Prof. Univ. Dr. Florin Alin Sava

Florin Alin SAVA este profesor de Psihologie la Universitatea de Vest din Timișoara, unde este cadru didactic din 1999. A absolvit doctoratul la Universitatea Babeș-Bolyai (2005) și studiile de licență la Universitatea de Vest din Timișoara (1998). Interesele sale de cercetare vizează psihologia personalității, psihologia clinică și psihometria.
În viața profesională, îi place mai mult să facă cercetări. A dezvoltat cu succes noi instrumente psihologice care sunt utilizate în prezent în practica psihologică pe scală largă. La un nivel mai fundamental, el este interesat de mai multe aspecte precum (i) investigarea mecanismelor cognitive din spatele vulnerabilității emoționale și a proceselor de învățare asociate acesteia, cu accent pe trăsătura de nevrotism; (ii) interacțiunea dintre credințe și trăsăturile de personalitate (disfuncționale); (iii) interacțiunea dintre control și automatism în comportamentele noastre; (d) utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, e-sănătatea) pentru a schimba modul în care evaluăm și asistăm psihologic oamenii. Pasiunea sa pentru cercetare a fost răsplătită printr-o bună vizibilitate națională și internațională, reușind să atragă până acum pentru UVT granturi în valoare totală în jurul a 3.000.000 de euro.
În viața personală, îi place să meargă cu bicicleta (off-road), excursiile la munte, să vizioneze filme științifico-fantastice, să călătorească cu familia și să fie un tată mândru. Îi place, de asemenea, să dezbată (ca un fost debater) și să practice ocazional mindfulness.

CV complet

Domenii de interes ştiinţific
Psihologia personalității; Psihologie socială experimentală; Psihopatologie experimentală; Psihologie clinică; Psihometrie

Direcții de cercetare:
(a) aplicații ale teoriei procesării duale (explicit vs. implicit) în probleme de sănătate;
(b) distorsiuni cognitive / de procesare a informației specificetrăsăturilorde personalitate sau tulburărilor de personalitate
(c) metode non self-report(ex. implicite) de evaluare sau intervenție psihologică (cu accent petehnica condiționării afective);
(d) intervenții comportamentale validate științific (de preferință, livrate online)

