorilor cultural-stiintifice in circuitul naţional, regional si international. Timisoara: Editura Eurostampa.
  8. Barbat, C. (2010). Analiza SWOT - un instrument util (studentilor) pentru analiza strategiei unei institututii de asistenta sociala. In: Goian C. (coord.). Formarea practica a viitorilor profesionisti în domeniul asistentei sociale (pp. 105-109). Timisoara: Editura Universitatii de Vest.
  9. Barbat, C., (2010). Articolul stiintific. Ce este? In: Runcan, P., Buzărnescu S., Alexiu T.M. (coord.) Lucrarea stiintifica de succes in domeniul socio-uman (pp. 15-20). Timisoara: Editura Brumar.
  10. Barbat, C. (2010). Structura articolului stiintific. In: Runcan, P., Buzărnescu S., Alexiu T.M. (coord.). Lucrarea stiintifica de succes în domeniul socio-uman (pp. 65-82). Timisoara: Editura Brumar.
  11. Barbat, C. (2011). Spiritualität und Gesundheit in ihrem Zusammenhang. Die Krebscareteams. In: Neagoe A., (ed.). Values and spirituality in Social Work Practice. Bonn: Verlag fur Kultur und Wissenschaft.
  12. Barbat, C., Gotia, C., Corici, M., Tranca, L. (2011). Impactul poluarii industriale asupra sanatatii umane si activitatilor socio-economice in perceptia publica (cap. 3). In: Corneanu M., Gamaneci, G., Netoiu, C., Lacatusu A.-V., Craciun, C., Marinica, I. (coord.). Bazinul mijlociu al Jiului. Implicatii de mediu si sociale ale industriei extractive si energetice. Studiu monografic (pp. 104-128). Craiova: Editura Universitara.
  13. Corici, M., Gotia C., Barbat, C., Tranca L. (2011). Conturarea coordonatelor principale ale unei strategii generale operationalizabile in politici economio-sociale, vizand diminuarea poluarii si ameliorarea starii de sanatate a populatiei (cap. 13). In: Corneanu M., Gamaneci, G., Netoiu, C., Lacatusu A.-V., Craciun, C., Marinica, I. (coord.). Bazinul mijlociu al Jiului. Implicatii de mediu si sociale ale industriei extractive si energetice. Studiu monografic (pp. 284-298). Craiova: Editura Universitara.
  14. Barbat, C., Barbat, D. (2012). Euthanasia and morality. carying for a dignified end of life. In: Neagoe, A. (ed.). Counseling and spirituality in the helping professions (277-289). Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft Culture and Science Publ.
  15. Barbat, C., Burtea, V., Popoviciu, I., Popoviciu, S., Zamfir, C., Zamfir, E. (2012). Prezent si perspective in cultura roma in viziunea intelectualilor, liderilor si oamenilor de success romi (pp.7-149). In: Zamfir, E., Burtea V. (ed.). Bucuresti: Grupul de Presa, Tipografie si Distributie PPB. (ISBN 978-973-0-13496-4).
  16. Barbat, C. (2013). An exploratory study of spiritual care in families facing death. In Neagoe A., Rogobete, I. (ed.). Contemporary Issues Facing Families. Science Humanities and Spirituality in Dialogue (pp. 209-219). Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft.
  17. Barbat, C. (2015). SWOT Analysis – a useful tool for students to analyse the strategy of social institutions. In: Goian, C. (ed.). Teaching Social Practice (pp. 77-82). Bucuresti: Editura Pro Universitaria.
  18. Tranca, L., Birneanu, A., Barbat, C. (2015). Guidelines for students’ field training. In: Goian, C. (ed.). Teaching Social Practice (pp. 135-213). Bucureşti: Editura Pro Universitaria.
  19. Barbat, A. C. (2015). Caring when cure is no longer possible: roles and relationships of the therapeutic team members. In: Humenik, I., Syanisylo, I.M., Yolakova, Y. (ed.). Pravne otazky rozhodovania v onkologickej starostlivosti (pp. 111-132). Bratislava: Prve vydanie.

Premii

Contact

Birou: 605F
E-mail: aurora.barbat@e-uvt.ro