Prof. Univ. Dr. Delia Vîrgă

Delia VÎRGĂ este profesor universitar în cadrul Departamentului de Psihologie al Universității de Vest din Timişoara, fiind doctor în Psihologie al Universității „Babes-Bolyai”, Cluj Napoca. Este director al Departamentului de Psihologie și coordonator al programului masteral în Psihologia muncii, organizatională și a transporturilor (PMOT). Are calitatea de psiholog principal în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională, cu o constantă activitate de consultanță organizațională de peste 20 ani. Este membru al Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România, în Comisia de Psihologia muncii, transporturi și servicii (2013-prezent) și a fost președinte al Asociației Psihologilor Industriali și Organizaționali în perioada 2015-2017. De asemenea, este membru al asociațiilor internaționale de profil (EAWOP, EOHP) și membru in Standing Commited for Work and Organizational Psychology la EFPA (2019-2023). Este autor a peste 30 de articole în reviste internaționale și a coordonat 5 granturi de cercetare. Cercetările sale din domeniul psihologiei organizaționale și ocupaționale se centrează pe problematica resurselor personale și relația acestora cu performanța și starea de bine, la diferite categorii profesionale, precum și proiectarea și implementarea intervențiilor pentru îmbunătățirea stării de bine.

CV complet

Domenii de interes ştiinţific
Psihologie organizaţională pozitivă si psihologia sănătăţii ocupaţionale Resursele personale, confortul psihologic al angajaţilor şi implicarea în muncă la nivel individual şi de grup, intervenţii pentru creşterea stării de bine din organizaţii.

Publicatii
Articole ISI
Vîrgă, D., Schaufeli, W. B., Taris, T. W., van Beek, I., & Sulea, C. (2019). Attachment Styles and Employee Performance: The Mediating Role of Burnout. The Journal of Psychology, 1-19. doi: 10.1080/00223980.2018.1542375.
Virga, D. & Rusu, A. (2018). Core self-evaluations, job search behaviour and health complaints: the mediating role of job search self-efficacy. Career Development International, 23, 261-273; doi: 10.1108/CDI-11-2017-0208,
Curşeu, P. L., Ilies, R., Vîrgă, D., Maricuţoiu, L., & Sava, F. A. (2018). Personality characteristics that are valued in teams: Not always “more is better”?. International Journal of Psychology, doi: 10.1002/ijop.12511
Virga, D., De Witte, H., & Cifre, E. (2017). The role of perceived employability, core self-evaluations, and job resources on health and turnover intentions. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 151, 632-645; doi: 10.1080/00223980.2017.1372346,
Vîrga, D., Iliescu, D. (2017). The well-being of Romanian workers in Spain: antecedents and moderators. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26, 149-159. doi: 10.1080/1359432X.2016.1225728 (in 2018 - premiul Horia D. Pitariu al Asociatiei APIO pentru cel mai bun articol ISI al unor autori romani in 2017).
Vîrga, D., Horga, A., Iliescu, D. (2015). The moderating role of work-life imbalance between resources and work engagement. Journal of Personnel Psychology, 14, 80-90. doi: 10.1027/1866-5888/a000135
Sulea, C., van Beek, I., Sarbescu, P., Vîrga, D, Schaufeli, W. (2015). Engagement, boredom, and burnout among students: Basic need satisfaction matters more than personality traits. Learning and Individual Differences, http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2015.08.018
Vîrga, D., Curseu, P. L., Maricutoiu, L, Sava, F. A., Macsinga, I., Magurean, S. (2014). Personality, relationship conflict, and teamwork-related mental models. PLoS ONE 9(11): e110223 doi:10.1371/journal.pone
Sulea, C., Vîrga, D., Maricutoiu, L.P., Schaufeli, W., Zaborila Dumitru, C., Sava, F.A. (2012). Work engagement as mediator between job characteristics and positive and negative extra-role behaviors. Career Development International, 17(3), 188-207, doi: 10.1108/13620431211241054
Sava, F. A., Maricutoiu, L. P., Rusu, S., Macsinga, I., Vîrga, D., Cheng, C.M. & Payne, B.K. (2012). An inkblot for the implicit assessment of personality. The Semantic misattribution procedure. European Journal of Personality, doi: 10.1002/per.1861

