Conf. Univ. Dr. Andrei Rusu

Andrei Rusu a obținut titlul de doctor în psihologie în 2013 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași unde a urma și un stagiu postdoctoral de un an. Ambele perioade au fost dedicate cercetării metodelor și teoriilor cogniției sociale implicite în cadrul aplicat al psihologiei vocaționale. Pe aceeași direcție, dar cu ramificații multiple, și-a continuat cariera în cadrul Departamentului de Psihologie al Universității de Vest din Timișoara. Aici a debutat ca asistent de cercetare, ulterior cercetător post-doctoral, și mai apoi a continuat prin ocuparea unei poziții didactice permanente. În anul 2020 a obținut abilitarea în calitate de coordonator de doctorat (Dr. habil.), iar acum o parte din interesele sale de cercetare sunt continuate prin proiectele doctorale coordonate. Andrei face parte din echipa laboratorului Cogniție Scială și Personalitate (socpers.psihologietm.ro), împreună cu ai cărui membri derulează studii asupra proceselor cognitive automate și a personalității, atât la nivel fundamental cât și în diverse arii de aplicabilitate. O notă comună intereselor sale de cercetare este dată de preocuparea pentru identificarea de modalități eficiente de schimbare comportamentală.

CV complet

Domenii de interes ştiinţific

Psihologia industrial-organizațională, cogniția socială implicită, psihologia personalității. Fenomenul șomajului și comportamentul de căutare a unui loc de muncă, adaptabilitatea în carieră,procese duale și comportament vocațional, procese duale și comportament în trafic.

Publicații

ISI:
1. Gherasim, L. R., Mairean, C., & Rusu, A. (2016). Dispositional optimism andjudgments of futurelifeevents: affectivestates as moderators. Journal of Happiness Studies, 17, 1015-1031. doi: 10.1007/s10902-015-9629-5
2. Rotaru, T. S., & Rusu, A. (2016). A meta-analysis for the efficacy of hypnotherapy in alleviating PTSD symptoms. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 64(1), 116-136. doi:10.1080/00207144.2015.1099406
3. Rusu, A., Măirean, C, Hojbotă, A. M., Gherasim, L. R., & Gavriloaiei, S. I. (2015). Relationships of career adaptabilities with explicit and implicit self-concepts. Journal of Vocational Behavior, 89, 92-101. doi:10.1016/j.jvb.2015.05.003

BDI:
1. Rusu, A., Măirean, C, & Măgurean, S. (2015). Exploring the third level of career adaptability: Canonical correlation between career adaptabilities and defense styles. Annals of the Alexandru Ioan Cuza University - Psychology Series, 24(2), 5-12.
2. Rusu, A., Hojbotă, A. M., & Sălăgean, N. (2015). Measuring chronic regulatory focus in Romania: adaptation of the Regulatory Focus Questionnaire. Romanian Journal of Applied Psychology, 17(2), 44-50.
3. Rusu, A., Sava, F. A., &Constantin, T. (2014). Openness to experience and job search behavior: a study on the mediating effect of job search self-efficacy. Psychology of Human Resources, 12(1), 15-23.
4. Varga, Ș. S., Dafinoiu, I., Rusu, A., & Bredicean, C. (2013). Correlates of pain perception: anxiety and dissociation. Annals of the Alexandru Ioan Cuza University - Psychology Series, 22(2), 75-86.
5. Rusu, A., Chiriac, D. C., Sălăgean, N., & Hojbotă, A. M. (2013). Job search self-efficacy as mediator between employment status and symptoms of anxiety. Romanian Journal of Applied Psychology, 15(2), 69-75.
6. Iacob, L. M., Rusu, A., & Iacob, G. (2013). Reprezentarea socială a crizei economice (RSCE). Conţinuturi şi dinamici comparative: cogniţii, atitudini, comportamente. Revista de psihologie, 59(2), 97-109.
7. Hojbotă, A. M., Rusu, A., & Constantin, T. (2013). Beyond the asymmetries between pleasure and pain. An exploratory study of the links between regulatory focus, trait affectivity and motivational persistence. Annals of the Alexandru Ioan Cuza University - Psychology Series, 22(1), 89-102.
8. Constantin, T., Rusu, A., Niculescu, A., Ianoş, A., Nechita, V., & Mogoşanu, A. (2010). Work Style. Development and validation of a standardised assessement instrument. Annals of the Alexandru Ioan Cuza University - Psychology Series, 19(2), 5-22.

CĂRŢI:
1. Sava, F.A., Constantin, T., Maricuțoiu, L.P.,& Rusu, A. (2014). Proba EVIQ-S de evaluare a inteligenței generale. Manualul de utilizare. Timişoara: Editura ArtPress.

CAPITOLE DE CARTE
1. Maricuțoiu, L.P., Rusu, A., & Sava, F.A. (2014). Proprietăți psihometrice ale probei EVIQ-S. În Sava, F.A., Constantin, T., Maricuțoiu, L.P.,& Rusu, A. (Eds.),Proba EVIQ-S de evaluare a inteligenței generale. Manualul de utilizare. Timişoara: Editura ArtPress.

Premii

Contact

Birou: 303 (UVT)
E-mail: andrei.rusu@e-uvt.ro