Conf. Univ. Dr. Roxana Toma

Conf. univ.dr. Roxana Andreea Toma, titularul disciplinelor Fundamentele Psihologiei I și II și Psihologie Judiciară în cadrul Departamentului Psihologie este absolventă a Facultății de Psihologie și a Facultății de Relații Internaționale și Studii Europene și a susținut Doctoratul în Psihologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Este specializată în evaluarea agresorilor sexuali prin metode explicite (Static99R) și implicite (EISIP) și trainer pentru dezvoltare personală prin strategii de Empowerment.
Este directorul programului postuniversitar Psihologie Judiciară derulat la Universitatea de Vest din Timișoara.
Interesele profesionale și de cercetare vizează aspecte variate din psihologia judiciară, psihologia puterii și psihologia comunitară, precum: evaluarea riscului; opțiunea comportamentului pro-social și abandonarea infracțiunii; violența în media; speranță, empowerment și empatie în mediul comunitar.

CV complet

Interesele profesionale și de cercetare vizează aspecte variate din psihologia judiciară, psihologia puterii și psihologia comunitară, precum: evaluarea riscului; opțiunea comportamentului pro-social și abandonarea infracțiunii; violența în media; speranță, empowerment și empatie în mediul comunitar.

Articole publicate

În reviste cotate ISI

Toma, R.A., Anderson, C.A., Matichescu, M., Frant, A., Almajan, B., Cindea, A. Bailey, K.(2022)Effects of Media Use, Smart Phone Addiction, and Adult ADHD Symptoms on Well-being of College Student During the Covid19 Lockdown: Dispositional Hope as a Protective Factor, Front. Psychol., Sec. Educational Psychology, doi: 10.3389/fpsyg.2022.1019976

Toma, R.A., Kube, S., Hurezan, L., Banse, R. (2022), Predictive validity of the Static99R in Romania, Criminal Justice and Behavior, Sage – https://doi.org/10.1177/00938548221107875

Sîrbu, A. G., Vintilă, M., Tisu, L., Ștefănuț, A. M., Tudorel, O. I., Măguran, B., & Toma, R. A. (2021). Parental Alienation-Development and Validation of a Behavioral Anchor Scale. Sustainability13(1), 316.

Craig A Anderson, Kanae Suzuki, Edward Swing, Christopher L. Groves, Douglas A. Gentile, Sara Prot, Chun Pan Lam, Akira Sakamoto, Yukiko Horiuchi, Barbara Krahé, Margareta Jelić, Wei Liuqing, Roxana Andreea Toma, Wayne A. Warburton, Xue-Min Zhang, Sachi Tajima, Feng Qing, Poesis Petrescu (2017), Media Violence and Other Aggression Risk Factors in Seven Nations, Personality and Social Psychology Bulletin · April 2017, DOI: 10.1177/0146167217703064

Prot, S., Gentile, D., Anderson, C., Suzuki, K., Swing, E., Ming Lim, K.,Horiuchi, Y., Jelic, M., Krahe, B., Liuqing, W., Liau, A., Khoo, A., Petrescu, P., Sakamoto, A., Tajima, S., Toma, R., Warburton, W. Zhang, X. Pan Lam, B.C. (2014). Long-Term Relations Among Prosocial-Media Use, Empathy, and Prosocial Behavior, Psychologycal Science, vol. 25(2) 358-368

În reviste indexate WoS

Toma, RA, Domilescu, G, Răducea, M, (2018) Empowerment and Learned Hopefulness – Constructs and Paths to Student Well-Being? Literature Review, Proceedings of International Conference Beliefs and Behaviors in Education and Culture. Filodiritto Publisher House, Italy pp.30-36.

Premii

Contact

Birou: 233 (UVT)
E-mail: roxana.toma@e-uvt.ro