Publicații

Articole ISI (15)
1. Măroiu, C., Maricuțoiu, L.P., Sava, F.A. (2016). Explicit self-esteemandcontingencies of self-worth: The moderating role of implicit self-esteem. Personalityand Individual Differences, 99, 235-241. doi: 10.1016/j.paid.2016.05.022
2. Neguț, A., Matu, S.A., Sava, F.A., David, D. (2016): Virtual realitymeasures in neuropsychologicalassessment: a meta-analyticreview, The ClinicalNeuropsychologist, 30(2), 165-184. doi: 10.1080/13854046.2016.1144793.
3. Măgurean, S., Constantin, T., &Sava, F.A. (2016). The indirect effect of evaluative conditioning on smoking. Journal of SubstanceUse, 21(2), 198-203. DOI: 10.3109/14659891.2015.1005183
4. Maricuţoiu, L. P., Sava, F. A., &Butta, O. (2016). The effectiveness of controlledinterventions on employees’ burnout: A meta‐analysis. Journal of OccupationalandOrganizationalPsychology, 89(1), 1-27. doi:10.1111/joop.12099
5. Neguţ, A., Matu, S. A., Sava, F. A., & David, D. (2016). Task difficulty of virtual reality-basedassessmenttoolscomparedtoclassicalpaper-and-pencil or computerizedmeasures: A meta-analyticapproach. Computers in HumanBehavior, 54, 414-424. DOI: 10.1080/13854046.2016.1144793
6. Vîrgă, D., Curșeu, P., Maricuțoiu, L., Sava, F.A., Macsinga, I., Măgurean, S. (2014). Personality, relationship conflict, andteamwork-related mental models. PLoSOne, 9(11), e110223, doi: 10.1371/journal.pone.0110223
7. Sulea, C., Fine, S., Fischmann, G., Sava, F.A., Dumitru, C. (2013). Abusive supervision and counterproductive work behaviors. The moderating effects of personality. Journal Personnel Psychology, 12(4), 196-200. DOI: 10.1027/1866-5888/a000097(IndexatISI Web of Science, Factor de impact SSCI2012 – 1.44)
8. Sava, F.A., Maricuțoiu, L.P., Rusu, S., Macsinga, I., Vîrgă, D., Cheng, C.M., & Payne, B.K. (2012). An Inkblot for the implicit assessment of personality: The Semantic Misattribution Procedure. European Journal of Personality, 26(6), 613-628. doi: 10.1002/per.1861 (Indexat ISI Web of Science, Factor de impact SSCI2012 – 2.52)
9. Sulea, C., Virga, D., Maricutoiu, L.P., Schaufeli, W., ZaborilaDumitru, C., Sava, F.A.(2012). Work engagement as mediator between job characteristics and positive and negative extra-role behaviors. Career Development International, 17(3), 188-207, doi: 10.1108/13620431211241054 (IndexatISI Web of Science, Factor de impact SSCI2012 – 1.04)
10. Gavița, O.A., Freeman, A., Sava, F.A. (2012). The development and validation of Freeman-Gavita Prescriptive Executive Coaching (PEC) multi-rater assessment. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 12(2), 159-174 (IndexatISI Web of Science, Factor de impact SSCI2012 – 0.38)
11. Sava, F.A., Maricuțoiu, L.P., Rusu, S., Macsinga, I., Vîrgă, D. (2011). Implicit and explicit self-esteem and irrational beliefs. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 11(1), 97-111. (IndexatISI Web of Science, Factor de impact SSCI2012 – 0.38)
12. Sava, F.A. (2009). Maladaptive schemas, irrational beliefs, and their relationship with the five factor personality model. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 9(2), 135-147. (IndexatISI Web of Science, Factor de impact SSCI2012 – 0.38)
13. Sava, F.A., Yates, B.T., Lupu, V., Szentagotai, A. & David, D. (2009). Cost-effectiveness and cost-utility of cognitive therapy, rational emotive behavioral therapy, and fluoxetine (Prozac) in treating depression: A randomized clinical trial. Journal of Clinical Psychology, 65(1), 36-52. doi: 10.1002/jclp.20550. (IndexatISI Web of Science, Factor de impact SSCI2012 – 1.67)
14. Sava, F.A., Sperneac, A.M. (2006). Sensitivity to reward and sensitivity to punishment rating scales: A validation study on the Romanian population. Personality and Individual Differences, 41(8), 1445–1456. doi:10.1016/j.paid.2006.04.024. (IndexatISI Web of Science, Factor de impact SSCI2012 – 1.81).
15. Sava, F.A. (2002). Causes and effects of teacher conflict-inducing attitudes towards pupils: a path analysis model. Teaching and Teacher Education, 18, 1007-1021, doi: 10.1016/S0742-051X(02)00056-2(IndexatISI Web of Science, Factor de impact SSCI2012 – 1.26).

