Lect. Univ. Dr. Loredana Marcela TRANCĂ

LoredanaTranca

Este lector universitar în cadrul Departamentului de Asistență Socială din Universitatea de Vest din Timișoara. Este licențiată în Asistență Socială (2006), a absolvit masteratele Management în Asistență Socială (2008) și Economie Socială (2014) și a obținut titlul de Doctor în Sociologie (2011) la Universitatea de Vest din Timișoara cu o teză de doctorat în domeniul adicțiilor. În cadrul Departamentului de Asistență Socială coordonează activitatea de practică a studenților și programul de tutorat „Peer to Peer Tutoring”. În 2021 a obținut distincția „Prof e-Tare” în cadrul Galei Profesorului Bologna. Domeniile de interes științific sunt: practica asistenței sociale; asistența socială a persoanelor cu dizabilități; asistența socială a familiei. Publicațiile sale includ peste 40 de articole și capitole în volume colective privind problematica asistenței sociale sau domenii conexe.

Cursurile predate

 • Sistemul de asistență socială
 • Asistența socială a persoanelor cu dizabilități
 • Practică de specialitate

 

CV complet

Domenii de interes ştiinţific
Asistența socială a familiei și copilului; Asistența socială a persoanelor cu dizabilități; Dependența de muncă; Valori în asistență socială; Practica asistenței sociale.

Publicații

 1. Editoriale
  1. Goian, C., Trancă, L.M. (ed.). (2021). Editorial - Current research on the social implications of the pandemic caused by the coronavirus SARS-CoV-2. Social Work Review/Revista de asistență socială. 20 (1): 3-4.
  2. Goian, C., Trancă, L.M. (ed.). (2020). Editorial - 30 years since the rebirth of social assistance in Romania. Social Work Review/Revista de asistență socială. 19 (1): 3-4.
  3. Goian, C., Trancă, L.M. (ed.). (2018). Editorial - Education, Policy and Innovation in Social Work. Social Work Review/Revista de asistență socială. 17(1): 3-4.
  4. Goian, C., Trancă, L.M. (ed.). (2015) Editorial. Social Work Review/Revista de asistență socială.1.

