Conf. Univ. Dr. Eugen JURCĂ

Conf. univ. dr. la Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Asistență Socială; Universitatea de Vest din Timișoara (2009 – prezent); profesor asociat la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea; Universitatea Babeş-Bolyai (2088 – prezent); psihoterapeut autonom principal, cu practică în Analiză-existențială și logoterapie (2014 – prezent); preot paroh la Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Timișoara IV; Episcopia Greco-Catolică de Lugoj și directorul Centrului de cateheză, misiune şi însănătoşire spirituală OAZA BUNEI VESTIRI, afiliat parohiei (2008 – prezent).
Discipline predate în prezent: Introducere în psihologie; Dezvoltare umană; Consiliere în asistența socială; Psihopatologie și psihoterapie (la Timişoara); Psihologie pastorală; Teologie simbolică; Teologie pastorală; Elemente de psihopatologie pentru confesional; Strategii de comunicare interreligioasă şi pluriconfesională (la Oradea).
Experienţă profesională: didactică (27 ani); pastorală (33 ani); consiliere şi psihoterapie analitic-existenţială (15 ani); autocunoaştere şi dezvoltare personală în medii organizaţionale (training, coaching: experienţă 6 ani); dialoguri de grup de tineri (autocunoastere si dezvoltare personala/spirituala; programe educativ–catehetice) [experienţă 30 ani]; numeroase publicaţii (volume, studii şi articole în revistele de specialitate); numeroase conferinţe, emisiuni radio-TV-online; prezentări de carte ş.a.

Cursuri predate

 • Consiliere în asistența socială;
 • Psihopatologie și psihoterapie;
 • Psihologie socială (UVT);
 • Psihologie pastorală;
 • Psihologia vieţii religioase;
 • Teologie simbolică și pastorală;
 • Retorică şi omiletică / psihologia amvonului (Oradea);
 • Psihologia religiei (Tibiscus)
 • Psihologie socială și spirituală aplicată;
 • Istoria religiei creștine (UVT);
 • Elemente de psihopatologie pentru confesional;
 • Strategii de comunicare interreligioasă şi pluriconfesională (Oradea);
 • Analiză existențială și logoterapie (Tibiscus).

CV complet

Domenii de interes ştiinţific

Psihopatologie și psihoterapie, consiliere psihologică și în asistența socială, psihologie pastorală, elocința sacră și psihologia amvonului

Publicații

 1. BDI
  1. Dumnezeu şi/sau mamona, ca alternative existenţiale. O perspectivă psihologică şi axiologică, în rev. „Studia Universitas Babeş-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica Varadiensis”, nr. 1/2009, p. 37-47
  2. Regulile hermeneutice în omilia exegetică, în rev. „Studia Universitas Babeş-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica Varadiensis”, nr. 1/2009, p. 67-76
  3. Voluntariatul ca slujire – reflecţie teologică, în rev. „Theologia Greco-Catolica Varadensis”, nr. 1-2/2011, p. 77-86
  4. Educaţia şi traumele copilăriei. „Rănile” copilăriei din perspectiva unor consecinţe educaţionale disfuncţionale şi premise ale implementării în cateheza familială, în rev. Theologia Catholica, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, nr. 3-4/2011, p. 143-154
  5. Caritate, filantropie, filantropism, în vol. coord. Patricia Runcan şi Elena Zamfir, Riscuri şi oportunităţi ale sistemului de asistenţă socială în România, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2011, p. 214-220 Drumul spre Emaus: însoţirea psihoterapeutică şi pastorală (The road to Emmaus – psychotherapeutic and pastoral companionship), în vol. coord. de Alexandru Neagoe, Counselling and Spirituality in the Helping Professions, Verlag für Kultur und Wissenschaft, Bonn, 2012, p. 21-36
  6. The Psychology of Place: Akedia and/or Phantasma of (Im)Migration, în vol. 8 din Applied Social Sciences SOCIAL WORK (edited by Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă and Ştefan Cojocaru), Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 71-78
  7. Puterea de a fi aşa cum sunt, în vol. colectiv: „Puterea de a fi altfel”, coord. de Patricia şi Remus Runcan, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014, p. 13-20
 2. CĂRŢI
  1. Experienţa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti – contribuţii de metodologie şi pedagogie creştină, Ed. Marineasa, Timişoara, 2001, 375 p. (2 ed.); ed. III, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2009, 430 p.
  2. Arta de a fi liber. Persoana în Analiza Existenţială şi în psihologia pastorală, Ed. Marineasa, Timişoara, 2004, 209 p.; ed. 2, Ed. Galaxia Gutenberg, 2009, 250 p.
  3. Cateheza baptismală în antichitatea creştină, curs, Ed. Marineasa, Timişoara, 162 p.; ed. 2, Ed. Galaxia Gutenberg, 2009, 253 p.
  4. Ritualul Sf. Botez. Des–tăinuiri catehetice,curs, Ed. Marineasa, Timişoara, 2005, 232 p.; ed. 2, Ed. Galaxia Gutenberg, 2009, 271 p.
  5. Spovedanie şi psihoterapie – interferenţe şi diferenţe, Ed. Despina, Bucureşti, 2007; ed. 2, Ed. Rotonda, Piteşti, 2008; ed. 3, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2009, 256 p.
  6. Retorică şi omiletică. Omilia exegetică şi cea tematică – curs practic, vol. 1, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2009, 219 p.
  7. Criza sacerdoţiului în „stihiile” lumii. Aspecte psihologice, re/orientări vocaţionale şi pastorale, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2010, 153 p.
  8. „Ochii la semne!” Perspective bi(n)oculare: teologice şi psihologice, Ed. RCR Editorial, Bucureşti, 2014, 295 p.
  9. Consilierea în asistența socială, Editura de Vest, Timișoara, 2015, 100 p.
  10. Psihopatologie și psihoterapie, Ed. de Vest, Timișoara, 2015, 225 p.; ed. 2, 2016
  11. J.-P. Renneteau, Jean Marcadet, Mistica bizantină, la Marie-Madeleine Davy, Enciclopedia doctrinelor mistice, Ed. Amarcord, Timişoara, 1997, vol I, pt. I, p. 357-364; vol. II, 1998, pt. II, p. 7-66
  12. G. Neamțu (coord.), Enciclopedia asistenței sociale(11 termeni), Ed. Polirom Iași, 2016

Premii

Contact

Birou:
E-mail: genu_jurca @yahoo.com