BDI
1. Neguț, A., Matu, S. A., Sava, F. A., & David, D. (2015). Convergent validity of virtual reality neurocognitive assessment: a meta-analytic approach. ErdelyiPszichologiaiSzemle= Transylvanian Journal of Psychology, 16(1), 31-55 (IndexatPsycInfo, Ebsco, ProQuest).
2. Măgurean, S., Vîrgă, D., &Sava, F. A. (2014). Implicit and explicit personality assessment in the context of personnel selection. Psihologia Resurselor Umane, 12(1), 24-33 (Indexat PsycInfo, DOAJ)
3. Rusu, A., Sava, F. A., & Constantin, T. (2014). Openness to experience and job search behavior: a study on the mediating effect of job search self efficacy. Psihologia Resurselor Umane, 12(1), 15-23 (Indexat PsycInfo, DOAJ).
4. Crașovan, D., Sava, F.A. (2013). Translation, adaptation, and validation on the Romanian population of the COPE questionnaire for coping mechanisms analysis. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 17(1), 61-76. (IndexatPsycInfo, Ebsco, ProQuest).
5. Maricuțoiu, L.P., Macsinga, I., Sava, F.A., Rusu, S., Vîrgă, D. (2012). Adaptation and validation of Self-Worth Scale on a Romanian sample. Cognition, Brain, Behavior: An Interdisciplinary Journal, 16(1), 121-138(IndexatPsycInfo, Ebsco, ProQuest).
6. Maricuţoiu, L.P., Sava, F.A. (2012). Evidence-based practice in occupational health psychology. Current status and further developments. Romanian Journal of Applied Psychology, 14 (1), 24-28. (IndexatEbsco, DOAJ).
7. Rusu, S., Maricuțoiu, L.P., Macsinga, I., Vîrgă, D., &Sava, F.A. (2012). Evaluarea personalității din perspectiva modelului Big Five. Date privind adaptarea chestionarului IPIP-50 pe un eșantion de studenți români [Personality assessment in terms of the Big Five model. Data concerning the adaptation of the IPIP-50 questionnaire on a sample of Romanian students]. PsihologiaResurselorUmane, 10(1), 39-56 (IndexatPsycInfo, Ebsco).
8. Maricuțoiu, L.P., Rusu, S., Vîrgă, D., Macsinga, I., &Sava, F.A. (2012). Images of the self: Prediction of peer-evaluations of one’s personality, using implicit and explicit self-assessments. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 33, 682-686. DOI: j.sbspro.2012.01.208. (IndexatISI Web of Science)
9. Sava, F.A., Popa, R.I. (2011). Personality types based on the Big Five model. A cluster analysis over the Romanian population. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 15(3), 359-384. (IndexatPsycInfo, Ebsco, ProQuest).
10. Sava, F.A., Popa, M. (2009). Predictori ai performanței profesionale a sudorilor. O analiză din perspectiva modelului interacționist. Romanian Journal of Applied Psychology, 11 (1), 1-6. (IndexatEbsco, DOAJ)
11. Sava, F.A., Maricuţoiu, L.P. (2008). PowerStaTim 1.0 – un nou program statistic de calcul a mărimii efectului şi a puterii statistice. Psihologia Resurselor Umane, 6, 109-113. (Indexat PsycInfo)
12. Negrei, N., Sava, F.A. (2007). Adaptarea inventarului stilurilor de ataşament la adulţi pe populaţie românească. Revista de Psihologie Sociala, 18, 155-172 (Indexată CEEOL)
13. Sava, F.A. (2003). Puterea statistica si testarea ipotezelor. Psihologia Resurselor Umane, 1(2), 28-34. (IndexatPsycInfo)
14. Sava, F.A. (2003). Eșecul de autoreglare comportamentala. O abordare teoretica. Revista de Psihologie Sociala, 11, 116-135.
15. Sava, F.A. (2001). The role of debate in the educational system of Romania. Tahoe Conference on Academic Debate, 9 – 12 Iunie, Tahoe City, USA, selectat pentru a fi publicat in extenso înSava, F.A. (2002). The role of debate in countries with emerging democracies. A case study of Romania. Speaker and Gavel, 39, 42 - 49.
16. Sava, F.A. (2000). Isattention deficit hyperactivitydisorder an exonerating construct? Strategies for schoolinclusion. European Journal of Special NeedsEducation, 15(2), 149-157, doi: 10.1080/088562500361583 (indexat ERIH, ERIC, Scopus,EBSCO).