Articole BDI
1. Baciu, L. & Virga, D. (2018). Well-being and Turnover Intentions among Romanian Social Workers, Revista de Asistenta Sociala, 16, 89-107.
2. Lupsa, D., Virga, D. (2018). Psychological Capital Questionnaire (PCQ): Analysis of the Romanian adaptation and validation, Psychology of Human Resources, 18, 19-31.
3. Kovacs, P., Fodor, O., Vîrgă, D. (2017). Steps towards bridging the scientist-practitioner gap in the field of Work and Organizational Psychology in Romania, Psychology of Human Resources, 16, 11-25.
4. Vîrgă, D. (2015). Job insecurity and job satisfaction: The mediating effect of Psychological Capital, Psychology of Human Resources, 14, 206-216.
5. Vîrgă, D., Paveloni, A. (2015). Psychological Capital and Well-being: The moderator Role of Psychological Detachment. Psychology of Human Resources. 1, 68-78.
6. Vîrgă, D., Bota, I. (2014). The moderating role of cognitive reappraisal in the relationship between job resources and well-being, Romanian Journal of Applied Psychology. 16, 55-61.
7. Abrudan, D., Vîrgă, D. (2014). The moderators of the relationship between burden and psychological distress among caregivers: depression symptoms and coping strategies, Psychology of Human Resources, 12(2), 101-113.
8. Măgurean, S., Vîrgă, D., & Sava, F.A. (2014). Implicit and explicit personality assessment in the context of personnel selection. Psychology of Human Resources, 12(1), 24-33.
9. Paveloni, A., Vîrgă, D. (2013). Impactul cinismului şi al intenţiilor etice asupra atitudinilor organizaţionale: implicarea în muncă, satisfacţia în muncă şi comportamentele civic-participative. Psychology of Human Resources, 11, 28-44.
10. Vîrgă, D., Sarboiu, F. (2012). Workaholism și epuizare profesională: efectul moderator al resurselor postului, Psihologia Resurselor Umane, 10 (2), 53-62.
11. Vîrgă, D., Macsinga, I., & Sulea, C. (2012). Occupational health psychology in Romania: managers' and employees' needs and perspective. Romanian Journal of Applied Psychology, 14 (1), 18-23.
12. Sulea, C., Vîrgă, D., Galben, N. (2010). Scala Conflict Muncă-Familie: Analiza proprietăţilor psihometrice ale versiunii în limba română. Psihologia Resurselor Umane, 2, 10-20.
13. Vîrgă, D., Zaborilă, C., Sulea, C., Maricuţoiu, L. (2009). Adaptarea în limba română a Scalei Utrecht de măsurare a implicării în muncă: examinarea validităţii şi a fidelităţii. Psihologia Resurselor Umane, 7(1), 58-74.

CĂRŢI
1. Vîrgă, D. (2014). Psihologie experimentală – de la teorie la practică, ediţia a 4-a revizuita, Ed. Universităţii de Vest, Timisoara.
2. Vîrgă, D. (coord.) (2010). Transparency, democracy and global governance. An european perspective, Ed. Universitatii de Vest, Timisoara.
3. Vîrgă, D. (2007). Decizie şi schimbare organizaţională, Ed. Universităţii de Vest, Timisoara.

