Prof. Univ. Dr. Alin Gavreliuc

Profesor universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Psihologie și Sociologie, doctor în Psihologie socială al Universității din București (2003), cu abilitarea obținută în Psihologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2013). Autor a opt cărți ca unic/prim autor, dintre care amintim: De la relaţiile interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială şi stadiile progresive ale articulării sinelui (2006), Psihologie interculturală. Repere teoretice și diagnoze românești (2011), Psihologia socială și dinamica personalității. Acumulări, sinteze, perspective (2019), apărute ca unic autor la Editura Polirom. A mai publicat 4 cărți ca și co-autor sau ca și coordonator, precum și peste 50 de articole în reviste și volume de specialitate din țară și străinătate, printre care și studii publicate ca și coautor în cele mai relevante jurnale din lume în domeniul psihologiei interculturale (Journal of Cross-Cultural Psychology) și psihologiei sociale (Journal of Personality and Social Psychology). A coordonat sau a fost integrat în colectivul a peste 20 de proiecte de cercetare și implementare cu finanțare națională sau internațională. Este membru al Asociației Internaționale de Psihologie interculturală - IACCP (International Association for Cross-Cultural Psychology).

CV complet

Domenii de interes ştiinţific
- structurarea sinelui în contexte interculturale (self-construal in cross-cultural contexts),
- credințe sociale și dimensiuni culturale în medii organizaționale specifice (social beliefs and cultural dimensions in diferent organizational environments),
- fundamentele culturale ale fericirii individuale (cultural basis of individual happiness),
- diagnoză socială la nivel organizațional sau/și structural (social diagnosis at organizational or/and structural level),
- studiul imaginarului bănățean - imagologie interetnică și interregională (study of Banatian imaginary – inter-ethnic and inter-regional imagology),
- norme implicite, scenarii comportamentale și capital social în România contemporană (implicit norms, behavioural scenarios and social capital in contemporary Romania).

Publicații
Articole ISI
1. Becker, M., Vignoles, V. L, Owe, E., Brown, R, Smith, P. B., … Gavreliuc, A. et al. (2012) Culture and the distinctiveness motive: constructing identity in individualistic and collectivistic contexts. Journal of Personality and Social Psychology, 102 (4). pp. 833-855. ISSN 0022-3514; Impact Factor: 5.031; Ranking: Psychology - Social: 3 of 62
2. Vignoles, V. L., Owe, E., Becker, M., Smith, P. B., Easterbrook, M., … Gavreliuc, A. et al. (2016, in press). Beyond the ‘East-West’ dichotomy: Global variation in cultural models of selfhood. Journal of Experimental Psychology: General. ISSN - 0096-3445. Impact Factor: 5.929; Ranking: Psychology - Experimental: 3 of 85
3. Becker, M., Vignoles, V. L, Owe, E., Easterbrook, M. J, Brown, R., Smith, P. B, … Gavreliuc, A. et al. (2014) Cultural bases for self-evaluation: seeing oneself positively in different cultural contexts. Personality and Social Psychology Bulletin, 40 (5). pp. 657-675. ISSN 0146-1672. Impact Factor:2.909, Ranking: Psychology, Social:7 out of 62
4. Owe, E., Vignoles, V. L., Becker, M., Brown, R., Smith, P. B, … Gavreliuc, A. et al. (2013). Contextualism as an important facet of individualism-collectivism: Personhood beliefs across 37 national groups. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44, 24-45. doi:10.1177/0022022111430255. Impact Factor:1.929 | Ranking:Psychology, Social: 20 of 62
5. Gavreliuc, A., & Gavreliuc, D. (2014). Cartography of the Banatian Identity Dynamics in the Last Decade: the Registers of Social Attitudes and Social Capital. Review of Research and Social Intervention (Revista de Cercetare și Intervenție Socială), 44 (1), 212-228. ISSN - 1583-3410. Impact factor: 0.798; Ranking: Sociology: 68/142.
6. Smith, P. B, Vignoles, V. L., Becker, M., Owe, E., Easterbrook, M. J., ... Gavreliuc, A. et al. (2016, in press). Individual and culture-level components of survey response styles: A multi-level analysis using cultural models of selfhood. International Journal of Psychology. ISSN 1464-066X. Impact factor: 1.198; Ranking: 2014: 59/129 (Psychology Multidisciplinary)
7. Smith, P. B., Ahmad, A. A., Owe, E., Gosku, C. C., Hu, P., … Gavreliuc, A. et al. (2016, online first). Nation-level moderators of the extent to which self-efficacy and relationship harmony predict students' depression and life satisfaction: Evidence from ten cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology. http://jcc.sagepub.com/cgi/reprint/0022022116648210v1.pdf?ijkey=Bksz76x7BS7Tyjp&keytype=finite DOI: 10.1177/0022022116648210 ISSN: 0022-0221. Impact Factor:1.929 | Ranking:Psychology, Social: 20 of 62

Cărți (doar ca unic/prim autor):
- Gavreliuc, A. (2002/2005). O călătorie alături de ”celălalt”. Studii de psihologie socială. Timișoara: Editura Universității de Vest.
- Gavreliuc, A. (2003/2006). Mentalitate şi societate. Cartografii ale imaginarului identitar din Banatul contemporan. Timișoara: Editura Universității de Vest.
- Gavreliuc, A., & Maricuțoiu, L. (2005). Barometrul spiritului antreprenorial. Regiunea Vest a României. Timișoara: Brumar.
- Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom.
- Gavreliuc, A. (2008). Viaţa ca prilej. 101 oglinzi psihosociologice despre “ceea ce suntem”. Timișoara: Marineasa.
- Gavreliuc, A. (2011). Psihologie interculturală. Repere teoretice și diagnoze românești. Iași: Polirom.
- Gavreliuc, A. (2012). Româniile din România. Individualism autarhic, tipare valorice transgeneraționale și autism social. Timișoara: Editura Universității de Vest.

  1. Premii
    2006 - „Diploma de excelenţă” acordată de către Primăria Municipiului Timişoara pentru „întreaga activitate şi promovarea imaginii Timişoarei”.
    2010, 2011 - ”Diploma de excelență” oferită de către Senatul Universității de Vest din Timișoara pentru ”atragerea de fonduri prin cîștigarea de proiecte din surse naționale și internaționale”.
    2011 - ”Diploma – Profesor Bologna” – acordată de către Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din Romania – Cluj-Napoca.

Contact

Universitatea de Vest din Timișoara, Blvd. Vasile Pârvan, Nr. 4, Cab. sala 320
E-mail: alin.gavreliuc@e-uvt.ro