 2. BDI:
  1. Baciu, E. L., Trancă, L. M. (2021). Re-framing Challenges as Opportunities: Moving a Social Work Practicum Program in an On-line Format and Making It Work. Social Work Review. 20 (1): 179 - 192. http://www.swreview.ro/index.pl/re-framing_challenges_as_opportunities_moving_a_social_work_practicum_program_in_an_on-line_format_and_making_it_work
  2. Trancă, L. (2021) Challenges for Social Workers in Residential Centres Providing Social Services in Western Romania During the COVID-19 Pandemic. Social Work Review. 20 (1): 169-178. http://www.swreview.ro/index.pl/challenges_for_social_workers_in_residential_centres_providing_social_services_in_western_romania_during_the_covid-19_pandemic.
  3. Stoia, D., Minulescu, M., Trancă, L. M., Bredicean, A. C. (2020) Autism Spectrum Disorder in Romania. Development of the First Community Center for Children with ASD from Romania. Social Work Review. 19 (1): 69-80. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=851052
  4. Sîrbu, A., Trancă, L. M., Toma, R., Tudorel, O. I. (2020) The Parental Alienation Construct. Qualitative Analysis of the Specialty Literature. Social Work Review. 19 (1): 93-114. https://search.proquest.com/openview/4dfafd6da94a49969a827aafc7e187e3/1?pq-origsite=gscholar&cbl=105838
  5. Trancă, L. M. (2020) Role of Social Workers and Current Difficulties Faced by Social Workers in the Prevention of School Dropout in Western Romania. Social Work Review. 19 (1): 157-168. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=851075
  6. Trancă, L. M (2019) Critical Aspects Regarding the Access of Students Coming from Rural Areas to University Qualification in Social Sciences. Journal Plus Education XXII:1 (64-71). https://www.uav.ro/jour/index.php/jpe/article/view/1230.
  7. Trancă, L. M (2018) School Dropout: a Case Study on Prevention Measures. Agora Psycho-Pragmatica. 12 (2): 196-206. https://www.uav.ro/jour/index.php/app/issue/view/73.
  8. Trancă, L. M. & Neagoe, A. (2018) The Importance of Positive Language for the Quality of Interpersonal Relationships. Agora Psycho-Pragmatica. 12 (1): 69-77. http://www.uav.ro/jour/index.php/app/article/view/938.
  9. Trancă, L. (2018) Critical aspects in the building of professional and transversal skills in the academic environment for students majoring in social work. Journal Plus Education. 20 (2): 45-56. https://www.uav.ro/jour/index.php/jpe/issue/view/72.
  10. Neagoe, A., Trancă, L., Vlaicu, L., Bălăuță, D. (2018) "Values Focused Social Work Practice" Master’s Degree – a Model of Pedagogical Good Practice. Social Work Review. XVII (1) : 27-32. https://search.proquest.com/docview/2023971162?pq-origsite=gscholar
  11. Trancă, L. M. (2018). Integrated Intervention in Psycho-Active Substance Use: a Case Study. In Tomiță, M. (ed.). INTERNATIONAL CONFERENCE MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN THE QUASI-COERCIVE TREATMENT OF OFFENDERS, The 7th Edition GROUPS WITH SPECIAL NEEDS IN COMMUNITY MEASURES. 13th-14th September, 2018, Timisoara, Romania. Bologna: Filodiritto International Proceedings, Filodiritto Publlishing. 229-234.
  12. Trancă, L.M. (2017). Role of supervision in drug consumer case management. In Tomiță, M. (ed.). INTERNATIONAL CONFERENCE MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN THE QUASI-COERCIVE TREATMENT OF OFFENDERS, The Sixth Edition: MASS SUPERVISION. 11-12 May 2017, Freiburg, Germany. Bologna: Filodiritto International Proceedings, Filodiritto Publlishing. 107-111.
  13. Trancă, L.M. (2016). Features of Discrimination in Higher Education in the Context of Intercultural Education. In Baciu, E.L., Tomiță, M.A. (2016). Social inclusion and equal opportunities, SIEO 2016. Bologna: Filodiritto International Proceedings, Filodiritto Publlishing.
  14. Trancă, L.M. (2016). Competences of Students in Social Work from the Perspective of Practical Work Supervisors in the Field of Delinquency. In Tomiță, M.A. (ed.). The fifth International Conference MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN THE QUASI-COERCIVE TREATMENT OF OFFENDERS – Probation as a field of study and research: From person to society. 31 March – 01 April, 2016 in Timisoara- Romania. Bologna: Filodiritto International Proceedings, Filodiritto Publlishing.
  15. Trancă, L.M., Runcan, P.L. (2013). Domestic Violence – Factors Contributing To School Dropout (A Case Study). Today’s Children Tomorrow’s Parents. 36, 26-31. http://tctp.cicop.ro/documente/reviste-en/revista-TCTP-nr-36.pdf.
  16. Trancă, L.M., Runcan, P.L. (2013). Communication and Conflict in Workaholic Families. Social Work Review/Revista de asistență socială. 2, 113-123. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=187621.
  17. Tomiță, M., Merz, A., Trancă, L.M. (2011). Fighting against the consumption of the psychoactive substances. Today’s Children Tomorrow’s Parents. 29, 51-60. http://tctp.cicop.ro/documente/reviste-en/revista-nr-29-en.pdf.
  18. Trancă, L.M., Morcan, O.A. (2010). The psycological structure profile of the future social workers from the transactional analysis perspective. Studii de ştiinţă şi cultură. 2 (21), 276 – 278. http://www.revista-studii-uvvg.ro/images/stories/iunie_2010/profilul-structurii.pdf.

 3. CĂRŢI
  1. Goian, C., Trancă, L.M. (coord.) (2015) Formarea practică în asistență socială. Timișoara: Editura de Vest.

