Conf. Univ. Dr. Paul Sarbescu

Conf. dr. Paul Sârbescu este cadru didactic titular din 2015 (asociat din 2008) al Departamentului de Psihologie din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie a UVT. A studiat psihologia (nivel licență și master) la UVT și a obținut doctoratul în psihologie în anul 2013 la Universitatea din București. A obținut abilitarea în psihologie în anul 2018 la UVT. Principalele sale interese de cercetare se încadrează în aria Psihologiei Transporturilor, vizând comportamentul periculos în trafic.

Cursurile predate
- Statistică psihologică (licență)
- Psihologie aplicată în transporturi (licență)
- Psihodiagnostic aplicat în transporturi (masterat PMOT)
- Analiza accidentelor rutiere și de muncă (masterat PMOT)
- Statistică aplicată în științe comportamentale (școala doctorală psihologie)

CV complet

Domenii de interes ştiinţific
Psihologia transporturilor: diferențe inter-individuale și variație intra-individuală a comportamentului în trafic, aplicații ale teoriei procesării duale (explicit vs. implicit) privind comportamentul în trafic, metode non self-report pentru măsurarea comportamentului în trafic.

Publicații

Lucrări în jurnale indexate ISI

- Bălăceanu, A., Vîrgă, D., & Sârbescu, P. (2022). Psychometric evaluation of the proactive vitality management scale: Invariance, convergent, and discriminant validity of the Romanian version. Evaluation & the Health Professions45(3), 303-312. IF = 2.33.
- Sârbescu, P., & Rusu, A. (2021). Personality predictors of speeding: Anger-Aggression and Impulsive-Sensation Seeking. A systematic review and meta-analysis. Journal of safety research77, 86-98. IF = 4.26.

- Găianu, P. A., Giosan, C., & Sârbescu, P. (2020). From trait anger to aggressive violations in road traffic. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour70, 15-24. IF = 2.52

- Semenescu, A., Gavreliuc, A., & Sârbescu, P. (2020). 30 Years of soft interventions to reduce car use–A systematic review and meta-analysis. Transportation Research Part D: Transport and Environment85, 102397. IF = 4.58

-Sârbescu, P., & Maricuţoiu, L. (2019). Are you a “bad driver” all the time? Insights from a weekly diary study on personality and dangerous driving behavior. Journal of Research in Personality, 80, 30-37. IF = 2.85
-Maricuțoiu, L. & Sârbescu, P. (2019). The relationship between faking and response latencies: a meta-analysis. European Journal of Psychological Assessment, 35, 3-13. IF = 1.99
-Sârbescu, P., & Boncu, A. (2018). The resilient, the restraint and the restless: Personality types based on the Alternative Five-Factor Model. Personality and Individual Differences, 134, 81-87. IF = 2.00
-Stanojević, P., Lajunen, T., Jovanović, D., Sârbescu, P., & Kostadinov, S. (2018). The driver behaviour questionnaire in South-East Europe countries: Bulgaria, Romania and Serbia. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 53, 24-33. IF = 1.83
-Rusu, A., Sârbescu, P., Moza, D., & Stancu, A. (2017). Implicit attitudes towards risky driving: Development and validation of an affect misattribution procedure for speeding. Accident Analysis and Prevention, 100, 15-22. IF = 2.69
-Sârbescu, P., Sulea, C., & Moza, D. (2017). Supervisor undermining and driving errors in truck drivers: A moderated mediation model. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 45, 122-130. IF = 1.83
-Sârbescu, P. (2016). Driving Anger Scale: How reliable are subscale scores? A bifactor model analysis. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 42, 248-254. IF = 1.44
-Sulea, C., Van Beek, I., Virga, D., Sârbescu, P., & Schaufeli, W. (2015). Engagement, boredom, and burnout among students: Basic need satisfaction matters more than personality traits. Learning and Individual Differences, 45, 132-138. IF = 1.62
-Macsinga, I., Sulea, C., Sârbescu, P., Fischmann, G., & Dumitru, C. (2015). Engaged, Committed and Helpful Employees: The Role of Psychological Empowerment. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 149(3), 263-276. IF = 1.19
-Sârbescu, P., Stanojevic, P., & Jovanovic, D. (2014). A cross-cultural analysis of aggressive driving: Evidence from Serbia and Romania. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 24, 210-217. IF = 1.99
-Sârbescu, P., & Dorgo, M. (2014). Frightened by the stage or by the public? Exploring the multidimensionality of music performance anxiety. Psychology of Music, 42(4), 568-579. IF = 1.90
-Negut, A. & Sârbescu, P. (2014). Problem music or problem stereotypes? The dynamics of stereotype activation on rock and hip-hop music. Musicae Sciantiae, 18(1), 3-16. IF = 1.54
-Sârbescu, P., & Negut, A. (2013). Psychometric Properties of the Romanian Version of the Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 29(4), 241-253. IF = 2.06
-Iliescu, D. & Sârbescu, P. (2013). The relationship of dangerous driving with traffic offenses: A study on an adapted measure of dangerous driving. Accident Analysis and Prevention, 51, 33-41. IF = 2.17
-Sârbescu, P. (2012). Aggressive driving in Romania: Psychometrics Properties of the Driving Anger Expression Inventory. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 15(5), 556-564. IF = 2.35