CĂRŢI
1. Sava, F.A., Constantin, T., Maricuțoiu, L.P., Rusu, A. (2014). Scala EVIQ-S de evaluare a aptitudinilor cognitive generale. Timișoara: ArtPress.
2. Sava, F.A. (2013). Psihologia validată științific. Ghid practic de cercetare în psihologie. Iași: Polirom.
3. Sava, F.A. (2011/2004). Analiza datelor în cercetarea psihologică. Ediția a II-a. Cluj-Napoca: ASCR.
4. Sava, F.A. (coord.) (2011). Metode implicite de investigare a personalității. Iași: Polirom.
5. Sava, F.A. (2011/2008). Inventarul de personalitate DECAS. Ediția a II-a. Timișoara: ArtPress.
6. Sava, F.A. (2010). Probele Flanker AC, Flanker AD și PON. Manualul utilizatorului. Timișoara: ArtPress.
7. Sava, F.A., Maricuțoiu, L.P. (2007). Manual de utilizare a PowerStaTim 1.0. Timişoara: Editura Universitatii de Vest.
8. Poenaru, R., Sava, F.A.(1998). Didactogenia in scoală. Aspecte deontologice, psihologice si pedagogice. București: Editura „Danubius”.

CAPITOLE DE CARTE
1. David, D., Sava, F.A. (2014). Designs for studyingmediation. In R. Cautin and S. Lilienfeld (Eds.), Encyclopedia of Clinical Psychology. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.DOI: 10.1002/9781118625392
2. Sava, F.A.(2013). Didactogenia – concept și evoluție. În Ș. Boncu și C. Ceobanu (coord.) Psihosociologie școlară (208 – 220). Iași: Polirom.
3. Sava, F.A.(2011). Abordarea implicită în evaluarea personalității și a comportamentului uman. În F.A. Sava (coord.) Metode implicite de investigare a personalității (15 – 40) Iași: Polirom.
4. Sava, F.A.& Rusu, S.(2011). Evaluarea personalității prin tehnica amorsării. În F.A. Sava (coord.) Metode implicite de investigare a personalității (95 – 126) Iași: Polirom.
5. Sava, F.A. (2007). Politicile motivaţionale. In Z. Bogathy (coord.). Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţională (317-328). Iaşi: Polirom.
6. Sava, F.A. (2005). Cum să citeşti critic un articol?. In Z. Bogathy, C. Sulea (coord.). Manual de tehnici şi abilităţi academice (37-45). Timișoara: Editura Universității de Vest.
7. Sava, F.A. (2004). Metodologia cercetării in psihologia muncii industriale si organizaționale. In Z. Bogathy (coord.) Manual de psihologia muncii si organizațională (35-51). Iași: Polirom.
8. Sava, F.A. (2004). Tehnici si metode in examinările psihologice. In Z. Bogathy (coord.). Manual de psihologia muncii si organizațională (95-112). Iași: Polirom.
9. Sava, F.A.(2004). Oboseala, stresul si accidentele de munca. In Z. Bogathy (coord.) Manual de psihologia muncii si organizațională (179-194). Iași: Polirom.
10. Sava, F.A. (2003). Asistența psihologică a persoanelor cu deficit de atenție și hiperkinezie. In Z. Bogathy si P. Petroman (coord.). Psihologia astăzi vol.III. (125-134). Timișoara : Editura Eurostampa.
11. Sava, F.A. (2002). Analiza cerințelor de formare in IDD. In L. Danciu (coord.). Învățământul deschis și la distanță: o alternativăși o speranță (33-41). Timișoara: Editura Universității de Vest.
12. Sava, F.A. (2001). Aspecte psihopedagogice ale temelor de casă. In V. Popeangă (coord.). Îndrumări metodice (vol.III) (235-240). Arad: Editura Multimedia.

  1. Premii

    - 2009, Premiul II, Profesorul universitar al anului,”Gala Premiilor in Educație”, o competiție națională sponsorizată de Fundația Dinu Patriciu
    - 2009, Premiul pentru cel mai bun tânăr cercetător (până în 35 de ani) din Universitatea de Vest din Timișoara

Contact

Birou: 303
E-mail: florin.sava@e-uvt.ro