Lect. Univ. Dr. Ramona Bran

Lector univ. dr. Ramona-Alice Bran este cadru didactic titular la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) din anul 2005. A studiat limba și literatura engleza la UVT și a finalizat un masterat de anglistica și americanistica, tot la UVT. Apoi a urmat studiile doctorale la Universitatea TU Dortmund, Germania, sub coordonarea prof. univ. dr. Walter Grünzweig. A obținut titlul de doctor în filologie în 2014, în urma susținerii tezei interdisciplinare cu titlul „Immigration: A Lifelong Pregnancy? An Analysis of Jhumpa Lahiri’s Fiction”. Diploma de doctor i-a fost recunoscuta de Ministerul Educației și cercetarii din România în 2015. Ramona-Alice Bran este membru în organizatii profesionale sau stiintifice precum RAAS (The Romanian Association for American Studies) și SRSAA (Societatea Româna de Studii de Anglistica si Americanistica), afiliata la ESSE (The European Society for the Study of English), dar și în comisia de imagine a FSP. Din 2014 face parte din Departamentul de psihologie, din cadrul Facultații de Sociologie și Psihologie, UVT.

Disciplinele predate
o Limba engleza pentru stiinte sociale (seminar și curs licența, anii I și 2 de studiu, diverse specializari din cadrul FSP)
o Laborator de comunicare (opțional, licența, anul I de studiu, specializarea psihologie)
o Teaching English with Technology (materie transversala, licența, anii II și III de studiu)

CV complet

Domenii de interes ştiinţific
o Limba engleză pentru scopuri specifice (English for Specific Purposes)
o Practici educaționale deschise (OEP, OER, MOOC)
o Studii culturale
o Literatură americană
o Integrarea noilor tehnologii în predarea limbii engleze

Publicații

Articole ISI
o Bran, R.A., Grosseck, G., &Tiru, L. (2011). Dear teacher, what should I write on my wall? A case study on academic uses of Facebook. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 1425–1430. doi:10.1016/j.sbspro.2011.03.306
o Bran, R.A. (2010). Message in a Bottle. Telling Stories in a Digital World. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1790-1793. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.986
o Bran, R.A.(2009) Do the math: Web 2.0 + ESP= ESP 2.0! Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2519-2523. doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.444

BDI
o Bran, R.A. (2015) Duo or Multi Lingo. Proceedings of the 10th International Conference on Virtual Learning, 102-106.
o Bran, R.A. (2013) Successful Cultural Translation: An Immigrant’s Most ‘Awesome’ Achievement. Scientific Journal of Humanistic Studies, 8, 97-102.
o Bran, R.A.,& Pele, A. (2012) From Candidate to President: Obama’s Discourse Two Years Later. Romanian Journal of English Studies, 9, 9-17.
o Bran, R.A. (2011) Transplanted Identities in Jhumpa Lahiri’s Unaccustomed Earth. East -West Cultural Passage, 11, 88-99.
o Bran, R.A., Holotescu, C., Guţu, D., &Grosseck, G. (2011) Microblogging meets politics. The influence on 140 characters on Romanian Presidential Elections. Romanian Journal of Communication and Public Relations, 1 (21), 37-47.
o Bran, R.A. (2011) Love and Courage and Our Generation: Two Stories of Insubordinaton. Gender Studies, 1(10), 125-132.
o Bran, R.A., &Pele, A. (2010) Jacqueline and Michelle: White House Wives. Gender Studies, 1 (9), 167- 176.
o Bran, R.A., &Pele, A. (2009) Yes We Can: A New American Identity in the Speeches of Barack Obama. Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World, 223-234.
o Bran, R.A. (2008) Aging on the Old Continent: A Few Terminological Issues. Revista de Asistenţă Socială Gerontologică, 1, 67-76.
o Bran, R.A. (2007) The Language of Blogging. Revista de Informatică Socială, 4 (7), 50-54.
o Bran, R.A. (2007) Key Competences: Teaching and Learning English in the Context of the European Reference Framework. Promoting Key Competences in formal and nonformal education, 69-73.

CĂRŢI
o Bran, R.A., &Pele, A. (2015).English for Social Sciences.Timişoara:Editura de Vest.
o Bran, R.A. (2015). Immigration: ‘A Lifelong Pregnancy’? An Analysis of JhumpaLahiri’s Fiction.Timişoara:EdituraUniversităţii de Vest.
o Bran, R.A., &Pele, A. (2009)Caregiving Plus: English for Social Workers.Timişoara: Mirton

CAPITOLE DE CARTE
o Bran, R.A., &Bîrneanu, A. (2013) Concrete and functional abilities necessary for carrying out a case study in social work. În Goian, C. (coord.).Teaching Social Work Practice. Bucureşti: Prouniversitaria

Premii

Contact

Birou: 233 (UVT)
E-mail: ramona.bran@e-uvt.ro