Lucrări ISI Proceedings vizibile Web of Science
-Frîncu, C.S. & Sârbescu, P. (2015). Happy to Leave? See why: A Longitudinal Study within the Romanian IT&C Industry. Advanced Research in Health, Education and Social Sciences: Towards a Better Practice, 297-308.
-Sârbescu, P., Costea, I. & Rusu, S. (2012). Using the Alternative Five Factor Personality Model to Explain Driving Anger Expression. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 33, 273-277.
-Sârbescu, P., Costea, I. & Rusu, S. (2012). Psychometric Properties of the Marlowe-Crowne Social Desirability Scale in a Romanian Sample. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 33, 707-711.
-Rusu, S., Costea, I, Sârbu, R., Istrat, D. & Sârbescu, P. (2012). An Exploratory Study on Computer Game Players in Romania. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 33, 677-681.

Lucrări Proceedings
-Sârbescu, P. (2015). Further Support For The Predictive Validity Of Aggressive Driving In Traffic Outcomes. Proceedings of the International Academic Conference on Social Sciences and Humanities in Prague, 128-133.

Lucrări în jurnale BDI
-Moise, I.L. & Sârbescu, P. (2015). Substance abuse and the „Alternative Five” factor model. The Romanian Journal of Child and Adolescent Neurology and Psychiatry, 21(3), 57-65.
-Sârbescu, P. (2014). Scala Tendinței de a Conduce Furios în România: investigarea invarianței factoriale în funcție de gen. Romanian Journal of Applied Psychology, 16 (1), 16-19.
-Sârbescu, P. (2013). Displaced aggression in Romania: Data from a college student sample. International Journal of Traffic and Transportation Psychology, 1(1), 28-34.
-Sârbescu, P. (2013). Psychometric Properties of the Manchester Driver Behaviour Questionnaire in Romania: Validation of a Cross-Cultural Version. International Journal of Traffic and Transportation Psychology, 1(1), 20-27.
-Sârbescu, P., Rusu, S. & Costea, I. (2012). The Marlowe-Crowne Social Desirability Scale in Romania: Development of a 13 Item Short Form. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, 3(2), 37-44.
-Sârbescu, P. (2012). Using Exploratory Factor Analysis with Items: Specific Issues and Recommendations. Psihologia Resurselor Umane, 10(1), 102-115.
-Miron, M.I., Sulea, C., & Sarbescu, P. (2011). Satisfacţia faţă de viaţă şi spiritualitatea: implicaţii pentru starea psihologică de bine [Life satisfaction and spirituality: implications for the individual psychological well-being]. Romanian Journal of Applied Psychology, 13 (2), 50-55.
-Miron, M., Dodenciu, D., Sârbescu, P., Filip, L.M., Balabuc, C., Hanigovski, E. & Todea, D.C. (2011). Optimization of the laser doppler signal acquisition technique in pulp vitality tests. Archives of the Balkan Medical Union, 46(4), 280-284.
-Muntean-Voina, D., Munteanu, B., Neguţ, A., Pană, M. & Sârbescu, P. (2009). Comportamentul periculos: alcool, droguri, ţigări, sex. De ce se implică studenţii în astfel de activităţi? [Dangerous behavior: alcohol, drugs, cigarettes and sex. Why do students involve in such activities?]. Revista de Psihologie Aplicată, 11 (1), 31-40.

Cărţi la edituri naţionale
-Sârbescu, P. (2010). Statistică aplicată în psihologie. Manual aplicativ. [Applied Statistics in Psychology. Applicative guide]. Timişoara: Editura Universităţii de Vest. ISBN 978-973-125-299-5.

Capitole de carte la edituri internaţionale
- Sârbescu, P., & Iliescu, D. (2015). Traffic Offenses. In W. G. Jennings (Ed.), The Encyclopedia of Crime and Punishment. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

  1. Premii

    - 2019 – Premiul Porfesor Bologna, oferit în cadrul Galei Profesorul Bologna de către Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).
    - 2018 – Premiul „Gabriela Colţescu” pentru Ştiinţe Sociale şi Politice, din cadrul Galei Excelenței U.V.T., Ediţia a IV-a.
    - 2016 – Premiul pentru rezultate excepționale în cercetarea științifică, acordat de Asociaţia “Orizonturi Universitare” din Timişoara și Academia Română.
    - 2013 – Premiul din partea Asociaţiei de Psihologie Industrială şi Organizaţională (APIO) pentru cea mai bună cercetare publicată de un autor român (în anul 2012) în domeniul Psihologiei Muncii şi Organizaţionale (şi ariile asociate).

Contact

Birou: 233 (UVT)
E-mail: paul.sarbescu@e-uvt.ro