CAPITOLE DE CARTE
1. Vîrgă, D., (2017). Work-Related Well-Being: From Qualitative Job Insecurity to Cognitive Reappraisal, in Ana Alice Vilas Boas (ed.), Quality of Life and Quality of Working Life, Publisher: InTech, doi: 10.5772/67507
2. Vîrgă, D., Rusu, S., Sarbu, R. (2014). For Better or Worse! Work-Family Conflict and Couple’s Satisfaction with Life, in Rață, G., Runcan, P.L. (coord.). Social Issues (vol 5). Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, pp.165-177
3. Vîrgă, D., (2011). De la testele proiective la mãsurile implicite ale personalitãtii: o incursiune în evolutia mãsurãtorilor asupra personalitãtii, in Sava, F.A. (coord.). Metode implicite de investigare a personalităţii (pp.41-62). Iaşi: Polirom.
4. Vîrgă, D., Sulea, C., & Albulescu, P. (2010). Psihologia sănătății ocupaționale: Implicații teoretice, metodologice și practice. In A.V. Ciurea, C.L. Cooper, & E. Avram, (Eds.) Managementul sistemelor si organizatiilor sănătății (pp. 315 - 338). Bucuresti: Editura Universitara
5. Vîrgă, D., & Crudu, I.E. (2008). Emergenta responsabilitatii sociale corporata si a comportamentelor civic participative. In E. Avram (Ed.), Psihologie in Organizatiile Moderne (pp. 39 - 58). Bucureşti: Editura Universitara
6. Virgă, D., Zaborilă, C., & C. Sulea (2008). Starea de bine în organizaţii. In E. Avram & C. Cooper (Eds.), Tendinţe actuale în Psihologia Organizaţional-Managerială (p. 343 - 370). Iași: Editura Polirom
7. Virga, D. (2008). Cap. Raport de cercetare calitativ. În Z. Bogathy, C. Sulea. Manual de tehnici şi abilităţi academice – ediţia a doua adăugită şi revizuită. (225- 233), Timişoara: Editura Universităţi de Vest din Timisoara
8. Vîrgă, D. (2007). Practici de recrutare si selectie, in Manualul de tehnici si metode in psihologia muncii si organizationala, Z. Bogathy (coord.), Ed. Polirom, Iasi
9. Vîrgă, D. (2007). Performanta in munca, in Manualul de tehnici si metode in psihologia muncii si organizationala, Z. Bogathy (coord.), Ed. Polirom Iasi.
10. Pitariu, H. D., Vîrgă, D. (2007). Stresul ocupational, in Manualul de tehnici si metode in psihologia muncii si organizationala, Z. Bogathy (coord.), Ed. Polirom, Iasi.
11. Vîrgă, D. (2007). Diagnoza organizationala, in Manualul de tehnici si metode in psihologia muncii si organizationala, Z. Bogathy (coord.), Ed. Polirom
12. Vîrgă, D. (2005). Predicting individual-organizational fit: personality traits and cognitive complexity .in F. Avallone, H. K. Sinangil & A. Caetano (eds.) Convivence in Organizations and Society, Guerini Studio, 12, 55 – 63.
13. Vîrgă, D. (2004). Recrutare şi selecţie în Manualul de Psihologia muncii şi organizaţională Z. Bogathy (coord.), Polirom.
14. Vîrgă, D. (2004). Aprecierea performanţelor în Manualul de Psihologia muncii şi organizaţională Z. Bogathy (coord.), Polirom.
15. Vîrgă, D. (2004). Cercetarea psihologică şi raportul de cercetare în Manualul de tehnici şi abilităţi academice Z. Bogathy şi C. Sulea (coord.), Ed. Univ. de Vest

  1. Premii

    Premiul „Horia D. Pitariu” (2018) pentru cel mai bun articol ISI din domeniul psihologiei muncii si organizationale al unor autori romani: Vîrga, D., Iliescu, D. (2017). The well-being of Romanian workers in Spain: antecedents and moderators. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26, 149-159. doi: 10.1080/1359432X.2016.1225728.

Contact

Birou: 232 (UVT)
E-mail: delia.virga@e-uvt.ro