 4. CAPITOLE DE CARTE
  1. Trancă, L.M., Morcan, O.A. (2016). Intervenția multidisciplinară în cazul demenței Alzheimer. In Bucur, E., Bucur, V.M. (coord.). Asistenţa Socio-Medicală Comunitară. Provocări și soluții pentru protecția socială a sănătatea comunitară. Timișoara: Editura de Vest. 163-172.
  2. Trancă, L.M. (2016). Aspecte etice în consilierea persoanelor dependente de muncă și a familiilor acestora. In Bucur, E., Bucur, V.M. (coord.). Asistenţa Socio-Medicală Comunitară. Provocări și soluții pentru protecția socială a sănătatea comunitară. Timișoara: Editura de Vest. 155-162.
  3. Trancă, L.M. (2016). Alcoolism. În Neamțu, G. (coord.). Enciclopedia asistenței sociale. Iași: Polirom. 80-86.
  4. Trancă, L.M. (2016). Sevraj. În Neamțu, G. (coord.). Enciclopedia asistenței sociale. Iași: Polirom. 815-816.
  5. Trancă, L.M. (2016). Workaholism. În Neamțu, G. (coord.). Enciclopedia asistenței sociale. Iași: Polirom. 991-995.
  6. Trancă, L.M., Goian, C., Runcan, P.L. (2015). Organizarea şi desfăşurarea activităţii de formare practică. In Goian, C., Trancă, L.M. (coord.). Formarea practică în asistența socială. Timișoara: Editura de Vest. 11-38.
  7. Trancă, L.M. (2015). Tehnici și abilități utilizate în practica asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități de către studenți. In Goian, C., Trancă, L.M. (coord.). Formarea practică în asistența socială. Timișoara: Editura de Vest. 92-100.
  8. Trancă, L.M., Bîrneanu, A.G. (2015). Elemente de reper în activitatea de formare practică a studenţilor. In Goian, C., Trancă, L.M. (coord.). Formarea practică în asistența socială. Timișoara: Editura de Vest. 105-171.
  9. Trancă, L.M. (2015). Die professionelle Ausbildung von Sozialarbeitern in Rumanien. In Sagebiel, J., Muntean, A., Sagebiel, B. (Hg.) Zivilgesellschaft und Soziale Arbeit. Herausforderungen und Perspektiven an die Arbeit im Gemeinwesen in Rumanien und Deutschland. Munchen: AG SPAK Bucher. 254-274.
  10. Trancă, L.M., Morcan, O.A. (2014). Psycho-social Implications of Workaholism on Family Relationships. In Constantineanu, C., Runcan P, Runcan, R. (ed.). Authority & Power of Christian Values. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 83-88.
  11. Morcan, O.A., Trancă, L.M. (2014). Elderly Living with Alzheimer`s Disease and Their Carers/Family: A Case Study (Romania and Germany). In Runcan, P.L, Rață, G. (ed.). Applied Social Psychology. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. 201-213. (ISBN (10): 1-4438-5667-3.
  12. Petracovschi, S., Runcan, P.L, Trancă, L.M. (2014). The Difficulty of Pursuing Sport and Study at High Levels in Romania. In Rață, G., Runcan, P.L. (ed.). Education and Continuous Education. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. 49-56.
  13. Trancă, L.M. (2014). Disfunctions in workaholics’ families. In Runcan, P.L., Rață, G., Iovu, M.B. (ed.). Child & Family Welfare. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. 41-50.
  14. Trancă L. (2013). Psychosocial and behavioral profile of families with workaholic members. In Rogobete, I., Neagoe, A. (ed.). Contemporary Issues Facing Families: An Interdisciplinary Dialogue, Bonn, Germany: Verlag für Kultur und Wissenschaft / Culture and Science Publication. 91-98.
  15. Trancă, L.M. (2013). The Relation between Workaholism and Work Engagement. In Runcan, P.L., Raţă, G., Cojocaru, Ș. (ed.). Applied Social Sciences: Social Work. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. 125-134.
  16. Trancă, L.M. (2012). Impactul dependenței de muncă asupra relațiilor familiale. In Lazăr, F., Buzducea, D. (coord.). Cercetări aplicative în asistență socială, Bucureşti: Editura Universității din București. 219-239.

Premii

Contact

Birou: 605F
E-mail: loredana.tranca@e-uvt.ro